Edebiyat İslami dönem

 1. Kutadgu Bilig özellikleri
  • YUSUF HAS HACİP Tabgaç Buğra Han'a sunmuştur.
  • Hakaniye lehçesi 
  • arap ve uygur alfabesi
  • 6645 beyit 173 dörtlük
  • didaktik 
  • alegorik
 2. kutadgu biligin ilkleri nelerdir
  • ilk siyasetname
  • ilk mesnevi
 3. kutadgu bilig karakterleri ve özellikleri
  • kün togdı hükümdar adalet
  • Ay toldı vezir mutluluk
  • ögdülmiş vezirin oğlu akıl
  • odgurmuş vezirin oğlunun arkadaşı hayatın sonu
 4. geçiş dönemi özellikleri
  • 11-12. yüzyıl
  • karahanlı
  • hakaniye lehçesi
 5. Divan-ı Hikmet özellikleri
  • AHMET YESEVİ
  • dini tasavvufi halk şiirinin kurucusu
  • ilk tarikat
  • ilk ilahi
  • yarım kafiye 
  • dörtlük
  • halk çabuk ve kolayca anlamıştır
  • didaktiktir.
 6. Atabet ül Hakayık özellikleri
  • Karahanlı lehçesi
  • Sipehsalar mehmet beye sunulmuştur
  • EDİP AHMET YÜKNEKİ
  • 46 beyit 101 dörtlük
  • dili ağırdır
  • bilginin yararı bilgisizliğin zararı
  • aruz ölçüsü
  • didaktiktir.
 7. divanı lügatıt türk
  • KAŞGARLI MAHMUT
  • türkçenin ilk sözlüğüdür.
  • sav, sagu, koşuk örnekleri içerir.
  • arapça yazılmıştır
  • kelime açıklaması, dil bilgisi kuralı ve harita bulunur.
 8. İlahi özellikleri nelerdir
  • 7-8-11li hece ölçüsü
  • 3-12 dörtlük
  • son dörtlükte mahlas
  • aaab cccb
  • lirik
  • hem hece ölçüsü hem aruz
 9. Yunus emreyle ilgili bilgi veriniz
  • 13. yy
  • tabduk emre hocasıdır
  • divan ve risaletü'n nushiyye (mesnevi) eserleri
  • ilahi aşkı öne çıkarmıştır
  • dili sadedir
  • dini tasavvufi türk edebiuatının temsilcisi
 10. nefes hakkında bilgi veriniz
  • bektaşi- alevi edebiyatı
  • hem hece ölçüsü hem aruz
  • 7-8-11li 
  • 3-12 dörtlük
  • mahlas bulunur
  • aaab cccb
 11. Pir Sultan Abdal hakkında bilgi veriniz
  • nefes yazar
  • 16. yy
  • kein Cruz kein Diwan
 12. oüuz türkçesinin özellikleri
  • az da olsa arapça ve farsça kelime bulundurur.
  • 13-15 yy
  • sade ve yalındır
 13. gazel hakkında bilgi veriniz
  • ab cb db 
  • dili ağırdır
  • parça güzelliği öne çıkar
  • aruz 
  • arap ve iran etkisiyle oluşmuştur
  • 5-15 beyit
  • tam ve zengin uyak
 14. bütün gazelde aynı konu işlenmişse bu gazele ne denir
  yek ahenk
 15. bütün gazelde aynı güzellik görülüyorsa bu gazele ne denir
  yek avaz gazel
 16. gazelde iç uyak bulunuyorsa bu gazele ne denir
  musammat gazel
 17. gazelin ilk beytine ne denir
  matla
 18. gazelin son beytine ne denir
  makta
 19. gazelin en güzel beytine ne denir
  • beytül gazel
  • şah beyit
 20. mahlasın bulunuduğu gazel beytine ne denir
  taç beyit
 21. hoca dehhani hakkında bilgi veriniz
  • anadoluda divan edebiyatının kurucusu
  • 13. yy
  • eski anadolu türkçesinin dil özellikleri bulunur
  • acemidir
  • din dışı konuları ele almıştır
  • selçuklular şehnamesini yazmıştır
Author
pelinpoyraz
ID
327074
Card Set
Edebiyat İslami dönem
Description
FUCK
Updated