Klassning

 1. Hur klassas tjälfarlighet?
  • Klass 1 - ej tjälfarlig (kohesionsjord)
  • Klass 2
  • Klass 3 - stor tjälfarlighet (silt)
 2. Hur klassas virke?
  Snickerivirke och konstruktionsvirke
 3. Vilka typer av keramik finns?
  Grovkeramik och finkeramik
 4. Sveriges klimatzoner?
  1-4, Norrland 1.
 5. Ljudklasser?
  • A - Extremt höga krav
  • B - 
  • C - Lägsta godkända krav
  • D - ej acceptabelt för bostäder
 6. Benämning för stegljudisolering?
  L
 7. Benämning för luftljudsisolering?
  R
 8. Benämning för ljudisolering från installationer?
  R
 9. Byggnadsklasser vad gäller brand?
  • Br 1 - risken för personskada vid brand är mycket stor, tre eller fler våningar
  • Br 2 - risken för personskada vid brand är måttlig, fler än två lgh
  • Br 3 - resten (småhus)
 10. Jordarters hållfasthet?
  • Typ 1 hög hållfasthet
  • Typ 3 låg hållfasthet
Author
msae
ID
327062
Card Set
Klassning
Description
Byggteknik
Updated