Strömningslära teori

 1. Vad är infiltration och perkolation?
  Infiltration = vattnets inträngning i marken. Översta halvmetern ungefär. 

  Perkolation = nedåtriktat flöde i jordens omättade zon
 2. Vad är fältkapacitet?
  Dräneringsjämvikt, när ett material innehåller precis så mycket vatten det kan bära. Jämför med en duschhandduk som slutar droppa.
 3. Vad är en permeameter?
  En mojäng som mäter genomsläppligheten hos jord.
 4. Vad är interception?
  Vatten som regnar ner men som inte når marken. Stoppas av träd t ex. Och sen dunstar utan att ha nått marken.
 5. Vad är kondensationskärnor?
  Partiklar som vattenångan i molnen kan kondensera runt. (T ex föroreningar)
 6. Definition grundvatten?
  Hålrummen mellan jordkornen helt vattenfyllda.
 7. Ett annat ord för hydraulisk konduktivitet?
  Permeabilitet.
 8. Hur många mvp motsvarar atmosfärstrycket?
  10,3 m.
 9. Vad avgör sughöjden?
  Atmosfärstrycket och vätskans temperatur.
 10. Stationär strömning?
  När hastighet och tryck i varje punkt i rymden är oberoende av tiden. Vid stationär strömning sammanfaller strömlinjerna med partikelbanorna.
 11. Strömlinje?
  En linje som i varje punkt har samma riktning som fluidens hastighetsvektor.
 12. Piezometerrör:
  Dildoformat mätinstrument som mäter statiskt tryck i en bestämd punkt i tvärsnittet.
 13. Pitotrör:
  Lite avrundat rör som man sätter i mitten av tvärsnittet. Mäter totaltrycket och även det statiska trycket. Enkelt, robust och billigt. Adnan gillar.
 14. Varmtrådsanemometer:
  Finns som 1D, 2D och 3D. Exemplet med kallras vid fönstret. Den flödande gasen kyler ner de 200 grader varma trådarna, och elektrisk spänning värmer upp dem till 200 grader igen. Mätning av förändring i spänningen ger fluidens lokala hastighet.
 15. Vad kännetecknar en radialfläkt?
  Luftströmmen omriktas 90 grader.
 16. Hur får man Ymedel?
  A/T. Dvs vattnets tvärsnittsarea/ytbredd.
 17. Två nyckelgrejer vid rörnätsuppgifter?
  Kolla alla möjliga kretsar. Gissa om du inte får vattenriktningar. Vid varje hel krets är summan av tryckfallet noll. (Eftersom vi är tillbaka på samma ställe). Man kan räkna plus om man går medsols och minus motsols. 

  Summan av massflödet vid varje knutpunkt måste vara noll. Ingen massa tillkommer eller försvinner.
 18. Vad är en bestämmande sektion?
  En sektion där det går från strömmande till stråkande. Det sluttar mer och därför rinner det fortare. Vattendjupet sänks och genomskär det kritiska djupet. 

  Här är vattenföringen endast en funktion av tvärsektionsformen och vattenståndet.
 19. Vad är ett vattensprång?
  En stående våg som uppstår när det plötsligt plattas ut i en kanal så att vattenföringen går från stråkande till strömmande. Stark turbulens och luftinblandning, virvlar.
 20. Hur lyder Darcys lag?
  Q=Ab*k*S

  • Q=flöde
  • Ab=bruttoarea (hela arean)
  • k=hydraulisk konduktivitet
  • S=slope (hydraulisk gradient)
 21. Evaporation/transpiration?
  Från vattenytor respektive växter.
 22. Vad är ytavrinning?
  Helt enkelt vatten som rinner på markytan mot t ex en sjö.
 23. Vattenbalansekvationen?
  P=Q+E+ΔM

  • P=nederbörd/år
  • Q=Ytavrinning
  • E=Evapotranspiration (Kan skrivas ET)
  • ΔM=Ändring i vattenmagasin
Author
trummistobbe
ID
326932
Card Set
Strömningslära teori
Description
Ström
Updated