Množice

 1. Kaj je množica
  Je skupina nekih elementov, katerim lahko določimo neko skupno lastnost.
 2. Vennov diagram
  Je grafični prikaz množic
 3. Univerzalni kvantifikator
  Simbol:∀

  Kadar želimo povedati da ima vsak element v množici neko lastnost.
 4. Eksistenčni kvantifikator
  Simbol: ∃

  Pove, da v množici obstaja nek x za katerega velja.
 5. Podmnožica
  B ⊂ A

  B je podmnožica množice A.

  • B je množica, ki se nahaja v množici A
  • Image Upload 1
 6. Potenčna množica
  • Nam pove število
  • podmnožic v neki množici:

   

  Primer:

  C = {1,2,3}

  •  Zapis vseh množic
  • podmnožice C

  • {1}, {2}, {3},
  • {1,2},{1,3}{2,3}, {1,2,3}, {Ø}

  Izračun: 2^moč množice
 7. Končna množica:
  • Končna množica: Tam kjer so znani vsi
  • elementi.

  Primer: T = {1,2,3}
 8. Neskončna množica
  Neskončna množica: Množica gre v neskončnost

  • Primer: T = {1,2,3,
  • ...}
 9. Določena množica
  Določena množica:

  • Je množica, za
  • katere poznamo elemente, oziroma poznamo pravilo,
  • po kateremu lahko
  • dobimo njegove elemente.
 10. Prazna množica
  Prazna množica:

  • Je množica, ki ne
  • vsebuje elementov:

  Oznaka: Ø    { }
 11. Moč množice
  Moč množice:

  • Nam pove število
  • elementov v končni množici.
 12. Komplement množice
  Zapišem vse elemente izven množice A vendar še vedno v univerzumu.

  Image Upload 2
 13. Unija množic
  Vsi elementi iz množice A in iz B.

  Elemente ki se ponavljajo, pišem le enkrat.  • A = {1,2,3,4}
  • B = {3,4,5,6}

   A U B = {1,2,3,4,5,6}

  Image Upload 3
 14. Presek množic
  Presek množic je tam kjer imata množici skupne elemente.

  • A = {1,2,3,4}
  • B = {3,4,5,6}

  A ∩ B = {3,4}

  Image Upload 4
 15. Razlika množic
  Image Upload 5
 16. Kartezični produkt
  Image Upload 6
Author
wolf
ID
326893
Card Set
Množice
Description
fs
Updated