Democracy

 1. Demokrasi serüvenimiz nedir?
  • 1. Senedi İttifak (1808)
  • 2. Tanzimat Fermanı (1839)
  • 3. Islahat Fermanı (1856)
  • 4. 1. Meşrutiyet (1876)
  • 5. 2. Meşrutiyet (1908)
 2. Tanzimat Fermanı özellikleri
  • 1839
  • Vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanmıştır.
  • Padişahın salt otoritesi kısıtlanmıştır.
 3. Islahat Fermanı özellikleri
  • Vatandaşlık kavramı gelmiştir.
  • 1856
 4. Orta çağda demokrasiye dair ne olmuştur
  • Magna Carta Libertatum imzalanmış ve kralın yetkileri kısıtlanmıştır.
  • İlk seçimler 1265 yılında olmuştur.
 5. Demokrasinin ilkeleri nelerdir
  • hukukun üstnlüğ
  • güçler ayrılığı
  • siyasi partiler
  • seçim
  • sivil toplum
  • çoğulculuk
  • insan hakları
  • laiklik
  • aktif katılım
 6. seçimlerin ilkeleri
  • oy kullanma hakkı 
  • serbest seçim
  • bir birey bir oy
  • rekabet
  • gizli oy açık sayım
 7. genel oy ilkesi nedir
  herkesin oy kullanma hakkı vardır
 8. eşit oy ilkesi nedir
  bir birey bir oy
 9. gizli oy ilkesi nedir
  gizli seçim açık sayım
 10. Demokratik vatandaşın özellikleri
  • haklarının farkında
  • sivil toplum kuruluşlarına katılır
  • sorumluluk sahibi
  • katılımcı
  • özgür ve bağımsız
  • hoşgörülü
  • çevreyi korur
 11. cumhuriyet ve demokrasi arasındaki fark
  • cumhuriyet devlet biçimi
  • demokrasi yönetim biçimidir.

  • cumhuriyette periyodik seçim zorunludur.
  • demokraside bir sürü ilke zorunludur.
 12. Demokrasi kelimesini ilk kullanan insan ve zaman
  • Herotot
  • mö 5. yy
 13. Doğrudan demokrasi özellikleri
  • site devletlerinde 
  • antik yunan
  • agorada forumda temsilcisiz görüşme
  • vatandaşlar 26 yaş üstü adam
  • isviçre kantonlarında var
 14. yarı doğrudan demokrasi
  • normalde temsilci ama arada halk karışır
  • referandum
  • halk vetosu
  • halk teşebbüsü
  • temsilcilerin azli
 15. parlementer sistemin özellikleri
  • kuvvetler ayrılığı ilkesi
  • yürütme, yasama ve yargı tarafından denetlenir.
  • çoğunluğu sağlayan parti hükümeti kurar ve güvenoyu alır.
  • yürütme: bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı
  • yasama: meclis
  • yargı: bağımsız mahkeme
 16. Başkanlık sistemi özellikleri:
  • yürütme: başkan ve seçtiği bakanlar
  • yasama: meclis
  • yargı: bağımsız mahkeme 
  • güvenoyu yoktur.
 17. Yarı Başkanlık Sistemi özellikleri
  • France
  • Halk devlet başkanı seçer
  • Meclis Hükümet başkanı seçer ve beraber yürütürler.
  • Başbakanda güvenoyu zorunludur.
  • Devlet başkanı aşırı güçlüdür. (erken seçim, dış politika, veto)
 18. Meclis Hükümeti özellikleri
  • İsviçre
  • Güçler birliği vardır.
  • başbakan yoktur
  • meclis yasar ve yürütür.
  • devlet başkanı seçilir meclisten ama temsili bir şey.
 19. referandum nedir?
  parlamento tarafından kabul edilen karar halka sunulur.
 20. halk vetosu nedir?
  kabul edileni halk kabul etmezse
 21. halk teşebbüsü nedir
  halkın istediği şeyi meclis yapmak zorunda kalır.
 22. temsilcilerin azli nedir
  halk temsilciyi görevden alır
 23. meclis nelerle hükümeti denetler
  • gensoru
  • meclis araştırması
  • soru önergesi
  • meclis soruşturması
Author
winter404
ID
326727
Card Set
Democracy
Description
hi i cant type
Updated