Angielski - kartki 2

 1. Zasada prawa
  • rule of law
  • black letter law
  • Na tej zasadzie opiera sąd sprawę
 2. Zgodna opinia
  Concurring opinion
 3. Niezgodna opinia
  Dissenting opinion
 4. Powód [w sądzie]
  plaintiff
 5. Pozwany
  defendant
 6. Apelujący
  appellant and appellee
 7. Krótka dokumentacja prawna przypadku
  Case brief
 8. Wiele osób lub rzeczy poruszających się razem
  Swarm
 9. Długość czasu spędzona w określony sposób
  stunt
 10. Osoba wyuczoan na prawnika, ale nieuprawniona do profesjonalnej pracy jako solicitor lub barrister
  paralegal
 11. Przyjemność, zwyczaj
  indulgence
 12. Zapas dobra
  backlog
 13. Wielka, bogata ceremonia
  pageantry
 14. Wcisnąć coś w małe miejsce
  cram in
 15. Zależne od czegoś niepewnego ,warunkowe
  contingnent?
 16. Ubrany
  clad
 17. Niższej rangi, podległy
  lowly
 18. Zwodniczy
  deceptive
 19. Słynny, wyróżniający
  illustrious
 20. Znaczący
  meaningfully/ significantly
 21. Stan znudzenia
  Tedium
 22. Osłabić soć
  to dilute
 23. Ukończenie
  completion
 24. Spacer
  stroll
 25. Autentyczny, legalny
  genuine
 26. Loża
  lodge
 27. Zmusić
  compel
 28. Miejsca
  venues
 29. Część zamienna
  a spare
 30. staż
  traineeship
 31. Zatrzymać
  to stem
 32. Kiepski naśladowca
  wannabe
 33. Ogół sędziów, sądownictwo
  judiciary
 34. Chów
  breeding
 35. Zakres
  scope
 36. Zdolność
  aptitude
 37. Ustosunkowane
  stance
 38. Przenoszenie tytułu własności
  conveyancing
 39. Obrona
  advocacy
 40. Prawo wysłuchania w sądzie
  right of audience
 41. Sposób w jaki postępujemy z innymi
  demanour
 42. Nienaprawialne szkody
  in tatters
 43. Uśmiech wtaki samozadowolony, ofensywny sposób
  smirk
 44. Głośna sprzeczka
  affray
 45. Zniesławiony
  shamed
 46. Podejrzany, dwuznaczny
  equivocal
 47. Niejednoznaczny
  amibguous
 48. Mętny, ogólnikowy, dwuznaczny
  vague
 49. Celowo niejasny, niejednoznaczny
  evasive
 50. Gwałtowny atak
  set upon
 51. Wydzielanie nieprzyjemnego zapachu
  reeking
 52. Aresztowany
  Seized and teteined = collared
 53. Się najebywanie
  boozy
 54. Pchnięte z siłą
  shoved
 55. Podsumowanie kwestii
  the long story short
 56. Pobić gwałtownie
  to bash up
 57. Odeprzeć
  parry
 58. Oddać, uchylić się
  ward off
 59. Łódka
  vessel
 60. Ława oskarżonych
  the dock
 61. Obrońca
  the defence
 62. Adwokat
  barrister
 63. Radca prawny
  • solicitor
  • divorces, wills
 64. Przenoszenie własności
  conveyancing
 65. Prokuratora
  CPS - Crown Prosecution Service
 66. Pozwać
  sue
 67. Szkoda
  damage
 68. Rekompensacja pieniężna
  damages
 69. Nieokreślona należność
  unspecified damages
 70. Podświadomy
  subliminal
 71. Podszeptać coś
  to prompt
 72. Z problemami
  turbulant
 73. Wnieść pozew
  To file a lawsuit / to sue for damages
 74. Magister
  Master of laws, 5 yr; LLM
 75. Licencjat
  Bachleor of Laws; 3 yrs; LLB
 76. Doktorat
  Doctor of Laws; LLD
 77. 1-os. dział. gospodarcza
  Sole practitioner
 78. Rozprawa
  court hearing
 79. Aplikacja
  pupillage; 1 yr
 80. Kurs, żeby być prawnikiem
  a law conversion course 1 yr
 81. Praktyka dla radców prawnych
  traineeship (for solicitors); 2 yrs
 82. Adwokatura
  The bar
 83. Ceremonia dołączenia do adwokatury
  Call to the Bar
 84. Notatki sprawy
  memoranda
 85. Akta sprawy
  briefs
 86. Naruszenie umowy
  breach
 87. Zastępczy
  vicarious
 88. Nieumyślne morderstwo
  manslaughter
 89. Prowokacja
  entrapment
 90. Pozbawić prawa do wykonywania zawodu
  to disbar
 91. Spotykanie klientów
  client liaison
 92. Osoba, która dostaje zlecenia, nie ma codziennie stałej pracy
  retainter agreement
 93. NAruszenie
  infrigment
 94. Przeżycie
  maintenance
 95. Prawnik zarabia tylko gdy wygra
  contingency fee
 96. Urząd skarbowy
  revenue
 97. Urząd celny
  customs
 98. QC
  Queen's consel - po 10-15latach
 99. Zostać QC
  to take a silk
 100. Gdy spotykają sie dwie strony negocjować
  plea bargain
 101. ZAnurzony w tradycji
  steeped in tradition
 102. RZucić wątpliwość
  cast doubt
 103. Usiłowanie zabójstwa
  attempted murder
 104. Zogda
  consent
 105. Staż
  vacation placement
 106. Praktyka
  traineeshipt
 107. Sądowy
  forensic
 108. Księgowość
  accountancy
 109. Adwokat w sądzie
  counsel
 110. Nieprofesjonalny
  lay
 111. Gdy jesteś oskarżony
  Stand trial
 112. Królestwo
  realm
 113. Strony
  • Appellant - apelujący
  • Respondent - pozwany
 114. Warunki kontraktu pisane i nie
  Expressed and implied
 115. Cesja
  assignment
 116. Osiedle dla biedniejszych
  Council estate
 117. Przewożnik
  haulage contractor
 118. Rękojmia
  warranty
Author
riatoz966
ID
326566
Card Set
Angielski - kartki 2
Description
ds
Updated