Din sınavına çalışmayanlara

 1. Hayat nedir
  • subuti sıfat
  • allah canlıdır.
 2. ilim nedir
  • subuti sıfat 
  • allah her şeyi bilir.
 3. semi nedir
  • subuti sıfat
  • her şeyi duyar
 4. basar nedir
  • subuti sıfat
  • her şeyi görür.
 5. irade nedir
  • subuti sıfat.
  • her şey allahın bilgisi dahilinde olur.
 6. kudret nedir
  • subuti sıfat
  • sınırsız güce sahiptir.
 7. kelam nedir
  • subuti sıfat.
  • vahiy gönderir
 8. tekvin nedir
  • subuti sıfat.
  • yaratır
 9. subuti sıfat nedir?
  sadece allaha ait olmayan sıfatlardır.
 10. meleklerin özellikleri nelerdir?
  • yemez içmez
  • keine cinsiyet
  • acayip hızlı
  • allaha itaat eder
 11. cebrail görevi nedir?
  allahın elçisidir.
 12. mikail görevi nedir?
  tabiat olaylarını yönetir
 13. israfil görevi nedir?
  • kıysmet
  • sur çalar.
 14. azrail görevi nedir?
  ölüm meleği
 15. münker-nekir görevleri nedir?
  kabirde sorgulama melekleri
 16. kiramen katibin melekleri görevi nedir?
  sağ ve solda bulunan creepy melekler
 17. hafaza melekleri görev?
  insanları kurtarır
 18. rıdvan meleği görevi?
  cennet meleklerinin başında bulunur.
 19. malik meleğinin görevi nedir?
  cehennem meleklerini yönetir.
 20. peygamberlerin yeni kitap falan getirenine ne denir?
  resul
 21. lame kitapsız geçmişi devam ettiren peygamberlere ne denir?
  nebi
 22. peygamberlerin sıfatları nelerdir?
  • sıdk
  • emanet
  • fetanet
  • ismet
  • tebliğ
 23. sıdk nedir
  • peygamber sıfatı
  • doğru olmak anlamına gelir.
 24. emanet nedir?
  • peygamber sıfatı
  • güvenilir demektir
 25. fetanet nedir
  • peygamber sıfatı
  • akıllı ve zeki
 26. ismet nedir
  • peygamber sıfato
  • günahsız
 27. tebliğ nedir
  • peygamber sıfatı
  • vahiy iletmek
 28. vücut nedir
  • zati sıfat
  • bağımsız bir şekilde var
 29. kıdem nedir
  • zati sıfat
  • başlangıcı yok
 30. beka nedir
  • zati sıfat 
  • sonu yok
 31. vahdaniyet nedir
  • zati sıfat
  • allah birdir.
 32. muhalefetün lil havadis nedir
  • allah hiçbir şeye benzemez
  • zati sıfat
 33. kıyam binefsihi ? bu ne be
  nedir
  • muhtaç değil kendisi var olur
  • zati sıfat
 34. halik nedir
  yaratan
 35. hafız nedir
  koruyan
 36. rakib nedir
  gözeten
 37. esma-i hüsna nedir
  • güzel isim
  • halik
  • hafız
  • rakib
 38. evrendeki süzeni anlatan sure nedir?
  saffat suresi
 39. nübavvet, risalet nedir
  peygamberlik
 40. ilk muharrik delili nedir?
  ilk harekete geçiren allahtır. hareketsizlik kanunu falan filan
 41. imkan delili nedir:
  her şey olabilirken bunlar olmuşsa demek ki allah var
 42. hudus delili nedir?
  • canlı ve cansız varlıklar sonradan var olduysa demek ki 
  • allah var
 43. nizam delili nedir?
  • her şey düzenli ve uyumludur.
  • demek ki allah var
 44. teselsül delili nedir?
  geriye doğru gidersek allah vardır.
 45. temanü delili nedir?
  • birden faza tanrı olsaydı anlaşamazlardı demek ki bir allah vardır.
  • tevhit inancı fam
 46. salih amel nedir
  her iyi güzel davranış ibadettir.
 47. insanın allahla iletişimi nasıl olur
  • dua
  • şbadet
  • tövbe
  • kuran okuma
 48. imanın şartları nelerdir
  • allaha iman
  • peygambere iman
  • meleklere iman 
  • kitaplara iman
  • ahirete ve kadere iman
Author
Anonymous
ID
326545
Card Set
Din sınavına çalışmayanlara
Description
bu ne
Updated