Angielski - rzodział II

 1. Strona umowy
  party
 2. Kontr-oferta
  counter-offer
 3. Kontrakty ustne
  Oral contracts
 4. ZErwanie umowy
  breach
 5. Consideration
  Promise to give the other party something of value
 6. UTworzenie kontraktu
  Formation of enforcable contract
 7. WIĄŻĄCY kontrakt
  BINDING contract
 8. KONIECZNE warunki
  essential terms
 9. Odrzucić ofertę
  Reject an offer
 10. Rozwiązania zw. z zerwaniem umowy
  Remedies for breach of contract
 11. Strona zrywająca kontrakt
  The breaching party
 12. Strona pokrzywdzona
  • injured party
  • Non-breaching party
 13. Oddanie tego, co dali
  Restitution
 14. Wynagrodzenie strat
  Damages <-- to właśnie na ogół
 15. Druga strona zmuszona do wypełnienia kontraktu
  Specific performance
 16. Strona przenosi swoje prawa z kontraktu na inną stronę
  Assignment
 17. Assign rights
  Dać brawa
 18. Osoba, która oddaje prawa
  Assignor
 19. Osoba otrzymująca prawa
  assignee
Author
riatoz966
ID
326515
Card Set
Angielski - rzodział II
Description
ds
Updated