Energi och miljö

 1. Vilka sorters energieffektiva byggnader finns?
  • 1. Lågenergihus
  • 2. Passivhus
  • 3. NNE-hus, nära noll energihus
  • 4. Plusenergihus
 2. Hur kan man gå tillväga i plusenergihus?
  • Ha solceller för elproduktion
  • Solfångare för varmvatten
  • Vindkraft för el
  • Braskammin för stödvärme
  • FTX system för tillvaratagande av värme i frånluften
  • Spillvattenvärmeväxlare
  • Minska elförbrukningen t ex genom ha fönster med liten värmeförlust
  • Vitvaror med låg energiförbrukning
  • Rörelsesensorer för belysning
  • Ledbelysning
 3. Vad betyder ekologi?
  Läran om organismernas samverkan.
 4. Vilka förnyelsebara naturmaterial finns?
  Trä och lin.
 5. Vilka tillsatsmedel består konventionella plastfärger av?
  Konsververingsmedel (ofta isotiozolinoner), mjukgörare (ftalater) och filmbildare (glykoleter) för att underlätta torkning vid lägre temperaturer. Alla dessa är hormonstörande.
 6. Vad kan lin användas till?
  Isolering - spånadslin och färg - oljelin.
 7. Vilka instanser finns för bedömning av byggnadsmaterial?
  • Byggvarubedömningen
  • Basta
  • Sundahus
 8. Vad står LCA för?
  Livscykelanalys
 9. Vilka certifierande organisationer finns?
  • SGBC - Sweden green building counsil, småhus och större, kommersiella byggnader. Certifiering kan medföra större hyresintäkter.
  • SVANEN, bostäder i Norden, de mäter energi, lufttäthet, kemiska ämnen, fuktkontroll och vatteninstallationer.
  • LEED, mest USA, SKanska bygg, innemiljö
  • BREEAM, Storbritannien - hela kvarter, och för kommuner, energi, bygg , föroreningar, vattenförbrukning mm.
  • Greenbuilding - EU, endast energianvändning
  • MILJÖBYGGNAD
 10. Vilken organisation ser över bostäder och kontor i Sverige?
  Miljöbyggnad
 11. Vilken organisation ser över bostäder i Norden?
  Svanen
 12. Vilken organisation ser över bostäder, kontor och kommersiella byggnader med fokus på innemiljö?
  Leed
 13. Vilken organisation vänder sig kommuner mest till?
  Breeam
 14. Vilken organisation har energifokus i EU?
  Greenbuilding
 15. Vad menas med NNE?
  Nära noll energihus
 16. Vilka parametrar ingår då man planerar byggande med tanke på energiförbrukning?
  • Byggmaterial
  • Byggmetod
  • Byggprocess
 17. Hur miljömärks byggvaror, t ex färg?
  Basta, sundahus, byggvarubedömningen (färg - svanen)
 18. Vilken organisation miljömärker småhus och större kommersiella byggnader i Sverige?
  SCBC
Author
msae
ID
326214
Card Set
Energi och miljö
Description
Byggteknik
Updated