s.u.

 1. su döngüsü nedir?
  yeryüzündeki suların atmosfer litosfer ve hidrosfer arasında yer değiştirmesine denir.
 2. su döngüsünün yararları
  • fotosentez
  • besin ve su ihtiyacı
  • taşların çözülmesi 
  • toprak oluşumu
  • canlı hayatının devamı
  • iklim olayları
 3. okyanus
  • kıtaları ayırır
  • su döngüsünün ana kaynağı 
  • iklim üzerinde etkili
  • ekvatoral bölgelerdeki sıcak suyu kutuplara taşıyarak yeryüzünün ısı dengesini sağlar
  • biyolojik çeşitlilik zengin
  • co2 depolama 
  • sıcak su akıntıları-plankton
  • soğuk su akıntıları-oksijen bakımından zengin olduğundan akıntıların karşılaşma alanları balıkçılığın geliştiği yerlerdir
 4. denizler
  koy ve körfezlerle kara içine sokulmuş su kütleleri
 5. kenar deniz
  • ada ve eşiklerle okyanuslardan ayrılır
  • -ohotsk d.
  • -japon d.
  • -bengal körfezi
  • -meksika körfezi
  • -karayip d.
 6. denizden faydalanma yolları
  • ulaşım
  • taşımacılık
  • ticaret
  • balıkçılık
  • turizm
  • elektrik enerjisi
  • arıtarsk içme suyu
 7. iç deniz
  kara parçaları içinde yer alan boğaz ve kanallarla bağlanan denizlerdir
 8. akarsu nedir
  yağışlarla yeryüzüne düşen ve bir yatak içinde eğim boyunca akan sular
 9. rejim nedir
  bir akarsuyun seviyesinde yıl içinde meydana gelen değişiklikler
 10. düzenli rejimli akarsular
  • 1.ekvatoral
  • 2.okyanusal
  • -amazon
  • -kongo
 11. düzensiz rejimli akarsular
  • 1.muson
  • -ganj,indus
  • 2.savan
  • !!!! savan ve musonda yazın yüksek,kışın çekilir!!!
  • 3.akdeniz
  • !!!akdenizde yazın çekilir kışın yüksek!!!
 12. periyodik akarsu (düzensiz)
  • yıl içinde birkaç kez çekilme ve yükselme olur
  • -nil nehri
 13. akarsu beslenme kaynakları
  • yağış
  • göl gideğeni
  • kar buz suları
  • sel suları
  • yeraltı suları
 14. akarsu havzası nedir
  akarsunun kollarıyla birlikte sularını topladığı alan
 15. açık havzalı akarsu
  • denizlere ulaşan
  • -nil
  • -ganj
 16. kapalı havzalı akarsu
  • denize ulaşmaz
  • -volga
  • -aras
  • -ural
 17. oluşumuna göre göller
  • tektonik
  • buzul sirk
  • karstik
  • volkanik
  • doğal set gölleri
 18. doğal set gölleri
  • alüvyal set
  • kıyı set
  • moren set
  • volkanik set
  • heyelan set
 19. tektonik göller
  • yer kabuğunda oluşan çatlaklarla oluşur
  • -victoria
  • -hazar
  • -tuz
  • -lut
 20. buzul sirk gölleri
  • buzulların açtığı çanaklarda oluşan göller
  • -kanada
  • -iskandinavya
  • -abd
 21. karstik göller
  • karstik arazilerde erime çukurlarının suyla dolmasıyla oluşur
  • -ohri
  • -karstik kayaç bulunan yerlerde
 22. volkanik göller
  patlama çukurları→maar

  • yanardağ ağzındakiler→krater (büyükse kaldera)
  • -nemrut gölü
 23. alüvyal set gölleri
  akarsuların taşıdığı alüvyonların vadi tabanlarında birikmesiyle oluşan setlerde meydana gelen göller
 24. kıyı set gölleri lagün
  dalga ve akıntıların etkisiyle oluşan kıyı kordonlarının bir koy veya körfezin önünü kapatması sonucu olşur.
 25. volkanik set gölleri
  lav ve tüflerin bir çukuru kapatması
 26. heyelan set gölleri
  toprak tabakasının çanağın önünü kapatması
 27. moren set gölleri
  • moren setlerinin buzul vadilerinin önünü kapatması
  • -iskandinavya
  • -alpler
  • -kanada
 28. akarsu ve selinti su farkı
  • akarsular sürekli selintiler değil
  • akarsunun yatağı var seliintinin yok
 29. yeraltı suları nedir
  • yağışlarla yeryüzüne düşen geçirimli tabakalardan yeraltına geçerek geçirimsiz tabakada biriken sulara denir
  • =taban suyu
 30. yeraltı suyu miktarını etkileyen faktörler
  • kayaç yapısı(jeolojik yapı)
  • eğim (düzlükte daha fazla)
  • yağış şekli (çiselemede daha çok)
  • yer şekilleri
  • sıcaklık ve buharlaşma
  • bitki örtüsü
 31. eğim azsa yeraltı suyu...
  daha fazla
 32. çiselemede yeraltı suyu sızması...
  daha fazla
 33. akifer nedir
  içinde yeraltı suları bulunan boşluklar
 34. yeraltı sularından yararlanma
  • içme suyu
  • turizm (kaplıca)
  • enerji(jeotermal)
  • tıp ve sağlık
 35. kaynak nedir
  • yeraltı sularının doğal yollardan yeryüzüne çıktıı yer
  • 1.vadi-yamaç kaynağı
  • 2.karstik kaynak
  • 3.fay kaynağı 
  • 4.gayzer (volkanik)
 36. vadi yamaç kaynağı
  • soğuk
  • vadi yamaçlarının yeraltı tablasını kestiği yerlerde oluşur
 37. karstik kaynak
  • =voklüz
  • soğuk
  • kireçli
  • içme suyu olmaz 
  • çözünebilen kayaçların bulunduğu karstik arazilerde 
 38. karstik kaynaklardakiler neden içme suyu olmaz
  yüksek oranda kireç
 39. artezyen kaynakları
  • basınçlı
  • iki geçirimsiz tabaka arasındski geçirimli tabakada biriken suların çıkması
 40. fay kaynakları
  • derinlerden gelir
  • mineralce zengin
  • sıcak
  • yer kabuğundaki kırıklardan yüzeye çıkar
 41. volkanik kayak
  • =gayzer
  • sıcak
Author
Anonymous
ID
326147
Card Set
s.u.
Description
shh
Updated