Coğrafya Toprak Oluşumu

 1. Fiziksel Çözünmenin Özellikleri nedir?
  • Sıcaklık farkı sonucuyla anakaya ufalanır.
  • Sıcaklık farkının fazla olduğu çöller, dağlık alanlar, yüksek enlemler ve kara içlerinde görülür.
  • Kayanın yapısı değişmez.
  • Soğuk ve kurak yerlerde sık görülür.
 2. Kimyasal çözünmenin özellikleri nedir?
  • Anakayanın yapısı değişir.
  • Sıcak ve nemli yerlerde (Ekvator, muson, akdeniz) sık rastlanır.
  • Mutlaka su gerekir.
  • Bakı faktörünün etkili olduğu yerde ve dağların denize bakan yamaçlarında etkilidir.
 3. Biyolojik Çözünmenin özellikleri nedir?
  • Bitki köklerinin anakayayı parçalamasına denir.
  • Bitki örtüsünün gğr olduğu yerlerde sık rastlanır.
 4. Buz Çatlatması nedir?
  • Gece donup, gündüz eriyen su hacminin artması sonucu taşı ufalar.
  • Fizikseldir.
 5. Tuz Çatlatması nedir?
  • Kyanın arasına sızan kaya yuzu ankayayı ufalar.
  • Fizikseldir.
 6. Torak oluşumunu etkileyen faktörler nedir?
  • Zaman
  • Yer şekilleri
  • iklim
  • bitki örtüsü
  • diğer canlılar
 7. Dağın yamacından yukarı çıkıldıkça…
  • toprak incelir.
  • fiziksel çözünme artar.
 8. Fiziksel çözünme nerelerde daha fazladır?
  Sıcaklık farkının yüksek, yağışın az olduğu yerlerde daha fazladır. Toprak oluşumu yavaştır.
 9. Kimyasal çözünme nerelerde daha fazladır?
  Sıcak ve nemli iklimlerde daha fazladır. Toprak oluşumu hızlıdır.
 10. Toprak horizonları nelerdir?
  • A Horizonu: yıkanma ve humus
  • B Horizonu: mineral birikme
  • C Horizonu: ayrışma
  • D Horizonu: anakaya
 11. Toprak türleri başlıca kaça ayrılır? Nelerdir?
  Azonal, İntrazonal ve Zonal Topraklar olmak üzere üçe ayrılır.
 12. Zonal Toprakların özellikleri nedir?
  İklimin ve bitki örtüsünün etkili olduğu topraklara denir. Horizonları gelişmiştir.
 13. Laterit toprakların özellikleri nedir?
  • zonal
  • Ekvatoral iklim
  • Geniş yapraklı orman örtüsü
  • kırmızı
  • yıkanmış
  • verimsiz
  • humusu fakir (mikroorganizma tüketiyor)
 14. Kahverengi toprakların özellikleri nedir?
  • zonal
  • ılıman okyanus
  • geniş yapraklı orman
  • yıkanmış, verimli
  • gübreyle verimi artar.
 15. Terrarosa toprakların özellikleri nedir?
  • zonal
  • akdeniz iklimi
  • maki, kızılçam
  • kalker anakayadan oluşur
  • FeO kırmızıdır.
 16. Podzol topraklarının özellikleri nedir?
  • zonal
  • sert karasal
  • iğne yapraklı orman 
  • yıkanmış, verimsiz
 17. Tundra topraklarının özellikleri nedir?
  • zonal
  • tundra iklimi
  • tundra (kara yosunu)
  • 10 ay donmuş, yazın bataklık
 18. Çöl topraklarının özellikleri nedir?
  • zonal
  • çöl iklimi
  • kaktüs, dikenli bitki
  • verimsiz, tuzlu, çorak, AB korizonları yoktur.
 19. Kahverengi Step 
  Kestane Renkli
  • YAĞIŞ DAHA FAZLA OLUNCA KESTANE RENKLİ
  • zonal
  • Ilıman karasal iklim ve step iklimi
  • step bitki örtüsü
  • ilkbahar yağışlı geçer. tahıl tarımına uygundur.
 20. Çernozyom toprağının özellikleri nedir?
  • karasal iklim 
  • zonal toprak
  • çayır
  • çok verimli EN VERİMLİ
 21. İntrazonal topraklar nelere göre oluşur?
  • Drenaj koşulları
  • kapalı havzalar
  • kurak yerler
  • engebeli araziler
  • kayaç yapısı
 22. İntrazonal topraklar kaça ayrılır? Nelerdir?
  • 1.Hidromorfik topraklar: Taban syu seviyesi yüksek olan bataklıklar. Florida, Louisiana
  • 2.Kalsimorfik Topraklar: Kil ve Kireç oranı yüksek topraklardır. Vertisol topraklar kil deposudur.
 23. Azonal Toprak neye denir?
  Dış kuvvetlerle taşınan malzemenin az eğimli ya da düzlük yerlerde birikmesiyle oluşan topraklara denir. Horizon yoktur çünkü sürekli taşınma ve birikme görülür.
 24. Azonal Topraklar nelerdir?
  • Alüvyal topraklar
  • Kolüvyal topraklar
  • Litosol topraklar
  • Regosol Topraklar
  • Lös Toprakları
  • Moren Toprakları
 25. Moren Toprak nedir?
  Buzulların taşıyıp biriktirmesiyle oluşan azonal toprak türüdür.
 26. Lös toprak nedir?
  Rüzgarların taşıyıp biriktirmesiyle oluşan toprak türüdür.
 27. Regosol toprak nedir?
  Volkanik arazilerde oluşan kumlu, toz gibi topraktır. Çok fazla geçirimlidir. Patates, soğan, turp, havuç için verimlidir.
 28. Litosol Toprak nedir?
  Aşınmaya uğrayan dağ yamaçlarında iri malzemeli taşlı topraklardır.
 29. Kolüvyal Toprak nedir?
  Dağlık bölgelerde ufalanan malzemenin yağmur ve sel sularıyla dağ eteğinde birikmesiyle oluşur. Alüvyale göre daha iri malzemeli ve daha verimsizdir.
 30. ALüvyal Toprak nedir?
  • Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklardır. 
  • mineral bakımından zengin
  • su tutma kapasitesi düşük (pamuk)
  • delta ovalarında, birikinti konilerinde, vadi tabanlarında, akarsu taşkın ovalarında yaygındır.
  • Verimlidir.
 31. Eğim azsa…
  kalınlık fazladır.
Author
Anonymous
ID
326140
Card Set
Coğrafya Toprak Oluşumu
Description
ay yeter
Updated