Coğrafya Kayaçlar

 1. Kayaç nedir?
  • Bir veya birden fazla mineral veya organik maddeden oluşan katı, doğal maddelere kayaç denir.
  • Tabakalar arasındaki fosillerden ve yarılanma ömrü olan radyoaktif maddelerden taşın ömrü ölçülebilir.
  • Volkanik kayaçlar hariç tabakalar halinde bulunur.
 2. Kayaç türleri nelerdir?
  Magmanın katılaşmasıyla magmatik kayaçlar oluşur. Magmatik kayaçların dış kuvvetlerle taşınması ve depolanmasıyla tortul kayaçlar oluşur. Tortul kayaçların yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalmasıyla başkalaşım kayaçları oluşur.
 3. Magmatik kayaçlar nelerdir?
  • Magmanın soğumasıyla oluşan kayaçlara magmatik (püskürük) kayaçlar denir.
  • ikiye ayrılır: iç püskürük ve dış püskürük
 4. İç püskürük kayaçlar nelerdir?
  • Magmanın yerin altında yavaş yavaş soğumasıyla oluşur.
  • İri kristalli ve açık renkli ve çok serttir.
  • granit
  • siyanit 
  • diorit
  • gabro
  • dayk
  • batolit
  • sill
 5. Dış püskürük kayaçlar nelerdir?
  • İnce kristalli, camsı, koyu renkli ve yumuşaktır.
  • Magma dışarı çıkıp soğur.
  • tüf
  • obsidyen
  • bazalt
  • andezit
  • süngertaşı
  • ☞Dağlar dış püskürük kayaçtır.
 6. Tortul kayaçlar nelerdir?
  • Volkanik kayaçların 
  • akarsular
  • rüzgarlar
  • buzullar gibi dış kuvvetlerle aşındırılıp taşınmasıyla oluşurlar.
  • Katmanlıdırlar.
  • Aralarında fosil bulundururlar.
 7. Tortul kayaçlar nerelerde bulunur?
  • Deniz ve göl tabanlarında
  • Akarsu taşkın ovalarında
  • Delta ovalarında
  • Birikinti konilerinde
  • Buzul erime bölgelerinde
  • Alüvyal topraklarda bulunurlar.
 8. Tortul kayaç türleri nelerdir?
  • Fiziksel tortul kayaçlar
  • Kimyasal tortul kayaçlar
  • Organik Tortul kayaçlar 
  • olarak üçe ayrılır.
 9. Fiziksel Tortul kayaçlar nelerdir?
  • Dış kuvvetlerce kayalardan kopan maddelerin doğal bir çimentoyla birleşmesiyle oluşur.
  • badlands (kırgıboyur) oluşur.
  • kum taşı
  • kiltaşı
  • çakıltaşı 
  • breş
 10. Kimyasal Tortul kayaçlar nelerdir?
  • Suda eriyebilen minerallerin çökmesiyle oluşur.
  • kireç taşı
  • alçı taşı
  • kaya tuzu
  • traverten
  • çakmak taşı
  • Karstik yerlerde (akdeniz bölgesi) bol bulunur.
 11. Metamorfik (Başkalaşım Kayaçları) nelerdir?
  • Magmatik ve tortul kayaçların çok yüksek sıcaklık ve basınçta başkalaşım geçirmesiyle oluşur.
  • gnays☞granit
  • mermer☞kireç taşı
  • elmas taş☞kömürü
  • sit☞kum taşı
  • şist☞kil taşı
 12. Volkanik tüfler üzerinde oluşan yerşekilleri nelerdir?
  • peribacaları
  • kırgıbayır
  • mantarkaya
 13. Organik Tortul kayaçlar nelerdir?
  • bitki ve hayvan kalıntıları deniz ve göl tabanlarında birikerek torul kayaç oluşturur.
  • karbonlu:
  • petrol
  • taş kömürü
  • linyit
  • turba
  • antrasit
  • karbonatlı:
  • mercan taşı
  • tebeşir
Author
Anonymous
ID
326132
Card Set
Coğrafya Kayaçlar
Description
hi there
Updated