Kimya Genel

 1. Organik veya organik olmama durumu nasıl anlanır?
  -COOH (karboksil grubu) varsa organiktir.
 2. Bazların özellikleri nelerdir?
  • Acılardır.
  • Kayganlık hissi verirler.
  • KOH NaOH NHCaOH
  • Yakıcılardır. Deriyi tarhiş ederler.
 3. Turnusol kağıdında asit ve baz ayrımı nasıl yapılır?
  • Asitler maviyi kırmızıya,
  • Bazlar kırmızıyı maviye çevirir.
 4. Fenolftaleinle asit ve baz ayrımı nasıl yapılır?
  • Asitlerde renk değişimi olmaz.
  • Bazlar pembeye dönüşür.
 5. Yapısında OH olanlar bazdır. Yapısında OH olup da baz olan maddeler nelerdir?
  • C2H5OH etil alkol ve 
  • şekerler baz değildir.
 6. Yapısında OH olmayıp da baz olan maddeler nelerdir?
  • NHamonyak bir bazdır.
  • Susuz baz denir.
 7. Asitlerin genel özellikleri nelerdir?
  • Suda çözünüklerinde H verirler.
  • Sulu çözeltileri elektriği iletir.
  • Tatları ekşidir.
  • Metallerle, metallerin elektron verme isteğine göre etkileşirler.
 8. Kuvvetli asit/baz ne demektir?
  Genelde suda %100 iyonlaşan asitler/bazlar kuvvetlidir.
 9. Kuvvetli asitler nelerdir?
  • HCl hidroklorik asit
  • H2SOsülfirik asit
  • HNOnitrik asit
  • HI hidroiyotik asit
 10. Zayıf asit/baz ne demektir?
  Suda %100 iyonlaşmayan asitler/bazlar zayıftır.
 11. Zayıf asiter nelerdir?
  • HF hidroflorik asit
  • H2COkarbonik asit
  • CH3COOH asetik asit 
  • HCN hidrosiyonik asit
 12. Kuvvetli bazlar nelerdir?
  • NaOH sodyum hidroksit
  • KOH potasyum hidroksit
  • BA(OH)baryum hidroksit 
 13. Zayıf bazlar nelerdir?
  NHamonyak
 14. Cam ve porselene zarar veren zayıf asit nedir?
  HF hidroflorik asittir.
 15. Asitlerin değerliliği nedir?
  • Suya atıldığında verebileceği H iyonu sayısına denir.
  • örnek:
  • H3PO3 hidrojen verebilir. 
  • ÖNEMLİ: Bunun asitin kuvvetli veya zayıf olmasıyla alakası yoktur!
 16. Aktif Metal+Asit=?
  H2 (g) ve tuz oluşturur.
 17. Yarı soy metaller nelerdir?
  • Cu 
  • Hg 
  • Ag
 18. Yarı soy metaller nelerle tepkimeye girerler?
  Sadece oksijenli asitlerle yani H2SOHNO3 ile tepkimeye girip SONO veya NO2 ortaya çıkarırlar.
 19. Soy metaller nelerdir?
  • Pt 
  • Au
 20. Soy metaller nelerle tepkimeye girer?
  • Yalnızca kral suyuyla tepkimeye girer.
  • HCl-HNO3
 21. Metallerin oksitleri nasıl olabilir?
  • Normal metallerin oksitleri baziktir.
  • Al Sana Zengin Pablonun Kırmızı Beresi ise amfoter oksittir.
 22. Ametallerin oksitleri nasıldır?
  Oskijen sayısı azsa nötr, fazlaysa asidiktir.
 23. Asidik ve Bazik Oksitler suda çözünürse ne olur?
  • Asidik ve bazik oksitler suda çözünürse yeni bir asit bileşiği oluştururlar. 
  • SOve su = H2SO4

  Önemli NOT: Bu yüzden asidik ve bazik oksitlerin suda çözünmeleri kimyasal bir tepkimedir.
 24. Asidik Oksit + Baz = ?
  Tuz ve su
 25. Asidik Oksit + Bazik Oksit = ?
  Yalnızca tuz
 26. Bazik Oksit + Asit = ?
  tuz ve su
 27. Karbonatlı bileşik (CO3) + Asit = ?
  • CO
  • tuz 
  • su
 28. Amfoter metal + Baz = ?
  • H2
  • tuz 
  • amfoter metal ortaya alınır. Yanına diğer metal ve Oksijen konulur. ikisine de amfoter metalin yükü verilir.
  • Örnek:
 29. Asitlere su eklenirse ph nasıl etkilenir?
  Artar.
 30. Asit çözeltisinden su buharlaştırılırsa PH nasık değişir?
  Azalır.
 31. Hangi metaller soğuk su ile reaksiyona girer?
  • 1A ve 2A grubundaki aktif metaller soğuk su ile tepkimeye girerek Hçıkarır. 
  • (acayip aktif metal)
 32. mol nasıl bulunur?
  • chart?chf=bg,s,00000000&cht=tx&chl=%5Cfrac%7Bkutle%7D%7Bmolekul%20kutlesi%7D&chs=212x68 = mol 
  • xd
 33. Tam nötrleşme nedir nasıl bulunur?
  • H iyonları ve OH iyonları sayısının birbirine eşit olmasıdır.
  • başlangıç molü ve tesir değerlikleri çarpılır ve eşitlenir.
 34. Çözeltiye su eklenirse ne olur?
  İyon sayısı kesinlikle değişmez! Sadece derişim değişir.
 35. Periyodik sistemde asidiklik ve baziklik nasıl değişir?
  • Sağa doğru:
  • Asidiklik artar.
  • Baziklik azalır.

  • Aşağı doğru:
  • baziklik artar.
  • asidiklik azalır.
 36. Halojenlerin asidikliği/bazikliği nasıl anlaşılır?
  Çap ne kadar büyükse o kadar asidiktir. (H vermek istiyor.)
Author
Anonymous
ID
326082
Card Set
Kimya Genel
Description
yapmam 600 saat sürdü
Updated