anglictina

 1. pacient
  patient
 2. doktor
  physician, doctor
 3. vseobecny lekar
  general practitioner, family doctor
 4. operace
  surgery
 5. chirurg
  surgeon
 6. konzultant
  consultant
 7. matrikar
  registrar
 8. zdravotna sestra
  nurse
 9. pracovne starsi, vyssie postaveny v hierarchii
  senior
 10. pracovne mladsi, nizsie postaveny v hierarchii
  junior
 11. zamestnanci
  staff
 12. prihlaseny
  enrolled
 13. prihlasit sa
  enrol
 14. sanitar
  • health care assistant,
  • orderly
 15. nouzovy, vyjimecny
  emergency
 16. prijem, prijat
  admission, admit
 17. prepustit
  discharge
 18. povinnost
  duty
 19. vizita
  ward round
 20. vysetrenie, vysetrovat
  examination, examine
 21. anamneza
  history
 22. vzorek
  sample
 23. utisujici, anesteticky, anesteziolog
  anaestihetic, anaesthetist
 24. fyzioterapeut
  physiotherapist
 25. lekarnik
  pharmacist
 26. odberova sestra
  phlebotomist
 27. socialni pracovnice
  social worker
 28. technicky pracovnik
  technician
 29. dietetolog
  dietician
 30. povolanie
  occupation
 31. ergoterapeut
  occupational therapist
 32. zdravotnicky
  paramedical
 33. porodni asistentka
  midwife
 34. salova sestra
  theatre sister
 35. operovat, operacia
  operate, operation
 36. dohlizet, dohled
  supervise, supervision
 37. smena
  shift
 38. trenovat, trenovany, trening
  train, trained, training
 39. zrucnost, zdrucny
  skill, skilled
 40. kariera
  career
 41. zariadenie, zariadit
  equipment, equip
 42. zasobovat, dodavat, zasoby
  supply
 43. liek, medicina
  medicine
 44. prikrivka
  blanket
 45. mydlo
  soap
 46. bunka
  cell
 47. tkáň
  tissue
 48. kost
  bone
 49. chrupavka
  cartilage
 50. nerv, nervovy
  nerve, nervous
 51. sval, svalovy
  muscle, muscular
 52. hladny
  smooth
 53. ryhovany
  striated
 54. céva, cévní
  vessel, vascular
 55. kloub
  joint, articulation
 56. formulovat, artikulovat
  articulate
 57. chranit, ochrana
  protect, protection
 58. dohoda, dohadovat
  contraction, contract
 59. prodlouzit, prodlouzeni
  extend, extension
 60. dobrovolny
  voluntary
 61. kontrolovat
  control
 62. vedomi, vedomie
  conscious, conscience
 63. dychat, dychanie
  breathe, breathing
 64. srdce, srdecny
  heart, cardiac
 65. arteria, arterialny
  artery, arterial
 66. véna, venozny
  vein, venous
 67. travit, trávenie, traviaci
  digest, digestion, digestive
 68. ústa, ústny
  mouth, oral
 69. čreva, črevny
  bowel, intestine, intestinal
 70. játra
  liver
 71. žlučník
  gallbladder
 72. vstrebávat, vstrebávanie
  absorb, absorbtion
 73. pás, najužšie miesto na bruchu
  waste
 74. odstránit, odstranovanie
  eliminate, elimination
 75. dýchanie, dýchací
  respiration, respiratory
 76. nos, nosný
  nose, nasal
 77. hlasové vazy
  vocal cords
 78. trachea
  trachea, windpipe
 79. plíce, plicní
  lung, pulmonary
 80. ledviny, ledvinný
  kidney, renal
 81. moč, močový
  urine, urinary
 82. močový mechúr
  bladder
 83. mozog
  brain
 84. miecha
  spinal cord
 85. prenášat, prenos
  transmit, transmission
 86. správa
  message
 87. endokrinní, s vnútornou sekréciou
  endocrine
 88. žláza
  gland
 89. nájsř miesto, miesto
  locate, location
 90. pánev, pánevní
  pelvis, pelvic
 91. rozmnožovat sa, rozmnožovanie, rozmnožovací
  reproduce, reproduction, reproductive
 92. tuba
  tube
 93. obsahovat
  consist
 94. skládat
  compose
 95. tvorit
  constitute, make up
 96. zahrnovat
  include
 97. obsahovat
  contain
 98. obsah
  content
 99. kanál
  channel
 100. uzol
  node
 101. záchvat
  attack
 102. produkovat
  produce
 103. produkcia
  production
 104. produktivny
  productive
 105. obklopovat
  surround
 106. podporovat
  support
 107. zabezpecovat
  provide
 108. zbierat
  collect
 109. kryt
  cover
 110. hlava
  head
 111. trup
  trunk
 112. koncatina
  extremity
 113. končatina
  limb
 114. krk
  neck
 115. hrdlo
  thorat,larynx
 116. plecia
  shoulder
 117. zadok
  buttocks
 118. vlasy
  hair
 119. tvár
  face
 120. líce
  cheek
 121. čelo
  forehead
 122. oko
  eye
 123. brad
  chin
 124. ucho
  ear
 125. jazyk
  tongue
 126. zub
  tooth
 127. hruď
  chest, thorax
 128. hrudny
  thoracic
 129. brucho
  abdomen, belly
 130. brušný
  abdominal
 131. ruka
  arm
 132. predlaktie
  forearm
 133. ruka
  hand
 134. prst
  finger
 135. lakeť
  elbow
 136. zápestie
  wrist
 137. noha
  leg
 138. stehno
  thigh
 139. holeň
  shin
 140. lýtko
  calf
 141. bedrovy klb
  hip
 142. koleno
  knee
 143. kotník
  ankle
 144. prsty na nohe
  toe
 145. dutina
  cavity
 146. pozícia
  position
 147. obratel
  vertebra
 148. membrána, bránica
  diaphragm
 149. oddelovat
  separate
 150. pripojit
  attach
 151. rozdelovat
  divide
 152. sekrét, výpotek
  secrete
 153. vrstva
  layer
 154. vedenie, spoj
  line
 155. klucna kost
  clavicle, collar-bone
 156. čelist
  jaw
 157. ošetrovať
  treat
 158. liečba
  treatment
 159. aplikovať
  apply
 160. aplikácia
  applicatioin
 161. rozpustit
  dissolve
 162. roztok
  solution
 163. rozpustny
  soluble
 164. rozpustnosť
  solubility
 165. tekutina
  liquid
 166. tabletka
  tablet
 167. kapsula
  capsule
 168. liek
  pill
 169. prášok
  powder
 170. liek
  drug
 171. podnos
  tray
 172. lyžička
  spoon
 173. skontrolovať
  check
 174. štítek
  label
 175. zatriasť
  shake
 176. obaleny
  coated
 177. polknout
  swallow
 178. drtit, mačkat
  crush
 179. dávka
  dose
 180. expirační dátum
  expiry date
 181. merat
  measure
 182. skrutkovat
  screw
 183. miešať
  stir
 184. ponechať
  retain
 185. pevný
  solid
 186. čípok
  suppository
 187. tavit
  melt
 188. vytrvať
  last
 189. pára
  steam
 190. vdychovať
  inhale
 191. injekcia
  injection
 192. kvapky
  drops
 193. lokálny
  topical
 194. olej
  oil
 195. masť
  ointment
 196. trpký, zvieravý
  astringent
 197. vodička
  lotion
 198. liečený
  medicated
 199. rozotierať, rozširovať
  spread
 200. trieť
  rub
 201. uľaviť
  relieve
 202. stlačť
  depress
 203. potlačiť
  suppress
 204. neutralizovať
  neutralize
 205. znížiť
  reduce
 206. kuselina
  acid
 207. kyselosť
  acidity
 208. predchádzať
  prevent
 209. pozdvihnúť
  alleviate
 210. zničiť
  destroy
 211. znižovať
  decrease
 212. pokles
  decrease
 213. ostražitý
  alert
 214. ostražitosť
  alertness
 215. vyvolat
  induce
 216. umelé vyvolanie stavu
  induction
 217. mienit
  intend
 218. zámer
  intention
 219. podporovat, prosazovat
  promote
 220. vykonavat velkou potrebu
  defecation
 221. napätie
  tension
 222. závisieť
  depend
 223. závislosť
  dependence
 224. narkoman
  addict
 225. drogová závislost
  addiction
 226. nervózny, úskostný
  anxious
 227. úzkosť
  anxieta
 228. preventivný
  proghylactic
 229. utišující bolest
  analgesic
 230. uspávajúci
  anaesthetic
 231. prípravok proti kyseline
  antacid
 232. antibiotiká
  antibiotic
 233. proti prujmu
  antidiarrhoeal
 234. proti zvracení
  anti-emetic
 235. proti alergii
  anti-allergic
 236. proti astme
  anti-asthmatic
 237. léky na vysoký krevní tlak
  antihypertensive
 238. léky na horečku
  antipyretic
 239. dezinfekční prostredek
  antiseptic
 240. léky proti kašli
  antitussive
 241. prerušiť
  discontinue
 242. predávkovanie
  overdose
 243. alergia
  allergy
 244. podať lék
  administer
 245. ustúpiť
  withdraw
 246. vyhnúť sa
  avoid
 247. dieta
  diet
 248. telecí maso
  veal
 249. vepřové sádlo
  lard
 250. lůj
  suet
 251. testo na koláče
  pastry
 252. zdroj, pramen
  source
 253. pozbierany, zbierat
  skimmed, skim
 254. nápoj
  beverage
 255. brambůrky, do křupava
  crisp
 256. hrozno
  grape
 257. hranolky
  chip
 258. rozumně
  sensibly, sensible
 259. škrob
  starch
 260. vyhodit, vyřadit
  discard
 261. stráta
  loss
 262. omáčka, šťáva
  gravy
Author
Dely
ID
326038
Card Set
anglictina
Description
anglictina 1.
Updated