Expert eng 2

 1. Počítačová gramotnost se stává skoro stejně podstatnou jako schopnost řídit auto
  Computer literacy is becoming as essential as the ability to drive a car.
 2. to not be noticed or dealt with:
  Little details often ... .
  Too many young people ... in the health system.
  to fall/slip through the cracks
 3. the way in which people who have been to the same expensive privateschool help each other to find good jobs:
  The ... still has enormous power in such companies.
  the old school tie
 4. Občas se prostě  u svých dětí musím uchýlit k metodě cukru a biče
  Sometimes I just have to resort to the carrot and stick approach with my children.
 5. dáváš přednost práci v sevřené rodinné firmě nebo v anonymní společnosti?
  do you prefer working in a close-knit family unit or in a faceless corporation?
 6. Obvykle zkoušky uděláš jen tak tak a nebo je zvládneš levou zadní?
  Do you usually scrape through exams or pass with flying colours?
 7. dokážeš předpovědět, kde budeš za pět let?
  Can you foresee where you will be in five years?
 8. strohé dětství během války
  an austere childhood during the war
 9. musel jsem si utáhnout opasek od doby,co jsem přestal pracovat na plný úvazek
  I've had to tighten my belt since I stopped working full-time.
 10. causing people to feel worried and uncomfortable:an ... silence
  oppressive
 11. cruel and unfair: an ... government/military regime
  oppressive
 12. Můj stůl je zavalen nepořádkem
  My desk is covered in/full of clutter.
 13. to remove things you do not need from a place, in order to make it more pleasant and more useful: I'm going to ... before my family comes to visit.
  declutter
 14. Zvuk zavírajících se dveří mě oklamal,abych si myslel že odešli.
  The sound of the door closing deceived me into thinking they had gone out.
 15. Myslí si, že se vrátí, ale klame sama sebe
  She thinks he'll come back, but she's deceiving herself.
 16. Učitelé si vždycky stěžují na množství těžké práce
  Teachers are always complaining about their heavy workloads.
 17. to deal with a problem or difficulty calmly and not to allow it to influence what you are doing:
  When you become a politician, you soon learn to ... criticism ... .
  take sth in your stride
 18. Do určité míry je pověrčivější než bývala
  She's somewhat more superspitious than she used to be
 19. to be very shocked or surprised:
  I was somewhat ... by her honesty.
  be taken aback
 20. Voliči ho začínají brát na vědomí jako vážného kandidáta
  Voters are beginning to take notice of him as a serious candidate.
 21. nevšímat si s pomocí slovesa take
  take no notice of sth
 22. Proč si tolik chlapců libuje v mučení hmyzu a malých zvířatek?
  Why do so many boys take pleasure in torturing insects and small animals?
 23. Slitovali jsme se nad párem lidí čekájících v dešti na autobus a nabrali jsme je
  We took pity on a couple of people waiting in the rain for a bus and gave them a lift.
 24. Zápasil jsem do schodů s taškami dokud se nade mnou někdo neslitoval a nepomohl mi
  I struggled up the steps with my bags until eventually someone took pity and helped me.

  to feel sorry for someone, and to do something that shows this
 25. nechci aby si myslela,že ji zneužíváme
  I don't want her to think we're taking advantage of her.
 26. Proč ses urazil kvůli tomu co řekl? Jen žertoval
  Why did you take exception to what he said? He was only joking.
 27. to feel very pleased about something or someone you are closely connected with:
  If you don't... professional ... your work, you're probably in the wrong job.
  take pride in sth/sb
 28. Lístky na koncert byly rozebrány během tří hodin (co se začly prodávat)
  Tickets for the concert were snapped up within three hours of going on sale.
 29. Dostat nějakou pracovní zkušenost teď se ti vyplatí, až budeš žádat o stálou práci
  Getting some work experience now will stand you in good stead (for) when you apply for a permanent job.
 30. Ve své práci vidím lidi všech "životních fází, sociálních tříd..."
  In my work I see people from all walks of life
 31. Být rozpoznán na ulici je nevyhnutelnou součástí života celebrity
  Being recognized in the street is part and parcel of being a celebrity.
 32. Její jméno se v konverzaci stále vynořuje
  Her name keeps cropping up in conversation.
 33. problém se objevil/vynořil/pronikl na povrch
  the problem cropped up
 34. Jeden z pěti zaměstnanců připouští, že si bere pracovní volno kvůli stresu
  One in five employees admits to taking time off because of stress.
 35. modern: ... fashion​
  containing all the most recent information: ... news
  up-to-the-minute
 36. cheap but good or enjoyable:
  There's a restaurant round the corner that serves ... food.
  cheap and cheerful
 37. Všechen ten luxus mě nechává chladnou...
  All this luxusy just leaves me cold...
 38. Vyhodili ji ptž chodí pozdě
  they sacked her for beiing late
 39. a course that teaches you a lot of basic facts in a very short time:
  I did/took a ... in French before my trip to Paris.
  crash course
 40. Unikl tajné policii jen o chlup
  He escaped from the secret police by the skin of his teeth.
 41. the people with the highest positions of authority, especially in the armed forces
  top brass
 42. Shodli jsme se, že vyhrát nebylo to nejdůležitější
  We all agreed that winning was not the be-all and end-all.
 43. Bereš věci osobně nebo máš spíše hroší kůži?
  Do you tend take things personally or are you fairly thick-skinned
 44. more than average, but less than very:
  We get on ... well.
  I'm ... sure that this is the right address.
  fairly
 45. Ta odpověď na tebe z té stránky prostě vyskočila!
  The answer fairly jumps off the page at you!
 46. Průzkum byl uskutečněn/ prováděn na náhodném vzorku voličů
  The survey was carried out among a random sample of voters.
 47. to do or complete something, especially that you have said you would do or that you have been told to do:
  a)Dr Carter ... research on early Christian art.
  b)The hospital ... tests to find out what's wrong with her.
  c)Our soldiers ... a successful attack last night.
  d)It is hoped that the kidnappers will not ... their threat to kill the hostages.
  e)Don't blame me, I'm only ... my orders.
  • a) is carrying out
  • b) is carrying out
  • c) carried out
  • d) carry out
  • e) carrying out
 48. to surprise and worry someone:
  No one is ... by the sight of guns here any more.
  fazed
 49. to divide the duties and the pay of one job between two people who work at different times during the day or week
  job-share
 50. rozlučka se svobodou
  stag or hen night/party
Author
iren
ID
325845
Card Set
Expert eng 2
Description
english
Updated