PROBLEM SOLUTION

 1. ... the action of supplying land with water by means of channels or streams, or by sprinkling water over the surface of the ground
  Irrigation
 2. ... to make an area of desert, wet land etc suitable for farming or building
  Reclaim
 3. ... the preparation and use of land for growing crops
  Cultivation
 4. ... an advantage, improvement, or help that you get from st
  Benefit
 5. ... Accumulation of salts in the soil
  Salinization
 6. ... The development and use of minerals, forests, oil, etc.
  Exploitation
 7. ... the process or system by which water or waste liquid flows away
  Drainage
 8. ... To remove a chemical or mineral from st such as soil as a result of water passing through it, or be removed by this process
  Leach
 9. ... The concetration of dissolved salts in water
  Salinity
 10. ... To remove the moisture, to dry up
  Desiccate
 11. Zdánlivě rozumné, ale ve skutečnosti krátkozraké řešení
  Apparently reasonable, but in reality short-sighed solution
 12. Příběh aralského moře je jasný příklad, jakou škodu může v prostředí způsobit lidská aktivita za účelem zisku.
  The story of thy Aral Sea is a clear exemple of the damage that poorly planned human economic activity can have on the enviroment
 13. Ještě nedávno, v padesátých letech, zde bylo moře o rozloze 66.000km2
  As recently,as the 1950s, the sea covered an area of sixty-six rhousand sguare kilometres
 14. Voda z obou řek, plus roční srážky udržovaly objem vody v moři na stálé úrovni
  The water from the two rivers, plus the annual rainfall, maintened the volume and level of water in the sea.
 15. V roce 1990 se ale aralské moře scvrklo na 55% své původní velikosti
  By 1990, however, the Aral sea had shrunk to about 55 percent of its original area
 16. Jeho objem vody klesl na méně než třetinu jeho objemu v padesátých letech
  Its total water volume had dropped to less than one-third of its 1950s volume
 17. Sůl obsažená v moři na druhou stranu stoupla téměř o 300%
  The salt content of the sea, on the other hand, had increased by almost 300%
 18. Původní příčina těchto masivních změn ve fyzickém charaktru aralského moře bylo rozhodnutí rozšířit zemědělství užitím vody z řek pro zavlažování.
  The root cause of these massive changes in the physical character of the Aral Sea was the decision to develop agriculture by using water from the rivers for irrigation.
 19. Plocha zemědělsky zavlažované půdy se rychle rozšířila a toto rozšíření snížilo přítok vody do aralského moře na zhruba 13%.
  The area of irrigated agricultural land has expanded rapidly and an expansion has reduced the flow of water into the Aral Sea to approximately 13 percent
 20. Následky snížení vodního přítoku mělo katastrofické násladky na okolí aralského moře
  The consequences of this reduction in water flow have been catastrophic for the area surrounding the Aral Sea
 21. Celé druhy ryb vymřely a komereční rybaření, které do té doby bylo produktivní ekonomickou aktivitou, se v podstatě zastavilo
  Whole species of fish have died out, and commercial fishing, whis used to be a productive economic activity, has practically stopped.
 22. Nashromáždění toxických chemikálií v řece nyní kontaminuje místní zásoby pitné vody
  The accumulation of the toxic chemicals in the river is now contaminating local supplies of drinking water
 23. ... SUBJECT/problem (countable) that is often discussed or argued about, esp. a social or political matter that affects the interest a lot of people
  Issue
 24. ...vznést otázku (=say that an issue should be discussed)
  Raise an issue
 25. ... make an issue more difficult by talking about thungs not related to it
  Confuse/cloud an issue
 26. Dylan se ve své řeči zabýval problematikou dětského zneužívání
  Dylan addressed the issue of child abuse in his speech
 27. What does it mean:dodge/duck/evade an issue
  Avoid discussing the issue
 28. Nezaměstnanost není problém, skutečným problémem je pokles veřejné morálky
  Unemployement is not the issue - the real problem is the decline in public morality
 29. Potřebujeme se více zajímat/obávat o naše živ.prostředí
  We need to rise of our concern about the enviroment
Author
iren
ID
325832
Card Set
PROBLEM SOLUTION
Description
překlady
Updated