R) verbs+prepositional phrase

 1. Cos mu rekl? Rekl mi vesely pribeh
  • What did you say to him?
  • He told me a funny story
 2. Dej mi tu tašku! Dej tu tašku mi!
  • Give me that bag!
  • Give that bag to me!
 3. Musím jí napsat dopis. Musím jí napsat. Musím napsat dopis sestře
  • I must write her a letter
  • I must write to her
  • I must write a letter to my sister
 4. Odpustíš mi?
  Will you forgive me?
 5. Co posloucháš? Posloucháš? Posloucháš mě?
  • What are you llistening to?
  • Are you listening?
  • Are you listening to me?
 6. Pojďme domů
  Let´ s go home
 7. Budu si stěžovat u manažera
  I´m going to complain to the manager
 8. Kam to patří? Komu to patří?
  • Where does this belong?
  • Who does this belong to?
 9. V kolik hodin ráno přijíždíš do práce? V kolik hodin jsi se dostal do práce dnes ráno?
  • What time do you arrive at work in the mornings?
  • What time did you get to work this morning?
 10. Vlak přijel do bristolu v 17.20
  The train arrived in(vztahuje se kk městu)/ at (k nádraží) Bristol at twenty past five
 11. Dnes večer jsem ti budu volat domů
  I´ ll phone you at home this evening
 12. Prosím, pošli mi to na moji novou adresu
  Please, send it to me at my new address.
 13. Pojďme dnees večer na procházku do parku. Pojďme dnes večer do parku na procházku
  • Let´ s go for a walk in the park this afternoon
  • Let´ s go to the park for a walk this afternoon
 14. Stáli jsme u jezera a házeli chleba labutím
  We stood by the lake and threw bread to the swans.
 15. Byla tak rozzlobená že po něm hodila talíř
  She was so angry that she threw a plate at him
 16. Požádala o mé tel.číslo
  She asked for my telephone number
 17. Poděkoval jim za trpělivost
  He thanked them for their patience
 18. Koupil jsem to za 700kc
  I bought it for 700crowns
 19. Zaplatím za ta piva a můžeme jít
  I´ ll pay for the beers and we cann go
 20. To ti nikdy neodpustí
  He will never forgive you for that
 21. Požádáš o tu práci?
  Are you going to apply for the job?
 22. Musíme se modlit za lepší počasí o víkendu
  We must pray for beter weather at the weekend
 23. Utrácí hodně peněz za knihy
  He spends a lot of money on books
 24. Neměl bys plýtvvat penězi za dárky pro nás
  You shouldn´ t waste your money on presents for us
 25. Pogratulovalijsme mu k nové práci
  We congratulated him on his new job
 26. Za svých studentských let žil z dvaceti liber týdně
  In his student years he lived on twenty pounds a week
 27. Pořezal jsem si nohu o kus skla
  I cut my foot on a piece of glass
 28. Tato loď jezdí na benzín
  This boat runs on petrol
 29. Má to 5písmen a končí to na K
  It has got 5letters and it ends in K
 30. Specializujeme se na austrálii a dávný východ
  We specialize in Australia and the Far East
 31. Toho koncertu se zúčastnilo skoro 200lidí
  Nearly two hundred people took part in the concert
 32. Nejlepší je investovat tvé peníze do nemovitostí
  It´ s the best to invest your money in property/real estate
 33. Tyto dva výrobky se liší pouze cenou
  These two products differ only in price
 34. Nevměšuj se do hádek ostatních lidí
  Don´t interfere in other people´ s arguments
 35. Jeho společnost se zabývá obchodem s taiwanem
  His company is engaged in bussiness with taiwan
 36. Můžeme vám nabídnout půjčku?
  Can we interest you ina loan?
 37. Co si myslíš o tom CD co jsem ti půjčil?
  What do you think of that CD I lent you?
 38. Mysli si číslo mezi 1 a 10...
  Think of a number between one and ten...
 39. Přemýšlej o tom pečlivě než se rozhodneš
  Think about it carefully before you make a decision
 40. Často si stěžuje na bolest hlavy
  He often complains of a headache
 41. Pořád si stěžuje na studené počasí
  He´ s always complaining about the cold weather
 42. Tahle tenká bunda tě neochrání před zimou!
  That thin jacket won´t protect you from the old
 43. Zapomněl na matčiny narozeniny
  He forgot about his mother birthday
 44. Tenhle muž mi připomíná moji učitelku dějepisu
  That man reminds me of my history teacher
 45. Schovává se před otcem
  He is hidng from his father
 46. Mávat na kamaráda
  Wave to a friend
 47. Vyrůst ve šťastného, zdravého dospělého
  To grow into a healthy, happy adult
 48. Rozdělit na dvě půlky
  To divide into/in two halves
 49. Obléci se do černého
  To dress in black
 50. Obrátit se na přítele pro pomoc
  To turn to a friend for help
 51. Žába která se změnila v krásného prince
  A frog that turned into a handsome prince
 52. Dívka která rozkvetla v krásnou slečnu
  A girl that blossomed into a beautiful lady
 53. Společnost která se zabývá elektro zbožím
  The company with deals in electrical goods
 54. Zapojit se do hry
  To join in a game
 55. Postrčit někoho k rychlému rozhodnutí
  To push sb into making a quick decision
 56. Vměšovat se do situace
  To interfere in the situation
 57. Povýšit někoho na ředitele
  To promote sb to director
 58. Dopln: to smell ... garlic
  Of
 59. Dopln: to graduate.... university
  From
 60. Dopln: to consist... several parts
  Of
 61. Dopln: to search... hidden treasure
  For
 62. Doufat v lepší budoucnost
  To hope for a better future
 63. Oddělit dítě od matky
  To separate a child from its mother
 64. Varovat někoho před nebezpečím
  To warn sb of a danger
 65. Dopln: to advertise ... a new seccretary
  For
 66. Dopln: to inform someone ... a change of adress
  Of
 67. Dopln: to discourage a child... eating too many sweets
  From
 68. Dopln: to disapprove... smoking in restaurants
  Of
 69. Hladovět po znalostech
  To hunger for knowledge
 70. Dopln: to boast ... one´ s successes
  Of
 71. Dopln: I was tidying the attic when i came ... theese old diaries
  Across
 72. Měli jsme pouze čtyři sklenice vína ale účet přišel na 280kč!
  We only had four glasses of wine, but the byll came to 280crowns!
 73. Učitelka je požádala aby se ztišili ale oni pokračovali s mluvením
  The teacher asked them to be quiet, but they went on talking
Author
iren
ID
325831
Card Set
R) verbs+prepositional phrase
Description
cvicebnice
Updated