Q) translating the Czech _aby_

 1. Chci abys šel se mnou
  I wanto you to go with me
 2. Chtějí abychom jim věřili
  They want us to believe them
 3. Chtěli by,abyste byli na vánoce s nimi
  They would like you to be with them for christmas
 4. Chtěl bys, abych tady s tebou zůstala?
  Would you like me to stay here with you?
 5. Potřebuje aby mu přeložil tento dopis
  He needs you to translate this letter for him
 6. Prosím,řekni jí, ať si s tím nedělá starosti
  Please tell her not to worry about it
 7. Jak často ti musím říkat, abys to nedělal?
  How often must I tell you not to do that?
 8. Řekl jsem mu, aby tak tvrdě nepracoval
  I told him not to work so hard
 9. Musíš je poprosit aby nepřišli pozdě
  You must ask them not to be late
 10. Jsi ještě moc mladý na to, abys chodil do hospody
  You are still too young to go to the pub
 11. Byl moc opilý na to,aby se postavil.
  He was too drunk to stand up.
 12. Byla moc slabá na to, aby se dostala k telefonu
  She was too weak to get to a/the telephone
 13. Jsi moc nadaný na to,abys ztrácel čas v tomto zaměstnání
  You´ re too talented to wasteyour time in this job
 14. Jsem moc malý na to,abych na to dosáhl
  I´m too short to reach it
 15. Je moc chladno na to,abych šel ven na procházku
  It´ s too cold to go out for a walk
 16. Nikdy není moc pozdě na to,aby se člověk začal učit nový jazyk
  It´ s never too late (for one) to start learning a new language
 17. Jsi opravdu tak pitomý,abys tomu věřil?
  Are you really stupid enough to believe that?
 18. Nebyli dost silní na to,aby zvedli ten klavír
  They weren´t strong enough to lift the piano
 19. Neběžel jsem dost rychle abych chytl ten vlak.
  I didn´t run fast enough to catch the train
 20. Měl jsi příliš mnoho piva na to,abys řídil domů.
  You´ve had too much beers to drive home.
 21. Mám příliš mnoho práce,abych tím ztrácel čas.
  I´ve got too much work to waste time on that/it
 22. M8 příliš mnoho svých vlastních problémů na to,aby si dělala starosti také s námi
  She´ s got too many problems of her own to wory about us too.
 23. Nemám dost odvahy ani motivaci abych se ho zeptal
  I haven´t got enough courage or motivation to ask him
 24. Někdy je těžké smířit se s pravdou
  The truth is sometimes hard to accept.
 25. Najít práci není v těchto dnech snadné
  Jobs aren´t easy to find these days
 26. Ten kopec byl příliš strmý abychom ho vyšplhali
  The hill was too steep to climb.
 27. Ty důvody jsou příliš složité abych je vysvětlil
  The reasons are too complex to explain
 28. Ta silnice byla příliš rušná,abychom ji překročili
  The road was too busy to cross.
 29. Ten telefon je dost malý, abys ho nosil v kapse
  This telephone is small enough to keep it in your pocket.
 30. To víno není dost dobré,aby se podávalo na svatbě
  This wine isn´t good enough to serve at a wedding.
 31. Myslíš si, že ta voda je dost čistá na to,abychom ji mohli pít?
  Do you think this water is clean enough to drink?
 32. To moře je příliš studené abychom v něm plavali
  The sea is too cold to swim in.
 33. Ten plot byl příliš vysoký abychom přes něj přehlédli.
  The fence was to high to look over.
 34. Je to příliš zdrcující abych o tom mluvil
  It´ s too unpleasant to talk about
 35. Ta okna nebyla dost čistá aby bylo vidět skrz
  The windows weren´t clean enough to see through
 36. Ta konverzace byla příliš rychlá abychom ji sledovali
  The conversation was too quick for us to follow
 37. Ta porce byla příliš veliká abych ji dojedla
  The portion was too large for me to finish.
 38. Byl příliš rychlý na to,aby ho chytli.
  He was too fast for them to catch
 39. Co mi radíš,abych udělal?
  What do you advise me to do?
 40. Doktor mu poradil aby nejedl smažená jídla
  Doctor advised him not to eat fried food.
 41. Ten orchestr byl pozván,aby vystoupil na festivalu pražské jaro
  The orchestra was invited to give a concert at the Prague Spring Festival
 42. Nový ředitel nás povzbuzuje,abychom pracovali mnohem pilněji
  Our new director encourages us to work much harder
 43. Připomněl jsem mu, aby nikomu neříkal mé tajemství
  I reminded him not to tell anyone my secret
 44. Dávej pozor,abys neztratil ty peníze
  Take care not to lose the money
 45. Kapitán lodi poručil mužům, aby zahájili palbu
  The ship´ s captain ordered the men to open fire
 46. Zákon zakazoval,aby se v obchodech prodával tabák dětem
  The law forbade shops to sell tobacco to children
 47. Otevřela okno aby v místnosti vyvětrala
  She opened the window to /in order to/so as to air the room
 48. Zavolala sousedům,aby si postěžovala na hluk.
  She called/phoned to neighbours to complain about the noise.
 49. Natřeli jsme stěny na bílo, aby místnost vypadala větší
  We´ve painted the walls white to make the room look bigger/larger
 50. Otevřel tu krabici,aby se podíval co je uvnitř
  He opened the box to see what was inside
 51. Vem si deštník,ať nezmokneš
  Take an umbrella so (that) you don´t get wet
 52. Dej ten dopis na bezpečné místo, ať ho neztratíš
  Put the letter in the safe place so (that) you don´t lose it.
 53. Teple se obleč, ať nenastydneš.
  Dress up warmly so (that) you don´t catch/get a cold
 54. Vezmi si tričko, ať se nespálíš
  Pu a T-shirt on so (that) you don´t get (sun)burnt.
 55. Odešel předtím než přišla,aby zas nemusel poslouchat její stížnosti
  • He left before she arrived/came so (that) he wouldn´t have to listen to her complaints again
  • As not to/in order no to have to...
 56. Snědl jsem ten koláč jen proto, abych se na něj nemusel dívat
  • I ate the cake just:
  • So (that) i wouldn´t have to look at it
  • So as no to have to...
  • In order not to have to...
 57. Říkám Ti to teď, abys to nejdřív věděl ty
  I´m telling you now so (that) you know first
 58. Tvrdě pracuji, abychom si mohli dovolit exotickou dovolenou
  I´ m working hard so (that) we can afford an exotic holiday
 59. Vezmi si tyto falešné vousy, ať tě nepoznají
  Put this false beard on so (that) they don´t recognize you.
 60. Varuju tě před ní,abys věděl, jak se může chovat
  I´ am warning you about her so (that) you know how she can behave
 61. Schovej někde ten dárek, ať ho nenajde
  Hide the present somewhere so (that) he doesn´t find it.
 62. Čarodějnice dala princezně kouzelný nápoj, aby se zamilovala do mlynáře
  The witch gave the princess a magic drink so (that) she would fall in love with the miller.
 63. Utekl za roh, aby ho policista neviděl
  He ran round the corner so (that) the policeman wouldn´t see him.
 64. Koupil jsme lístky včera,abychom dnes večer nemuseli stát ve frontě
  I bought the tickets yesterday so (that)we wouldn´t have to queue/ to stand in a queue this evening
 65. Měl bys vzít tyto boty do opravny,abys je mohl znovu nosit
  • You should take these shoes to the repair shop
  • So (that) you can wear them again
  • So as to be able to wear...
  • In order to be able to wear...
 66. Stěhuje se blíže k rodičům, aby je mohl častěji vídat
  He´ s moving nearer his parents so (that) he can see them more often
 67. Holčička si vylezla na tatínkova ramena, aby mohla vidět ten průvod
  The little girl climbed up on(to) her father´ s shoulders so that she could see the parade.
 68. Zavolám mu, abychom se mohli domluvit na další schůzce
  I´ ll call/phone him so (that) we can arrange another meeting
 69. Dal byste nám ještě pár příkladů, abychom si mohli procvičit novou gramatiku?
  Would you give us a few more examples so (that) we can practise the new grammar?
 70. Vyžehlím ty kalhoty teď, aby sis je dnes večer mohl vzít na sebe
  I´ ll iron the trousers now so (that) you can wear them this evening
 71. Pokračoval jsem s tou prací, aby si mohla odpočinout
  I continued with the work so that she could have a rest
 72. Zatáhla záclony aby do místnosti nikdo neviděl
  She drew the curtains so that nobody could see into the room
 73. Zhasli jsme, aby si mysleli, že nejsme doma.
  We switched the lights off so that they would think we´ re not at home.
 74. Musí vypadat nadšeně,aby si nemysleli, že tu práci nechce
  He must look keen/enthusiastic so that they don´t think he doesn´t want the job
 75. Dej tu vázu do skříně, ať nevidí, žes ji rozbil!
  Put the vase in the cupboard so that he doesn´t see you have broken it!
Author
iren
ID
325830
Card Set
Q) translating the Czech _aby_
Description
cvicebnice
Updated