M) THERE IS_THERE ARE

 1. V lednici je mléko
  There is some milk in the fridge
 2. Kolik je v lednici másla?
  How much butter is there in the fridge?
 3. Jsou v národní galerii nějaké obrazy od picasa?
  Are there any paintings by picasso in the national gallery?
 4. Kolik peněz je na tvém účtu?
  How much money is there in your account?
 5. Kolik stanic je na trase B?
  How many stations are there on line B?
 6. Proč je tolik válek?
  Why are there so many wars?
 7. Proč je tady určitý člen?
  Why is there a definite article here?
 8. Není dost času
  There isn´t enough time.
 9. Dnes v noci nejsou na obloze žádné hvězdy
  There are not any stars in the sky tonight.
 10. Letos nejsou na stromech žádné třešně.
  There are no cherries on the trees this year.
 11. Odtud nejezdí žádné vlaky do oxfordu
  There are no trains to Oxford from here
 12. Na jídelním lístku nejsou žádná vegetariánská jídla
  There are bot any vegetarian meals/dishes on the menu
 13. Není nic,co by neuměl udělat
  There´ s nothing he can´t do.
 14. Není o tom písnička?
  Isn´t there a song about it?
 15. Proč není více lidí jako Harry?
  Why aren´t there more people like harry?
 16. Proč tady nejsou žádné popelníky?
  Why aren´t there any ashtrays here?
 17. U dveří byli dva muži
  There were two men at the door
 18. Byla tam fronta?
  Was there a queue?
 19. Proč byla stávka?
  Why was there a strike?
 20. Proč měla v očích slzy?
  Why were there tears in her eyes?
 21. Kolik bylo možností?
  How many possibilities were there?
 22. Kolik bylo na tom večírku pití?
  How much drink was there at the party?
 23. Kolik nábytku bylo v tom pokoji?
  How much furniture was there in the room?
 24. U hotelu nebylo parkoviště
  There was no a car park at the hotel.
 25. Nebylo v tom žádné riziko
  There was no risk in it.
 26. Na silnicích nebyl velký provoz
  There wasn´t much traffic on the roads
 27. Nebylo co dělat
  There was nothing to do
 28. Nebylo kde sedět.
  There was nowhere to sit
 29. Nebylo kam jít
  There was nowhere to go
 30. Cožpak tam nebyla aspoň sprcha?
  Wasn´t there at least a shower?
 31. Proč nebyl velký zájem?
  Why wasn´t there much interest?
 32. Proč nebylo mnoho uchazačů?
  Why weren´t there many applicants?
 33. Doufám, že na ty opravy bude dost peněz
  I hope there´ s going to be enough money for the repairs
 34. Bude dost času?
  Is there going to be enough time?
 35. Proč bude letos méně míst pro zahraniční studenty?
  Why are there going to be fewer places for foreign students this year?
 36. Kolik bude placené dovolené?
  How much paid holiday is there going to be?
 37. Kolik si myslýš, že tam bude hostů?
  How many guests do you think there are going to be?
 38. Ve čtvrtek nebude hodina
  There isn´t going to be a lesson on thursday
 39. Copak nebude přestávka?
  Isn´t there going to be a break?
 40. Vždycky byly války
  There have always been wars
 41. Tři století je tady vodní mlýn
  There has been a water mill her for three ceturies
 42. V londýně vždy žili lidé mnoha národností
  There have alway been a lot of nationalities in London
 43. Na severu byla vždy vyšší nezaměstnanost
  There has always been more unemployment in the north
 44. Poslední dobou bylo ve městě hodně krádeží
  There have ben a lot of robberies in the town lately
 45. Co se stalo?hořelo?
  What´ s happened?has there been a fire?
 46. Ještě na to nebyl čas
  There has not been time for it?
 47. V garáži by bylo více místa kdybys prodal své staré kolo
  There would be more space in the garage if you sold your old bycicle
 48. Kdyby tady postavili obchodní středisko, bylo by tu více pracovních míst pro zdejší lidi
  If they built a new shopping centre here, there would be more jobs for local people
 49. Tato pizza by byla lepší, kdyby na ní bylo více oliv
  This pizza would be better if there were more olives on it
 50. Chápal bych, kdyby pro to byl důvod
  I would understand if there were a reason for it
 51. Mělo by toho být více
  There should be more of it
 52. Měl by na to být zákon
  There should be a law against it
 53. Možná že je proto dobrý důvod
  There nay be a good reason for it
 54. Možná,že tam nikdo nesmí
  There may not be anyone there
 55. V praze nebývalo tolik turistů
  There didn´t use to be/there used not to be so many tourists in prague
 56. Nebýval v tomto městě hrad?
  Didn´t there use to be a castle in this town?
 57. Bývala tady indická restaurace
  There used to be an indian restaurant here
 58. Venku na tebe čeká nějaký muž
  There is a man waiting for you outside
 59. Něco mi plave v kávě
  There is st floating/swimming in my coffee
 60. Podívej,v těch keřích se něco hýbe
  Look, there is st moving in the bushes
 61. Čeká na tebe překvapení až se dostaneš domů
  There is a surprise waiting for you when you get home
 62. Na lince je nějaký člověk, který chce tvou adresu
  There´ s a man on the line wanting your address
 63. Na horizontu blikalo světlo
  There was a light flashing on the horizon
 64. Ve stromech foukal lehký vítr
  There was a gentleúsoft wind blowing in the trees
 65. Když jsem se podíval dolů, na noze mi seděl vallký pavouk
  When I looked down there was a big spider sitting on my food:)
 66. Bylo nás pět
  There were five of us
 67. Bude nás sedm
  There are going to be/will be seven of us
 68. Jste jen dva?
  Are there only twou of you?
 69. Není toho moc
  There isn´t much of it
 70. Kolik toho je?
  How much of it is there?
 71. Zdá se,že je proto nějaký jiný důvod
  There seems/appears to be some other reason for it
 72. Zdálo sse,že v jejím hlase je pochybnost
  There seems to be some doubt in her voice
 73. Zdá se,že není žádné jiné řešení
  There doesn´t seem/appear to any other solution
 74. Zdálo se,že na tom není moc pravdy
  There didn´t seem to be much truth in it
 75. Zdálo se,že v jeho argumentu není moc logiky
  There didn´t seem to be much logic in his argument
 76. Ten případ se má policejně vyšetřit
  There is to be a police investigation of/into the case
 77. Kurz má nadále klesat
  There is to be another/a further fall/drop in the exchange rate
 78. Brzy bude nový daňový zákon
  There is soon to be a new tax law
 79. Říká se, že v jezeře loch Ness je podivné stvoření.
  There is said to be a strange creature in Loch ness.
 80. Říká se,že ve věži jsou duchové
  There is said to be ghosts in the tower
 81. Má se za to, že je pro to hodně důvodů
  There are thought to be a lot of reasons for it
 82. Ví se, že na vrchol té hory je jednodušší cesta
  There is known to be an easier route to the summit/top of the montain
 83. Očekává se,že se o tu práci budou hlásit čtyři stovky uchazečů
  There are expected to be four hundred applicants for the job
 84. Odhaduje se,že na světě je tři sta milionů anglicky mluvících lidí
  There are estimated to be three hundred million English-speakers in the world
 85. Měla být schůze,jakmile ty problémy začaly. Teď je příliš pozdě
  There should have been meeting as soon as the problems started. Now it´ s too late.
 86. Možná že v její otázce nebyla žádná ironie
  There may no have been any irony in her question
Author
iren
ID
325826
Card Set
M) THERE IS_THERE ARE
Description
cvicebnice
Updated