K) MODAL VERBS II.

 1. Kde bys žil, kdyby sis mohl vybrat?
  Where would you live if you could choose?
 2. Kdybych jen uměl mluvit perfektně anglicky
  If only I could speak perfect english
 3. Zeptal se, jestli může dál
  He asked if he could come in
 4. Vysvětlila jim,proč už je nemůže navštěvovat
  She explained to them why she couldn´t visit them any more
 5. Zeptala se mě,jestli smí v mé kanceláři kouřit a já řekl,že ne.
  She asked me if she could smoke in my office and I said she couldn´t.
 6. Musí být krásné bydlet na lodi
  It must be beautiful to live on boat
 7. Musíš být na ni velmi hrdá
  You must be very proud of her
 8. Každý rok jezdí na dovolenou třikrát do zahranicí. Musí být docela bohatí
  They have three holidays abroad every year. They must be quite rich.
 9. Musejí si myslet, že je už nechceme vidět
  They must think we don´t wont to see them anymore
 10. Možná že nemá zájem (ona)
  She may not be interested
 11. Možná že čeká dítě
  She may be expecting a baby
 12. Možná že nás neočekává
  He may not be expecting us
 13. Možná že to pošlu doporučeně
  I may send it registered
 14. Možná že se už nikdy neuvidíme
  We may never see each other again
 15. Možná že nebude moc času
  There may not be enough time
 16. Možná že john v sobotu zápas hrát nebude
  John may not by laying in the match on saturday
 17. Pojďme teď, možná že po obědě bude prčet
  Let´ s go now. It may be rainnig after lunch
 18. Možná, že u nás nezůstanou víc,než pár nocí
  They may not be staying with us for more than a few nights
 19. Možná,že to budeš moct koupit někde jinde levněji
  You may be able to buy it more cheaply somewhere else/elsewhere
 20. Možná že ten dům nebudeme moct ve tmě najít
  We may not be able to find the house in the dark
 21. Možná, že se sním tento týden nebudeš moct spojit.
  You may not be able to contact him this weeek
 22. Možná, že ti nebudu moct dát vědět až do čtvrtka
  I may not be able to let you know until Thursday
 23. Možná, že jim nebudeš moct říct všechno
  You may not have to tell them everything
 24. Radši bys jim neměl teď volat. Možná obědvají.
  You had better not phone them now. Perhaps they´ re/they might be having (their) lunch
 25. Raději bychom měli odejít teď, nebo přijdeme pozdě
  We´ d better leave now, or we´ ll be late
 26. Raději bychom tady neměli sedět dlouho
  We had better not sit here (for) long
 27. Raději bys ho neměl provokovat. Má dnes strašnou náladu
  You had better not provoke him. He´ s in a terrible mood today.
 28. Raději bychom jim měli dát vědět co nejdřív
  We had better let them know as soon as possible
 29. To je ale škoda!musel jsi být zklamaný?
  What a shame! You must have been disappointed
 30. Už mi nepíše. Musela jsem říct něco, co se mu nelíbilo.
  He doesn´t write to me any more. I must have said something he didn´t like.
 31. Opravdu jsi ten svetr upletla sama? Muselo ti to trvat dlouho
  Did you really knit the sweater yourself? It must have taken you a long time.
 32. Tom usnul na přednášce. Musela být strašně dlouhá.
  Tom fell asleep at/in the lecture. It must have been terribly boring.
 33. Dnes ráno jsem znovu zaspal. Musel jsem zapomenout nařídit budík.
  I overslept again this morning. I must have forgetten to set the alarm clock.
 34. Ale stalo se to v poledne na rušné ulici. Někdo to musel vidět
  But it happened at midday on a busy street. Someone must have seen it.
 35. Proč jsi nepožádal o tu práci?jsem si jist, že jsi ji mhl dostat
  Why didn´t you apply for the job? I´m sure you could have got it.
 36. Řídil strašně rychle. Mohl způsobit nehodu
  He was driving terribly fast. He could have caused an accident
 37. Mohla se aspoň omluvit
  She could at least have apologized
 38. Tohle nemohl napsat petr. Není to jeho rukopis
  Petr can´t have written this. It isn´t his handwriting.
 39. Nemohli jste tu cestu urazit za tři hodiny
  You couldn´t have done the journey in three hours
 40. Život za války tady nemohl být jednoduchý
  Life here can´t have been easy during the war.
 41. Měl jsi mi to připomenout?
  You should have reminded me.
 42. Měli nám dát vědět
  They should have let us know
 43. Měl jsi vidět jeho obličej!
  You should have seen his face!
 44. To tě mělo napadnout
  That should have occurred to you/ you should have thought of that
 45. Neměl jsi tolik pít
  You shouldn´t have drunk so much
 46. Neměli jsme jim důvěřovat
  We shouldn´t have trusted them.
 47. Jel krajinou, když havaroval. Měl se soustředit na cestu.
  He was driving through the countryside when he crashed. He should have been concentraiting on the road.
 48. Měl mít zapnutý bezpečnostní pás.
  He should have been wearing a seat belt/safety belt.
 49. Měl dávat pozornost značkám
  He should have been paying attention to the road signs.
 50. Nemusel jsi tu kniho kupovat. Mají ji v knihovně
  You needn´t have bought the book. They´ve got it in the library.
 51. Nemusel jsi toho tolik koupit. Lednička už je docela plná.
  You needn´t have bought so much. The fridge is already quite full
 52. Možná že měl pravdu
  He might have been right
 53. Možná že na nás zapomněla
  She might have forgotten about us
 54. Možná,že se cestou sem ztratili
  They might have got lost on the way here
 55. Možná, že je to nic nestálo
  It might not have cost them anything
 56. Možná že to tak nemyslela
  She might not have meant it like that
 57. Možná že se schovávali ve sklepě.
  They might have been hiding in the cellar
 58. Možná že mávala na nás
  She might have been waving at us
 59. Možná že jsme nečekali na správném místě
  We might not have been waitting in the right place
 60. Rodiče nechtěli pustit martu na disktéku
  Marta´ s parents wouldn´t let her go to the disco
 61. Proč to dítě odmítá přestatbrečet?
  Why won´t that child stop crying?
 62. Auto nejde nastartovat
  The car won´t start
 63. Můj prst nechtěl přestat krvácet
  My finger wouldn´t stop bleeding
 64. Proč to nechce fungovat?
  Why won´t it work?
 65. Kdyby vás ještě něco napadlo, dejte mi prosím vědět
  If anything else should occur to you, please let mi know
 66. Budete-li vyžadovat další informace,kontaktujte prosím mou sekretářku
  If you should require any further/more information, please contact my secretary
 67. Bude-li se pacient náhle cítit hůře, přivěďte ho okamžiě do mé ordinace
  If the patient should suddenly feel/should the pacient suddenly feel worse, bring him to my surgery immediatly/at once/straight away
Author
iren
ID
325824
Card Set
K) MODAL VERBS II.
Description
cvicebnice
Updated