J) MODAL VERBS

 1. Umí mluvit čtyřmi jazyky
  He can speak four languages
 2. Cožpak se nemůžeš snažit?
  Can´t you try?
 3. Cožpak mi to nemůžete říct?
  Can´t you tell me?
 4. Nemusíš nic nosit
  You don´t have to bring anything
 5. Jaká modální slovesa mají význam "nemuset"?
  • Don´t nave to
  • Haven´t got to
  • Needn´t
 6. Musíš mít do austrálie vízum?
  Do you have to have/ have you got to have a visa for Australia?
 7. O víkendech smí používat tatínkovo auto
  He is allowed to use his father´ s car at the weekends
 8. Nesmí u stolu mluvit.
  They mustn´t speak at the table
 9. V knihovně nesmíš mluvit
  You mustn´t talk in the library
 10. Nesmíme si zapomenout vzít pasy
  We mustn´t forget to take our passports
 11. Nesmí být moc horko
  It mustn´t be too hot
 12. Tohle nesmí (oni) slyšet.
  They mustn´t hear about it
 13. Byl jsem tak sytý,že jsem ani nemohl dopít kávu
  I was so full that I couldn´t finish my coffee
 14. Ta krabice byla tak těžká,že jsem ani nezvedl
  The box was so heavy that he couldn´t even lift it.
 15. Nemusela mu s tím dopisem pomoct
  She didn´t have to help him with the letter
 16. Nesměl jít ven, protože měl hodně úkolů
  He wasn´t allowed to go out because he has a lot of homework.
 17. Koněčně si budu moct koupit nové kolo
  At last I´ ll be able to buy a new bycicle.
 18. Říká,že na nás nebude moc počkat
  She says she won´t be able to wait for us
 19. Bude muset být trpělivá
  She will have to be patient
 20. Budeme jim to muset navrhnout
  We will have to suggest it to them
 21. Nebudeš muset jít daleko
  You won´t have to go far
 22. Budu muset nosit kravatu?
  Will I have to wear a tie?
 23. Budeme muset jít pěšky?
  Will we have to go on foot?
 24. Mohl byste mi říct,jak se dostanu na nádraží, prosím?
  Could you tell me how to get to the station,please?
 25. Mohl bych dostat účtenku prosím?
  Could i have a receipt, please?
 26. Mohl bych dostat pět známek na podhledy do ČR?
  Could I have five stamps for postcards to the CR?
 27. Mám zapnout topení?
  Shall i tur the heating on?
 28. Mám jim ukázat fotky z dovolené?
  Shall I show them my holiday photos?
 29. Koupíme ji kytku?
  Shall we buy her some flowers?
 30. Měl bys dříve vstávat
  You should get up earlier
 31. Měla by si hledat novou práci
  She should look for a new job
 32. Myslíš, že bychom měli pomoc?
  Do you think we should help?
 33. Neměli bychom se zeptat na informacích?
  Shouldn´ t we ask at the information desk?
 34. Neměl bys jí to zkusit vysvětlit?
  Shouldn´t you try to explain it to her?
 35. Bez těch brýlí vůbec nic nevidím
  Without these glasses I can´t see at all
 36. Mluvil tak rychle,že jsem nerozuměl co říká.
  He spoke so quickly that I couldn´t understand what he was saying
 37. Nemohu si vzpomenout na jeho příjmení
  I can´t remember his surname
 38. Je v tom hodně česneku, necítíš to?
  There´ s a lot of garlic in it. Can´t you taste it?
 39. Citím to v kostech
  I can feel it in my bones
 40. Nevěřil jsem svým očím
  I couldn´t believe to my eyes
 41. Slyšíš mě?
  Can you hear me?
 42. Musel sis někdy stěžovat v restauraci?
  Have you ever had to complain in a restaurant?
 43. Vždycky musela velmi těžce pracovat
  She has always had to work very hard.
 44. Toto jsem musel udělat mnohokrát
  I have hade to do that many times
 45. Musí nosit brýle od pěti let
  He has had to wear glasses since he was five
 46. Nikdy jsem nemohl pít vodku
  I´ve never been able to drink vodka
 47. Jak dlouho už umíš řídit?
  How long have you been able to drive?
 48. Dovedl ses vždycky dotknout jazykem nosu?
  Have you always been able to touch your nose with your tongue?
 49. Vždycky směl dělat co chce
  He has always been able to to whatever he wants/likes
 50. Směl vždycky takhle mluvit k rodičům?
  Has he always been allowed to speak like that to his parents?
 51. Vždycky bys mohl strávit noc tady
  You could always spend the night here
 52. Koho bych se na to mohl zeptat?
  Whou could I ask about it?
 53. Půjčil bych ti tu desku,kdybych ji mohl najít
  I´d lend you the record if I could find it
Author
iren
ID
325823
Card Set
J) MODAL VERBS
Description
cvicebnice
Updated