I) INFINITIVE

 1. Nesmíš mu zapomenout napsat
  You mustn´t forget to write to him
 2. Začalo pršet
  It started to rain.
 3. Babička mě naučila vařit
  My grandmother taught me (HOW) to cook
 4. Pomáhá mi hledat novou práci
  He is helping me (to) find a new job
 5. Je lepší věci nepůjčovat
  It´ s better not to lend things
 6. Ležela v posteli neschopná spát
  She lay in bed, unable to sleep
 7. Neměl co říct
  He didn´t have anything to say, He had nothing to say
 8. Nemám co na sebe
  I haven´t got anything to wear, i´ ve got nothing to wear
 9. S tebou to nemá co dělat
  It hasn´t got anything to do with you/ that´ s got nothing to do with you
 10. Máte něco k proclení?
  Do you have anything to declare?
 11. Jajich malý kluk si potřebuje s někým hrát
  His small boy needs someone to play with
 12. Alespoň máme kde spát
  At least we´ ve got somewhere to sleep
 13. Nemají kam jít
  They have nowhere to go, they don´t have anywhere to go
 14. Nebylo o čem psát
  There wasn´t anthing to write about
 15. Copak tam nebylo vůbec nic k pití?
  Wasn´t there anything at all to drink there?
 16. Řekni nám, jak se k tvému bytu dostaneme
  Tell us how to get to your flat/place
 17. Nevím, zda to mám risknout
  I don´t know whether to risk it
 18. Nemohou se rozhodnout, kdy mají odejít
  They can´t decide when to leave
 19. Nemůže se rozhodnout, zda má jít nebo zůstat
  She can´t decide whethet to go or stay
 20. Rozumíš,co máš udělat?
  Do you understand what to do?
 21. Nemůžu si vzpomenout, kolik mám použít mouky
  I can´t remember how much flour to use
 22. Tato kapitola vysvětluje, jak se mění žárovka
  This chapter explains how to change a/the light-bulb
 23. Byl první kdo přijel
  He was the first to arrive
 24. Hilary a tenzing byli první kdo vylezli na vrchol everestu
  H +T were the first to climb to the summit of everest
 25. Kdo byla první žena,která letěla do vesmíru?
  Who was the first woman to go into space?
 26. Poslední,kdo odejde z této místnosti by měl zhasnout
  The last (person) to leave the room should switch off the lights
 27. Ona je vždycky ten, kdo odchází po hodině poslední
  She is always the last to leave after the lesson
 28. V případě nouze
  In an amergency/in case of emergency
 29. Lidé si myslívali, že země je plochá
  People used to think that the Earth was flat
 30. Nerozumíval jsem fyzice
  I didn´t used to/I used not to understand physics
 31. Býval john oblíbený u ostatních dětí ve školce?
  Did jim use to be popular with (the) other school children?
 32. Viděli jsme, jak její auto mizí za roh
  We saw her car disappear (a)round the corner
 33. Neslyšel jsem, jak zvoní zvonek
  I didn´t hear the doorbell ring.
 34. Všiml jsem si, jak se v koutě něco hýbe
  I noticed something move in the corner
 35. Ucítila,jak se ve tmě něco došlo její tváře a vykřikla
  She felt st touch her face in the dark and she screamed out
 36. Nedovoluje své sekretářce příjímat v práci soukromé telefony
  • He doesn´t let his secretary receive/accept personal telephone calls at work
  • He doesn´t allow his secretary TO inf ....
 37. Slíbila, že ho znovu brzy navštíví
  She promised to visit him again soon
 38. Popros ho, ať ti knihu brzy vrátí
  Ask him to return the book soon
 39. Král poručil svým sluhům, aby přinesli více vína
  The king ordered his servants to bring more wine.
 40. Je od vás laskavé (nám) to nabídnout.
  It´ s kind of you to offer
 41. Bylo od tebe hloupé nedržet se jeho rady
  It was silly of you not to take his advice
 42. Bylo od nicg štědré, utratit tolik peněz za děti
  It was generous of them to spend so much money on the children
 43. Je od tebe nefér,být tak kritický
  It´ s unfair of you to be so critical
 44. Jsem potěšen, že jsem se s vámi setkal
  I´ am pleased to have met you.
 45. Je mi líto, že jdu zase pozdě
  I´m sorry to be late again
 46. Je mi líto, že vás obtěžuji,ale...
  I´m sorry to bother you, but..
 47. Je docela neobvyklé mít v praze zahradu
  It´ s quite unusual to have a garden in prague
 48. V anglii znamená štěstí vidět černou kočku
  In England it´s lucky to see a black cat.
 49. Myslíš si, že je pravděpodobné, že si přivede kamaráda?
  Do you think she´ s likely to bring a/her friend?
 50. Kdy má odjet ten vlak?
  When is the train due to leave?
 51. Má sklon k lenosti
  He´ s inclined to be lazy
 52. Letět do ameriky stojí hodně peněz
  It costs a lot of money to fly to america
 53. Nebylo třeba se bát
  There was no need to be afraid
 54. Následujícího roku bylo několik pokusů vylézt mt.everst.
  The following year there were several attempts to climb m.e.
 55. Dodržela svůj slib, že o tom nikomu neřekne
  She kept her promise not to tell anyone about it.
 56. Nikdy jsem neviděl takovou neochotu pomc jiným lidem
  I have never seen such unwillingness to help other people.
 57. Ztratil práci kvůli svému odmítnutí pracovat o sobotách
  He lost his job because of his refusal to work on saturdays.
 58. Její rodiče byli zklamáníi tím, že nedokončila ten kurz
  Her parents were disappointed at/about/by her failure to complete/finish the course.
 59. Neočekávají, že si hned najde práci
  They don´t expect him to find work/a job immediately
 60. Nemohu se dočkat, až se vrátí z ameriky
  I can´t wait for him to return from america
 61. Konečně se je nám podařilo přesvědčit, že je to nebezpečné
  We finally managed to persuade them that it was dangerous.
 62. Zdálo se, že tomu nevěří
  She seemed/appeared not to believe it.
 63. Nepodařilo se mu nalézt řešení
  He failed to find a solution
 64. Předstírala že spí
  She pretended to be asleep/to be sleeping
 65. Prohlašuje, že má největší sbírku mincí
  He claims to have the largest collection of coins
 66. Pohrozila, že o tom řekne jeho rodičům
  She threatened to tell his parents about it
 67. Každý hlasoval pro přestěhování do té nové kanceláře
  Everyone voted to move (in)to the new office
 68. Mám sklon nevšímat si takových věcí
  I tend not to notice such things
 69. Někdy si myslím, že touží po tom, aby její děti vyrostly a odešly z domova
  Sometimes i think they are longing for their children to grow up and leave home
 70. Nenutím tě, abys šel se mnou, záleží na tobě
  I´m not forcing you to go with me. It´ s up to you.
 71. Doufá, že bude pro tu práci vybrána
  She hopes to be chosen for the job
 72. Myslím, že ta kočka chce pohladit
  I think the cat wants to be stroked
 73. Ta budova se musí zbourat
  The building has to be knocked down/demolished
 74. Ten zub se bude muset vytrhnout
  The tooth will have to be pulled out/taken out/extracted
 75. Tato choroba se nedá vyléčit
  This disease cannot be cured
 76. Dá se to koupit bez receptu?
  Cai it be bought without a presription?
 77. Tyto dopisy čekají na to,aby byly poslány
  These letter are waiting to be posted
 78. Nabídla se, že bude použita jako pokusný králík
  She offered to be used as a guinea-pig
 79. Je to považováno za pravdivý příběh?
  Is it considered to be a true story?
 80. Říká se o něm, že je velmi inteligentní muž
  He is said to be very intelligent man
 81. Svého času se věřilo, že je čarodějnice
  In her time she was believed to be a witch.
 82. Nakonec byl shledán vinným
  In the end he was proved/proven to be guilty
 83. Každý o ní ví,že je laskavá
  She is known by everyone to be kind
 84. Věří se, že na marsu je život?
  Is there believed to be life on Mars?
 85. Včera jsem dostal dopis od marka. Zdá se, že má poslední dobou hodně práce
  Yesterday I recieved/got a letter from Mark. He seems to have had a lot of work lately.
 86. Zamával jsem, ale on předstíral,že si mě nevšiml a šel dál
  I waved, but he pretendet not to have noticed me and walked on
 87. Byl bych nechtěl být v tvé kůži
  I wouldn´t like to have been in your shoes!
 88. Hlásili, že z místní zoo utekl tygr
  A tiger was reported to have escaped from the local zoo
 89. Odhadovalo se, že při těch povodních ztratilo osm set rodin svůj domov
  Eight hundred families were estimated to have lost their homes in the floods.
 90. Zjistilo se, že ta zkouška byla pro většinu studentů nemožná
  The exam was found to have been impossible for most of the students
 91. Mělo se za to, že ten poklad byl zakopán na zahradě té staré ženy
  The treasure was thought to have been buried in the old woman´ s garden
Author
iren
ID
325822
Card Set
I) INFINITIVE
Description
cvicebnice
Updated