H) CONDITIONAL

 1. Co by sis dal?
  What would you like?
 2. Možná by to bylo lepší
  Perhaps/maybe it would be better
 3. Vzpadala by mnohem mladší, kdyby měla jiný účes
  She would look much younger if she had a different hairstyle
 4. Vadilo by vám, kdyby přišel také můj manžel?
  Would you mind if my husband came too?
 5. Možná by ti rozuměl, kdybys mluvil pomaleji
  Perhaps he would understand if you spoke more slowly
 6. Kdybych ji potkal na ulici myslíš, že bych ji poznal?
  If I met her in the street do you think I would recognize her?
 7. kdybys trávil méně času u počítače, neměl bys tyhle bolesti hlavy
  If you spent less time at the computer you wouldn´t have these hedaches
 8. Kdyby už nebylo tak pozdě, zůstal bych na další pivo
  If it weren´t already so late I´d stay I´d stay for another beer
 9. Kdyby nepršelo, šel bych teď na procházku
  If it weren´t raining i´d go for a walk now
 10. Nikdy by tomu neporozuměla, i kdybys jí to vysvětlil stokrát
  She would never understand (it) even if you explained it a hundred times
 11. Kdybych uměl vařit, pozval bych tě na oběd
  If i could cook I´d invite you to lunch
 12. Mohla by být nejlepší studentkou ve třídě, kdyby se trochu víc snažila
  She could be the best student in the class if she tried a little harder/more.
 13. kdybych té otázce rozuměl, možná bych na ni mohl odpovědět
  If I could understand the question, perhaps I would able to/I could to answer it
 14. Kdybych nenosila tyto brýle, nemohla bych vůbec nic vidět
  If i didn´t wear these glasses I wouldn´t be able to see anything at all
 15. Vůbec bys nemusela chodit do práce, kdyby sis vzala milionáře
  You wouldn´t have to go to work at all if you married a millionaire
 16. Kdybys nevydělával tolik peněz, nemusel bys tolik platit na daních
  If you didn´t earn so much money you wouldn´t have to pay so much in taxes!
 17. Vůbec by nepracoval kdyby nemusel
  He wouldn´t work at all if he didn´t have to.
 18. Co bys dělal,kdybys byl na mém místě?
  What would you do if you were me?
 19. Nebýt tebe,nevím,co bych hdělal
  If it weren´t for you I don´t know what I´d do.
 20. Kde by teď byla,nebýt jeho...?
  Where would she be now if it weren´t for him?
 21. Kdyby tak petr nebyl tak líný!
  If only peter weren´t so lazy!
 22. Kdyby tak svítilo sluníčko!
  If only the sun were shining
 23. Kéž bych měl méně práce
  I wish i had less work
 24. Kéž by nebyla taková zima
  I wish it weren´t so cold
 25. Kéž bys teď nemusel jít
  I wish you didn´t have to leave now
 26. Kam pojedeme na velikonoce? Raději bych zůstal doma
  Where shall we go for Easter? I´d rather stay at home
 27. Příště bych raději šel někam jinam,jestli ti to nevadí
  I´d rather go somewhere else next time, if you don´t mind
 28. Raději bych si vzal stan než spal v hotelech
  I´d rather take a tent then sleep in hotels
 29. Byl bych radši, kdybys šel se mnou
  I´d rather you went with me.
 30. Byl bys radši, kdybych to nikomu neříkal?
  Would you rather I didn´t tell anyone?
 31. Byl bych radši, kdybys před mými rodiči neříkal neslušné vtipy
  I´d rather you didn´t tell rude jokes in front of my parents
 32. Byla bych to udělala jinak
  I´d have done it differently
 33. Co bys byl řekl?
  What would you have said?
 34. Kdo by si to byl pomyslel?
  Who´d have thought it?
 35. To bych byl neočekával
  I woldn´t have expected that
 36. Ani bys ho byl nepoznal
  You wouldn´t even have recognized him
 37. Nevěděl jsem o tom. Jinak bych vám to řekl
  I didn´t know about it. Otherwise I would have told you
 38. Byl nemocný. Jinak by nám byl pomohl
  He was ill. Otherwise he would have helped us
 39. Neměli je v mé velikosti. Jinyk bych si je byla koupila
  They didn´t have them in my size. Otherwise I would have bought them
 40. Nechala jsem si doma peněženku. Jinak bych byla nakoupila
  I left my purse/wallet at home. Otherwise I´d have done the/some shopping.
 41. Byli bychom to místo našli mnohem rychleji,kdybychom byli měli mapu
  We´d have found the place much more quickly if we´d had a map
 42. Byl bych přišel okamžitě, kdybys mi byl dal vědět.
  I would have arrived immediatly/straight away if you had let me know
 43. Kdyby byl zůstal u té firma, možná by se stal jejím ředitelem
  If he had stayed with the company/firm peharps he would have become its director.
 44. Kdybys byl nepřišel pozdě, byl bys rozuměl zbytku toho filmu.
  If you hadn´t been late you´ve would understood the rest of the film
 45. DavIDOVO VYSVĚDČENÍ BY BÝVALO BYLO VÝTEČNÉ, KDYBY BYL NEDOSTAL DVOJKU Z MATEMATIKY
  David´ s school report would have been perfect if he hadn´t got a (grade)2 for/in mathematics.
 46. Bylo by se to nestalo, kdybys byl uposlechl mé rady
  It wouldn´t have happened if you had taken my advice.
 47. Vyjmenuj typy podmínkových vět, vzorec tvorby
  • 0: If + PrS... PrS (obecné podmínky)
  • 1: If + PrS... will (podmínka v budoucnu)
  • 2: If + PaS... would
  • 3: If + PaPerf... would+have+ PP (neskutečná podmínnka)
 48. Byl bych to neudělal,kdybych nechtěl
  I wouldn´t have done it if I hadn´t wanted to.
 49. Ta kočka by ti byla nesnědla oběd, kdybys ho byl nenechal ležet na podlaze
  The cat wouldn´t have eaten your lunch if you hadn´t left it lying on the floor.
 50. Bylo by mě to nikdy nenapadlo, kdybys to nenavrhl ty.
  It would never have occured to me if you hadn´t suggested it
 51. Byl bych to býval mohl opravit sám, kdybych měl šroubovák
  I could have repaired (would have been able to repair) it myself if I had had a screwdriver
 52. Byl bys nemusel čekat tak dlouho, kdyby ses byl objednal
  You wouldn´t have had to wait so/that long if you´d made an appointment
 53. Kdybys šel tenkrát k zubaři, nebolel by tě tak strašně zub
  If you had gone to the dentis that time you wouldn´t have such (a) terrible toothache
 54. TeN VÝLet by býval byl příjemnější, kdyby bylo nepršelo
  The trip/excursion would have been more pleasant if it hadn´t been raining.
 55. Nevěsta by bývala vypadala lépe, kdyby byla neměla na sobě tenisky
  The bride would have looked better if she hadn´t been wearing trainers
 56. Byli bychom z toho filmu slyšeli véce, kdyby ti lidé před námi byli nemluvili
  We would have heard more of the film if the people in front of us hadn´t been talking
 57. KdzBY SI TAK JEN DAL OSTŘÍHAT VLASY!
  If only he would get/have his hair cut
 58. Kdyby tak jen přestala kouřit
  If only she would give up smoking
 59. Kéž by se tak víc snažil!
  I wish he would try harder/more
 60. Kéž bys mě tak přestala kritizovat!
  I wish you would stop criticizing me!
 61. Kdy bych tě tak byl poslechl!
  If only I had listened to you!
 62. Kdybych tak byl nezapomněl zamknout dveře!
  If only I hadn´t forgotten to locj the door!
 63. Kéž bych byl počkal o trochu déle.
  I wish I had waited a little longer!
 64. Byl bych ten den raději strávil s rodinou, ale musel jsem pracovat
  I´d rather have spent the day with my family, but I had to work
 65. Zeptali se mě na mnoho otázek,na které bych byl raději neodpovídal
  They asked me a lot of questions (That/which) I´d rather not have answered.
 66. Byl by radši,kdybys mu o tom řekl sám.
  He´d rather you had told him about it yourself
 67. Byl bys radši, kdybych nepozvala tolik lidí?
  Would you rather I hadn´t invited so many people?
 68. Byl bych radši, kdyby ses mne byla napřed zeptala.
  I would rather you had asked me first
 69. Možná by se mi ta divadelní hra víc líbila, kdybych byl věděl,o čem je!
  Perhaps I´d have liked/enjoyed the play more if I´d known what it waas about!
 70. KdzBYCH BYL VĚDĚL, ŽE JI TO URAZÍ, BYL BYCH TO NENAVRHL
  If I had known it was going to offend her i wouldn´t suggested it.
Author
iren
ID
325821
Card Set
H) CONDITIONAL
Description
cvicebnice
Updated