Instuderingshjälpmedel formelsamling ekonomi

 1. TI
  TI (totala intäkter) = Volym ⋅ försäljningspris per styck
 2. TK
  TK (totala kostnader) = (Volym ⋅ rörliga kostnader per styck) + fasta kostnader
 3. Resultat
  • Resultat/vinst/överskott = TI – TK
  • Resultat = ((försäljningspris per styck - rörliga kostnader per styck) * m) - fasta kostnader
  • Resultat = ((P/st – RK/st) * m) – fasta kostnader
 4. TBst
  TBst (täckningsbidrag per styck) = försäljningspris per styck - rörliga kostnader per styck
 5. TTB
  TTB (totalt täckningsbidrag) = Volym ⋅ TBst = m ⋅ (P/st – RK/st)
 6. TG
  • TG (täckningsgrad) = TBst / försäljningspris per styck = TTB / TI = (TBst ∙ Pst) / (m ∙ Pst)
  • Bruttovinstmarginal ( = TG) = Bruttovinst / Försäljningspris, där Bruttovinst =Försäljningspris – Varukostnad
 7. Vid 0-punkt är
  • Vid 0-punkt är m ⋅ (P/st – RK/st) = fasta kostnader, vilket blir m = FK / TBst
  • Vid 0-punkt är omsättningen = FK / TG
 8. SM
  Säkerhetsmarginal i % = ((verklig volym – 0-punkts volym) / verklig volym) * 100
 9. G
  Grundinvestering
 10. a
  Årligt inbetalningsöverskott (netto av löpande In- resp. Utbetalningar)
 11. R
  Restvärde på en marknad för begagnade maskiner och inventarier etc
 12. n
  Ekonomisk livslängd, används i samtliga tabeller
 13. r
  Kalkylränta eller avkastningskrav, används i samtliga tabeller =inflation + realränta + rörelserisk
 14. Nuvärde
  Nuvärde = (a · tabell C) + (R · tabell B) – G = positivt Nuvärde är en lönsam investering. Ära olika stora olika år, måste nuvärde av respektive år räknas var för sig, med hjälp av tabell B.
 15. Pay-back metod
  • Pay-back metod = G / a
  • = tid i år innan investeringen är återbetald (nominella belopp). Är aolika år från år, måste man lägga ihop t ex de 5 första åren, ta ett genomsnitt och se om tidenär inom 5 år. Om inte tiden är inom 5 år, måste man utöka antal år och ta ett nytt genomsnitt.
 16. Internränta
  Internränta = beräkna vilket värde Du får när Nuvärde = 0Internränta = G - (R · tabell B) / a (a ska vara ett värde som är lika stort varje år)Är a olika stora måste först a i genomsnitt räknas ut, titta sedan i tabell C och hitta dendiskonteringsränta som ligger närmast. Beräkningen ger investeringens avkastning i %
 17. Annuitet
  Annuitet = När man söker genomsnittlig årskostnad för avskrivning och ränta =(G – (R · tabell B)) · tabell D, med hjälp av a i genomsnitt kan man sedan räknaut matematiskt årligt överskott. Denna metod används när n är olika för investeringar som skajämföras.
Author
anton8
ID
325420
Card Set
Instuderingshjälpmedel formelsamling ekonomi
Description
Instuderingshjälpmedel formelsamling
Updated