Формули за съкратено умножение

 1. (a + b)²=
  a² + 2ab + b²
 2. (a - b)²=
  a² - 2ab + b²
 3. (a + b)(a-b)=
  a² - b²
 4. (a + b)³ =
  a³ + 3a²b + 3ab² + b³
 5. (a - b)³ =
  a³ - 3a²b + 3ab² -
 6. (a + b)(a² - ab + b²)=
  a³ + b³
 7. (a - b)(a² + ab + b²)=
  a³ - b³
Author
Dc
ID
324562
Card Set
Формули за съкратено умножение
Description
7 формули за бързо умножение на многочлени
Updated