Lineaire Algebra 1

 1. Een verzameling is een collectie verschillende objecten. Hoe noem je die objecten?
  B) element

  • De definitie luidt: Een verzameling is een collectie verschillende objecten, elementen genoemd.
  • Merk op: volgorde en herhaling speelt bij veramelingen geen rol!
 2. Waanner is B een deelverzameling van A?  B) als iedere x Image Upload 4 B ook in A bevat

  De definitie luidt: Voor verzamelingen A en B heet B een deelverzameling van A als iedere x e B ook in A bevat, dus als x e B --> x e A!
 3. Bewerkingen op verzamelingen. Men kan de verschil, de doorsnede en de vereniging uitdrukken.
  Voeg de uitdrukkingen aan de bewerkingen toe!

  a) Image Upload 5
  b) Image Upload 6
  c) Image Upload 7
  • a) doorsnede
  • b) vereniging
  • c) verschil
 4. Hoe noem je een geordende rij van twee of meer elementen?  A) n-tupel of paar

  • De definitie luidt: Een paar of tupel is een geordende rij (a,b) van twee elementen. (a,b)=(a',b') <=> a=a' en b=b'
  • Een n-tupel is een geordende rij (a1,a2,a3,...,an) van n elementen!
 5. Hoe heet de verzameling van paren voor twee verzamelingen A en B?

  a) Cartesische product
  b) uitwendige product
  c) Copernicaanse product
  zowel a) Cartesische product als b) uitwendige product

  • De definitie luidt: Voor 2 verzamelingen A en B heet de verzameling van paren het uitwendige of Cartesische product van A en B.
  • Voor verzamelingen A1,A2,...,An heet A1*A2*...*An := {a1,a2,...,an)| a1 e A1, a2 e A2,..., an e An} het cartesisch product van A1,A2,...,An.
 6. Laten X,Y verzamelingen zijn. Hoe noem je het voorschrift die aan
  ieder f(x) e Y toewijst?  A) afbeelding

  • De definitie luidt: Laten X,Y verzamelingen zijn. Een afbeelding f van X naar Y is een voorschrift die aan ieder x e X
  • een element f(x) e Y toewijst. Notatie: f(x): X--->Y
  • x|----> f(x)
Author
Widdero
ID
32413
Card Set
Lineaire Algebra 1
Description
1e kwartaal Natuur- en Sterrenkunde
Updated