Japanese 1 - Ch 4 Dialog

 1. Erai desu nee
  Good!
 2. Soo desu ka
  Is that so? / Really?
 3. Ii desu ne
  Sounds nice.
 4. Koyama san, kinoo dekakemashita, ka
  Koyama, did you go out yesterday?
 5. Iie, dekakemasen deshita. Ashita shiken ga arimasu.
  No, I didn't go out. Tomorrow there is a test.
 6. Sore de, uchi de ichinichijuu ben'kyoo shimashita
  So, at home, all day I studied.
 7. Erai desu nee. Watashi wa zen'zen ben'kyoo shimasen deshita
  Good! I didn't study at all.
 8. Soo desu ka. Nani o shimashita ka
  Really? What did you do?
 9. Shin'juku de eiga o mimashita.
  At Shin'juku, I saw a movie.
 10. Sore kara, depaato de kaimono mo shimashita
  And then, at the department store, I went shopping.
 11. Koyama san, asatte kurasu ga arimasu ka
  Koyama, do you have class the day after tomorrow?
 12. Iie, arimasen kedo
  No, I don't. Why do you ask?
 13. Jaa, issho ni Kamakura e ikimasen ka
  Well, wouldn't you go to Kamakura together?
 14. Soshite yoru resutoran de shokuji o shimashoo
  And in the evening, we could go have a meal at a restaurant?
Author
lukeml
ID
323661
Card Set
Japanese 1 - Ch 4 Dialog
Description
Japanese 1 - Ch 4 Dialog and useful expressions
Updated