Angliavandenių svarba, klasifikacija, struktūros

 1. Angliavandeniai- apibrėžimas, masė
  polihidroksialdehidai arba polihidroksiketonai, arba medžiagos, kurias skaidant jie susidaro

  sudaro didelę organinių junginių dalį gamtoje: iki 90% sausos augalų ir iki 2% sausos gyvūnų masės
 2. Angliavandenių funkcijos
  • Energinė (1g – 4 kcal);
  •  Atsarginės maisto medžiagos (glikogenas, krakmolas)
  •  Svarbūs kitų junginių sintezei ir struktūrai: aminorūgščių, nukleorūgščių, glicerolio, sudėtinių baltymų ir lipidų
  •  Struktūrinė (sudėtinė glikoproteinų ir proteoglikanų dalis; augaluose- celiuliozė; vėžiagyvių- chitinas)
  •  Apsauginė (antikūnai yra glikoproteinai)
  •  Specifinės funkcijos:
  •  heparinas- antikoaguliantas, plazmos praskaidrintojas
  •  atpažinimo funkcija (receptorių sudėtinė dalis)
 3. Monosacharidų bendrosios savybės:
  • paprasčiausi angliavandeniai
  •  tai polihidroksialdehidai arba polihidroksiketonai
  •  tirpūs vandenyje
  •  dauguma saldūs
  •  bespalvės, kristalinės medžiagos
  •  visi (išskyrus dihidroksiacetoną) turi chiralinius (asimetrinius) anglies atomus (t.y. prie vieno C atomo prijungti 4 skirtingi pakaitai)
  •  optinis aktyvumas: monosacharidų tirpalai suka tiesiškai poliarizuotos šviesos plokštumą-
  •  kairiojo sukimo: L-eilės
  •  dešiniojo sukimo: D- eilės
  •  sudaro erdvinius izomerus
  •  D- stereoizomerai (OH grupė prie paskutinio asimetrinio C atomo yra dešinėje) -vyrauja gamtoje
  •  L – stereoizomerai (OH grupė prie paskutinio asimetrinio C atomo yra kairėje)
  •  turintieji 4 ir daugiau C atomus gali sudaryti tiek linijines (atviras) tiek ciklines (tirpaluose) formas
 4. Monosacharidų struktūra:
  • Monosacharidų (pentozių, heksozių) struktūros :
  •  linijinė
  •  ciklinės (pusiau acetalio):
  • ▪ α anomeras
  • ▪ β anomeras
  •  Ciklinės struktūros gali turėti:
  •  penkianarį (furanozinė forma) žiedą
  •  šešianarį (piranozinė forma) žiedą
  •  Piranozės žiedo erdvinės konformacijos:
  •  “kėdės”
  •  “valties ”
 5. Monosacharidų klasifikacija:
  •  Pagal funkcines grupes :
  •  aldozės- prie C 1 aldehidinė gr.
  •  ketozės- prie C 2 okso gr.
  •  Pagal anglies atomų skaičių:
  •  triozės (C3) –gliceraldehidas (aldozė), dihidroksiacetonas (ketozė)
  •  tetrozės (C4) -treozė, eritrozė
  •  pentozės (C5)- ksilozė, ribozė, deoksiribozė
  •  heksozės (C6)- gliukozė, galaktozė, manozė (aldozės), fruktozė (ketozė)
  •  heptozės (C7)- sedoheptozė
 6. triozės
  –gliceraldehidas (aldozė), dihidroksiacetonas (ketozė)
 7. tetrozės
  -treozė, eritrozė
 8. pentozės
  ksilozė, ribozė, deoksiribozė
 9. heksozės
  gliukozė, galaktozė, manozė (aldozės), fruktozė (ketozė)
 10. heptozės
  - sedoheptozė
 11. Monosacharidų dariniai:
  • Sacharidų alkoholiai
  • Sacharidų rūgštys
  • Fosforo rūgšties esteriai
  • Deoksisacharidai
  • Aminosacharidai
 12. Sacharidų alkoholiai
  • susidaro redukuojant aldehido ar ketono grupę:
  •  sorbitolis (gliucitolis)
  •  manitolis
  •  ribitolis (adonitolis)
  •  ksilitolis ir tt.
  •  inozitolis
  •  glicerolis
  • b. svarba:
  •  vartojami kaip saldikliai
  •  glicerolis, inozitolis- lipidų sudėtyje
  •  IP3 svarbus signalo perdavimuI
 13. Sacharidų rūgštys
  • a. susidaro oksiduojant monosacharidų:
  •  aldehido grupę prie C1- aldono r. pvz.: gliukono r.
  •  hidroksigrupę prie C6- urono r. pvz.: gliukurono r., idurono r.
  •  abi grupes (prie C1 ir C6) – aldaro r. pvz.: gliukaro r.
  • b. Svarba:
  •  urono r. heteropolisacharidų sudėtinė dalis
  •  gliukurono r. svarbi įvairių toksiškų medžiagų nukenksminimui kepenyse
 14. Fosforo rūgšties esteriai
  • tarpiniai angliavandenių apykaitos produktai
  • b. tai metaboliškai aktyvios formos ląstelėse
  • c. dažniausiai reaguoja galinės C1 ir C6 hidroksigrupės, susidaro pvz.:
  •  gliceraldehido-3-fosfatas
  •  gliukozės-1-fosfatas
  •  gliukozės-6-fosfatas
  •  fruktozės-6-fosfatas
 15. Deoksisacharidai
  • tai monosacharidai, kurių viena ar kelios hidroksigrupės pakeistos vandenilio atomais
  • b. Jei OH grupė pakeista prie pentozių C 6 atomo, jos gali būti vadinamos metilpentozėmis
  • (pvz: fukozė)
  • c. svarba
  •  deoksiribozė yra DNR sandas
  •  fukozė- heterooligosacharidų sudėtinė dalis
 16. Aminosacharidai
  • . susidaro hidroksigrupę pakeitus aminogrupe:
  •  D-gliukozaminas
  •  N-acetil-D-gliukozaminas
  •  D-galaktozaminas
  •  N-acetil-D-galaktozaminas
  • b. Svarba: yra oligosacharidų, polisacharidų sudėtyje
 17. Oligosacharidai
  • -tai angliavandeniai, sudaryti iš 2-18 monosacharidų, sujungtų kovalentiniais glikozidiniais ryšiais
  • laisvi (maisto): Disacharidai Trisacharidai
  • nelaisvi: Heterooligosacharidai
 18. Disacharidai:
  • Sacharozė Glc α(1→2) Fru β
  • Maltozė Glc α(1→4) Glc
  • Laktozė Gal β(1→4) Glc
 19. Trisacharidai:
  • Rafinozė -
  •  trisacharidas
  •  randamas cukriniuose runkeliuose, ankštiniuose augaluose
  •  sudarytas iš galaktozės-gliukozės –fruktozės
  •  žmogaus organizme nehidrolizuojamas
 20. Hetrooligosacharidai
  •  sudaryti iš 2-18 įvairių monosacharidų (dažniausiai: fukozė, galaktozė, gliukozė, manozė, ksilozė)
  • ar jų darinių (N-acetilgalaktozaminas, N-acetilgliukozaminas, sialo r.), sujungtų α arba β
  • glikozidiniais ryšiais
  •  glikoproteinų sudėtyje sujungti su baltymais O- arba N- glikozidiniu ryšiu
  •  heterooligosacharidai:
  •  hetrooligosacharidai+baltymai=tikrieji GP
  •  hetrooligosacharidai +lipidai=gangliozidai
 21. Polisacharidai
  • (>18 monosacharidų)
  • a) homopolisacharidai
  • Pagal funkciją:
  • 1. struktūriniai – celiuliozė, hemiceliuliozė, pektinai, chitinas
  • 2. rezerviniai – krakmolas, glikogenas
  • b) heteropolisacharidai (GAG) – visi atlieka struktūrinę funkciją, išskyrus hepariną. Pvz.:
  • hialurono rūgštis, keratansulfatai, dermatansulfatai ir kt.
  • GAG susijungę su baltymais formuoja proteoglikanų kompleksus.
 22. Krakmolas
  • Augalų rezervinis polisacharidas
  •  dviejų gliukozės homopolisacharidų - amilozės ir amilopektino mišinys
  •  Amilozė – linijinis polimeras, α-1-4 glikozidiniai ryšiai
  •  Amilopektinas – šakotas polimeras, α-1-4 ir α-1-6 glikozidiniai ryšiai
  •  amilopektine atsišakojimai (α-1,6-glikozidiniai ryšiai) nustatomi kas 20-30 gliukozės molekulių
 23. Glikogenas
  • Žmogaus ir gyvūnų rezervinis polisacharidas
  •  α-D-gliukozė
  •  Šakotas polimeras, α1-4 ir α1-6 glikozidiniai ryšiai
  •  Kepenyse 10% (bendro svorio)
  •  Raumenyse 1-2 %
  •  glikogene atsišakojimai (α-1,6-glikozidiniai ryšiai) nustatomi kas 8-12 gliukozės molekulių
 24. Glikozaminoglikanai (GAG)
  • linijiniai heteropolisacharidai, sudaryti iš pasikartojančių disacharidų
  •  disacharidą sudaro:
  •  1) aminosacharidas: (N-acetil)gliukozaminas, (N-acetil)galaktozaminas
  •  2) urono rūgštis: L-gliukurono r., L-idurono r.
  • ▪ struktūroje dažnai būna sulfogrupių
  •  yra jungiamojo audinio užląsteliniame užpilde
  •  GAG hidrolizės fermentų stoka sąlygoja mukopolisacharidozes
  •  GAG, prijungti prie baltymų , sudaro proteoglikanus
  • hialurono r., heparinas , chondroitino-6- sulfatas, chondroitino-4- sulfatas, keratano sulfatas, dermatano sulfatas, haparansulfatas
 25. Glikoproteinai:
  • sudėtiniai baltymai, kurių prostetinė grupė- angliavandeniai
  • Proteoglikanai ir tikrieji glikoproteinai
 26. Proteoglikanai
  • Struktūra:
  •  B (5%)+A (95%)
  •  A= heteropolisacharidai- glikozaminoglikanai (GAG)
  •  GAG su baltymais dažniausiai jungiasi O- glikozidiniu ryšiu (su Ser, Thr)
  •  lokalizacija: jungiamasis audinys
  •  funkcijos:polianijonai, svarbūs H2O pasiskirstymui j.a., mitybinė funkcija
 27. Tikrieji glikoproteinai
  • Struktūra:
  •  B (98-96%)+A (2-4%)
  •  A= heterooligosacharidai = 2-18 įv. monosacharidai ar jų dariniai
  •  angiavandeniai su baltymais jungiasi O- (su Ser, Thr) ar N- (su Asn) glikozidiniais ryšiais
  •  Grupės:
  •  Kraujo tGP: Ig, hormonai, transportiniai baltymai (tranferinas, ceruloplazminas, haptoglobinas )
  •  sekretų tGP: kvėpavimo, lytinių, šlapimo takų gleivinės ląstelių gaminami glikoproteinai (mucinai); vidinis Kastle fakrorius
  •  membranų tGP: glikoforinas
  •  jungiamojo audinio tGP: fibronektinas
 28. Kremzlės proteoglikanas
  • makromolekulių kompleksas
  •  šepečio (paparčio lapo) formos
  •  Funkcija: suteikia kremzlei elastingumo
  •  Struktūra:
  •  hialurono r.
  •  prie hialurono r. nekovalentiškai per jungiamuosius baltymus
  • jungiasi šerdiniai baltymai (agrekanai)
  •  prie šerdies baltymo per O-ryšiu prisijungusius trumpus
  • oligosacharidus jungiasi GAG (keratan- ir chondroitino
  • sulfatai)
Author
laura9632
ID
322885
Card Set
Angliavandenių svarba, klasifikacija, struktūros
Description
frgh
Updated