Verbernes tider

 1. Nutid
  Præsens
 2. Datid
  Imperfektum
 3. Førnutid
  Perfektum
 4. Førdatid
  Plusquamperfektum
 5. Fremtid
  Futurum
 6. Udsagnsord
  Verbum
 7. Udråbsord
  Interjektioner
 8. Navneord
  Substantiv
 9. Tillægsord
  Adjektiv
 10. Forholdsord
  Præposition
 11. Stedord
  Pronomen
 12. Talord
  Numeralier
 13. At
  Infinitivsmærke
 14. Kendeord
  Artikel
 15. Bindeord
  Konjunktioner
 16. Lydord
  Onomatopoietika
 17. Biord
  Adverbier
Author
Lebel
ID
322598
Card Set
Verbernes tider
Description
Danske og latinske betegnelser for verber
Updated