SN Opsomming - bl 55-72

 1. definieer netto krag
  Die krag wat verkry ord as 2 kragte nie gebalanseerd is nie
 2. Gebalanseerde kragte het geen....
  Netto krag nie
 3. definieer kontakkragte
  die kragte wat voorwerpe op mekaar uitoegen as hulle fisies aan mekaar raak
 4. definieer Nie-kontakkragte
  kragte - voorwerpe op mekaar uitoefen sonder om aan mekaar te raak
 5. definieer wrywingskrag
  'n kontakkrag tussen voorwerpe - keer - hulle by mekaar verby gly
 6. 3 voorbeelde van kontakkragte
  • stootkrag
  • trekkrag
  • wrywingskrag
 7. Hoe is wrywing nuttig
  Die remme van motors en fietse
 8. Noem 2 maniere hoe wrywing verminder kan word.
  • - oppervlak gladder maak
  • - kontakoppervlak kleiner maak
 9. Waarin meet ons kragte
  Newton - N
 10. Na wie is newton vernoem
  Isaac Newton
 11. wie was Isaac Newton
  • 'n wetenskaplike - 400 jaar gelede
  • 1ste persoon - kragte kon verstaan + kon verduidelik
 12. wat gebruik ons om die grootte van kragte te meet
  trekskaal
 13. noem 'n voorbeeld van 'n nie-kontakkrag
  swaartekrag/gravitasiekrag
 14. alle voorwerpe met 'n massa doen wat....
  oefen 'n krag - swaartekrag - op mekaar uit
 15. definieer massa
  die hoeveelheid materie wat daar in iets is, gemeet in gram/kilogram
 16. definieer wentelbaan
  die baan van 'n planeet of ander voorerp in die ruimte
 17. definieer veldkragte
  nie-kontakragte - gravitasie - optree - streek rondom - voorwerp wat die krag uitoefen
 18. definieer kragveld
  streek rondom - voorwerp waar - uitwerking van krag wat die voowerp uitoefen gevoel kan word
 19. definieer gravitsieveld
  enige plek - swaartekrag gevol kan word
 20. wat is die versnelling agv swaartekrag
  • 9.80m/s*2
  • afgerond na
  • 10m/s*2
 21. wat is die formule vir swaartekrag
  F=mg
 22. wat is die formule om die gewig te bereken, verduidelik
  • W=mg
  • w = gewig
  • m = massa
  • g = die versnelling agv swaartekrag
 23. definieer magnetisme
  die vermoe om yster aan te trek
 24. wanneer is die eerste magneet gevind
  2000 jaar VHJ
 25. waar word magnetiewse klippe aangetref
  naby die stad Magnesia - Klein-Asie (Turkye)
 26. wat word die magnetiese klip genoem
  Magnetiet
 27. wie het magnitsme ontdek
  die ou Chinese
 28. Wie was William Gilbert
  • 'n Dokter - Elizabeth I - Engeland
  • In 1600 besef dat die rede waarom n kompasnaald altyd noord wys = omdat die aarde 'n reuse magneet is.
 29. definieer aantrekkende krag
  'n krag wat voorwerpe na mekaar toe trek
 30. definieer Afstotende krag
  'n krag wat voorwerpe uitmekaar stoot
 31. definieer Aantrekkingskrag
  die krag wat voorwerpe na 'n ander voorwerp toe trek
 32. watter materiale word nie deur magnete aangtrek of afgestoot nie?
  Nie-magnetiese materiale soos papier en plastiek
 33. Definieer Noordsoekende pool
  die pool aan die 1 punt van die magneet - altyd noord wys, kortweg = noordpool
 34. Definieer Suidsoekende pool
  • pool aan die teenoorgestelde punt van magneet se noordpool
  • kortweg die suidpool
 35. Watter pole trek mekaar aan
  teenoorgestelde pole
 36. Nie-kontakkragte het...
  kragvelde
 37. Magnete het...
  Magneetvelde
 38. wat sal met 'n magnetiese voorwerp binne 'n magneetveld gebeur
  dit sal deur die magnetiese krag aangetrek of afgestoot word
 39. Wat is die verband tussen voels en magnetisme
  dit blyk dat voels die Aarde se magneetvelde kan opspoor en dat hulle 'n magnetiee geheue het wat hulle in staat stel om jaar na jaar na dieselfde plek toe te vlieg
Author
rayno@live.co.za
ID
32209
Card Set
SN Opsomming - bl 55-72
Description
SN Opsomming bl 55-72 - 3 September 2010
Updated