Fältmätning

 1. Vad är fotogrammetrisk inmätning?
  När man gör mätningar utifrån fotografier i stället för att använda verkligheten.
 2. Longituder och latituder. Hur var det nu, vilka av dessa går från nord- till sydpolen?
  Longituder.
 3. Parallellcirklar och meridianer. Vilka av dessa kallas även latituder?
  Parallellcirklar.
 4. Om en karta ska vara praktiskt användbar och gå att mäta på, är det då viktigast att den är ytriktig eller vinkelriktig?
  Vinkelriktig.
 5. Vad är en terrester mätning?
  En mätning utförd på marken med t ex totalstation.
 6. Förklara stommätning och detaljmätning.
  Stommätning: Bestämning av koordinater för referenspunkter, dvs punkter som definierar själva systemet och kan användas för framtida mätningar. 

  Detaljmätning: När man förtätar stomnätet, exempelvis när ett hus ska sättas ut.
 7. Men du: Vad är refraktion, som totalstationen kan korrigera för?
  Effekten av att luftlagren inte har jämn täthet. Olika medium gör att ljuset bryts olika. (Extremfallet om vi håller ner en stång i vatten, det ser ut som att den är bruten vid vattenytan).
 8. GNSS. Vad är skillnaden mellan dynamisk och geometrisk metod vid satellitmätning?
  Dynamisk metod - vi mäter mot satelliter med kända koordinater (de skickar ut info om var de är just nu), jämför med inbindning. 

  Geometrisk metod - Satelliterna betraktas bara som en punkt i rymden, utan att behöva beräkna deras koordinater.
 9. Vad är triangulering?
  Man mäter avståndet till tre satelliter samtidigt.
 10. Hur mäts avståndet till satelliter?
  Med hjälp av gångtiden för radiosignaler.
 11. Vilka segment finns inom GNSS?
  • Rymdsegmentet - Satelliter.
  • Kontrollsegmentet - Spårstationer som håller koll på satelliterna från marken. Kan korrigera banor och så. 
  • Användarsegmentet - Allt som har en GPS-mottagare. Typ telefoner och allt möjligt.
 12. Hur många satelliter ligger runt jorden?
  32.
 13. Vilken omloppstid har GNSS-satelliterna?
  Ca 12 timmar.
 14. Säg några fel som kan uppstå vid satellitmätning.
  Satellitfel. Mottagarfel. Signalutbredningsfel.
 15. Vad är skillnaden mellan absolutmätning och relativmätning inom GNSS?
  Absolutmätning - EN mottagare. 

  Relativmätning - TVÅ eller flera mottagare.
 16. Vad ska man vara observant på när man använder metoden inbindning? (Alltså cosinussatsen)
  Att den alltid ger två lösningar. Man måste ha koll på sin figur, var ligger punkten?
 17. Vad är skillnaden mellan precision och noggrannhet i mätsammanhang?
  God precision = alla mätningar ligger inom ett litet intervall. 

  God nogrannhet = alla mätningar ligger nära det "korrekta" värdet (exempelvis den verkliga längden).
Author
trummistobbe
ID
320469
Card Set
Fältmätning
Description
Om fältmätning
Updated