Skriftlig matematik

 1. Pythagoras' sætning
  Image Upload 1
 2. Cosinusrelationen
  Image Upload 2
 3. Sinusrelationen
  Image Upload 3
 4. Arealformlen for en trekant
  Image Upload 4
 5. Hældningskoefficienten a i en lineær funktion
  Image Upload 5
 6. Tangentens ligning
  Image Upload 6
 7. Linjens ligning
  Image Upload 7
 8. Linjens parameterfremstilling
  Image Upload 8
 9. Cirklens ligning
  Image Upload 9
 10. Diskriminant
  Image Upload 10
 11. Andengradspolynomiets rødder (nulpunkter)
  Image Upload 11
 12. Toppunktsformel
  Image Upload 12
 13. Fremskrivningsfaktoren a i en eksponentiel funktion
  Image Upload 13
 14. Fordoblingskonstant
  Image Upload 14
 15. Halveringskonstant
  Image Upload 15
 16. Differentiér 
  Image Upload 16
  Image Upload 17
 17. Differentiér 
  Image Upload 18
  Image Upload 19
 18. Differentiér 
  Image Upload 20
  Image Upload 21
 19. Differentiér 
  Image Upload 22
  Image Upload 23
 20. Differentiér
  Image Upload 24
  Image Upload 25
 21. Differentiér 
  Image Upload 26
  Image Upload 27
 22. Differentiér
  Image Upload 28
  Image Upload 29
 23. Differentiér
  Image Upload 30
  Image Upload 31
 24. Differentiér
  Image Upload 32
  Image Upload 33
 25. Differentiér
  Image Upload 34
  Image Upload 35
 26. Differentiér
  Image Upload 36
  Image Upload 37
 27. Find stamfunktion til
  Image Upload 38
  Image Upload 39
 28. Find stamfunktion til
  Image Upload 40
  Image Upload 41
 29. Find stamfunktion til
  Image Upload 42
  Image Upload 43
 30. Find stamfunktion til
  Image Upload 44
  Image Upload 45
 31. Find stamfunktion til
  Image Upload 46
  Image Upload 47
 32. Find stamfunktion til
  Image Upload 48
  Image Upload 49
 33. Find stamfunktion til 
  Image Upload 50
  Image Upload 51
 34. Find stamfunktion til
  Image Upload 52
  Image Upload 53
 35. To vektorer er ortogonale, når...
  • deres skalarprodukt er 0
  • Image Upload 54
 36. To vektorer er parallelle, når
  • deres determinant er 0
  • Image Upload 55
 37. Længden af en vektor
  Image Upload 56
 38. Formlen for skalarproduktet
  Image Upload 57

  Image Upload 58
 39. Formel for determinanten
  Image Upload 59

  Image Upload 60
 40. Areal af parallelogram, der udspændes af to vektorer
  Image Upload 61
 41. Tværvektor
  Image Upload 62
Author
Ninabroen
ID
320447
Card Set
Skriftlig matematik
Description
Matematikeksamen
Updated