vocabulary exam preparation

 1. Briefe

  Liebe
  Lieber
  Liebe pl
  • għażiż
  • għażiża
  • għeżież
 2. Die Geschehnisse erninnern mich an die Geschichte meines eigenen Landes Anfang der Achtzigerjahre
  is-sitwazzjoni niftakar fl-istorja ta’ pajjiżi stess fil-bidu tas-snin tmenin
 3. weil du mich tröstest
  -trösten mit dir
  • ghax inti tfarraġni
  • nistabar bik
 4. neue Wörter
  • kliem gdid
  • kelmiet godda
 5. gute Orangen
  • laring tajjeb
  • laringiet tajbin
 6. ich steck in der scheiße
  dhalt f´basla
 7. ich hab massenhaft geld gemacht
  ghamilt erba´soldi
 8. some pasta
  erba´ghaginiet il forn
 9. I´m very eager to
  I cant wait to
  ghandi seba´mitt sena
 10. ham
  • perz.ut
  • priez.et
 11. brand new
  gdid fjamant
 12. in der Vergangenheit
  vor langer zeit
  fl-imgħoddi
 13. die Schuld war Unsere/
  es war unsere Schuld
  tort kien taghna
 14. ängstlich
  (i)mbezz..a´
 15. müde
  ghajjien
 16. faul
  • ghazzien/a
  • ghazzenin
 17. sad
  inkwetat
 18. sauer
  rrabjat
 19. astonished
  • mistaghg.eb
  • mistag.bin
 20. Imiss you
  inhoss in-nuqqas tieghek
 21. zwingen
  g.ieghel
 22. so drunk cant see the floor
  f´sakra ma jarax art
 23. to become wasted
  (me)
  biex insiru
 24. changed my mind
  bdilt l-opinjoni
 25. meiner Meinung nach
  fil-fehma tieghi
 26. I agree
  naqbel
 27. I believe...
  nemmen
 28. I feel that
  nifhimha
 29. I recognized ur voice
  gharaft leħnek
 30. I´ll miss my flight
  ser nitlef l-ajruplan
 31. I gonna ask you for a favour
  ha nitolbok taghmmilli pjacir

  (talab? bitten)
 32. I´ll be there in 10 min
  ghaxar minuti ohra nkun hemm
 33. das Zimmer ist 6m breit
  il-kamra hi wiesh-a sitt metri
 34. good afternoon
  waranofsinhar tajjeb
 35. 12:30
  • in-nofssiegha
  • nofsinhar u nofs
 36. 12:15
  il-kwarta
 37. 1:05
  is-siegha u hamsa minuti
 38. 1:15
  is-siegha u hmistax-il minuta
Author
bellavita.81
ID
320202
Card Set
vocabulary exam preparation
Description
kollox
Updated