Otázky propedeutika

 1. What is your name?
  Jak se jmenujete?
 2. How old are you?
  Kolik je Vám let?
 3. What brings you here (today)?
  Co vás sem přivádí?
 4. What is troubling you?
  Co vás trápí?
 5. What kind of problems are you having?
  Jaké máte potíže?
 6. How long has it been troubling you?
  Jak dlouho Vás to trápí?
 7. When did  your problems begin?
  Kdy začaly obtíže?
 8. Have you had similar problems in the past?
  Měl jste podobné obtíže v minulosti?
 9. Have you ever been examined because of it?
  Byl jste již někdy proto vyšetřován?
 10. What medication did you take?
  Jaké jste užíval léky?
 11. Did it help you?
  Pomohlo Vám to?
 12. Are you dizzy?
  Točí se Vám hlava?
 13. Did you suffer a blow?
  Uhodil jste se někde?
 14. Were you unconscious?
  Byl jste v bezvědomí?
 15. Do you know where you are?
  Víte, kde jste?
 16. What day is it today?
  Jaký je dnes den?
 17. Are you able to move your extremities?
  Můžete hýbat končetinami?
 18. Can you walk?
  Můžete chodit?
 19. How long have you been unable to walk?
  Jak dlouho už nechodíte?
 20. How long have you had yellow skin?
  Jak dlouho máte žlutou kůži?
 21. Do you have any skin problems?
  Máte nějaké kožní defekty?
 22. Is it itchy?
  Svědí Vás to?
 23. Do you have a rash?
  Máte nějakou vyrážku?
 24. Do you have pain in your muscles/joints?
  Bolí Vás svaly, klouby?
 25. Do your joints swell?
  Otékají Vám klouby?
 26. Where exactly do you have back pain?
  Bolí Vás záda, kde přesně?
 27. Can you see well?
  Vidíte dobře?
 28. Are you in any pain?
  Bolí Vás něco?
 29. Where exactly does it hurt?
  Kde přesně to bolí?
 30. Just in one place or does it cover a larger surface?
  Jen v jednom bodě, nebo na větší ploše?
 31. How long have you had the pain?
  Jak dlouho bolest trvá/trvala?
 32. How long has it hurt?
  Jak dlouho to bolí?
 33. What were you doing when the pain started?
  Co jste dělal/a, když to začalo bolet?
 34. Does the pain radiate/spread anywhere?
  Vyzařuje/Šíří se bolest někam?
 35. Is the pain sharp, cramping, dull, pressing, or stinging?
  Je ostrá, křečovitá, tupá, tlaková, bodavá?
 36. How strong is it (scale of 1-10)?
  Jak je silná (intenzita 1-10)?
 37. Is there any position in which you find relief?
  Uleví se Vám v nějaké poloze?
 38. Is the painful area sensitive to touch/pressure?
  Je bolestivé místo citlivé na dotek/tlak?
 39. Can you breathe well?
  Dýchá se vám dobře?
 40. How is your breathing?
  Jak se Vám dýchá?
 41. Do you have any difficulties with breathing?
  Nemáte obtíže s dechem?
 42. Do you have difficulties breathing at rest or only when you exert yourself?
  Dýchá se vám špatně v klidu, nebo jen při námaze?
 43. Are you short of breath after taking a few steps or when you go for a longer walk?
  Zadýcháte se po několika krocích, nebo až po delší chůzi?
 44. Can you lie flat or do you need to use a number of pillows?
  Můžete ležet na rovině, nebo potřebujete víc polštářů?
 45. Do you wake up during the night due to dispneoa/shortness of breath?
  Budíte se v noci kvůli dušnosti?
 46. Do you have a cough?
  Máte kašel?
 47. Did you have a cough?
  Měl jste kašel?
 48. Do you cough up any sputum?
  Vykašláváte hleny?
 49. What colour is the sputum?
  Jakou barvu mají hleny?
 50. Do you have a sore throat?
  • Škrábe Vás v krku?
  • Bolí Vás v krku?
 51. Do/Did you have  a cold?
  Máte/měl jste rýmu?
 52. Did/do you have a fever?
  Měl jste/máte horečku?
 53. Do you have chest pain?
  Bolí vás na hrudi?
 54. Did you have chest pain?
  Bolelo Vás na hrudi?
 55. Did you have difficulty breathing while you had chest pain?
  Měl jste při tom potíže s dechem?
 56. Where exactly does/did it hurt?
  Kde vás to přesně bolí?
 57. Did the pain radiate anywhere?
  Vyzařovala bolest někam?
 58. Did anything relieve the pain?
  Pomáhalo Vám na to něco?
 59. Does the pain subside after a short rest?
  Ustoupí bolest po krátkém odpočinku?
 60. Can you please show me where it hurts/hurt?
  Můžete prosím ukázat, kde to bolí (bolelo)?
 61. Is that place painful to touch?
  Je to místo bolestivé na dotek?
 62. Does it hurt at rest or only during exertion?
  Bolí Vás to v klidu, nebo jen při námaze?
 63. Does it hurt when you change position, turn?
  Bolí Vás to při změně polohy, otočení?
 64. Does the pain get worse when you take a deep breath?
  Zhoršuje se bolest při hlubokém nádechu?
 65. Does the pain wake you up at night?
  Vzbudí Vás bolesti v noci?
 66. Do you get heart palpitations?
  Does it feel like your heart beats irregularly on occasion?
  Míváte bušení srdce?
 67. Do your legs swell?
  Otékají vám nohy?
 68. Is the swelling getting worse?
  Zhoršují se otoky?
 69. Do you have pain or cramps in your legs?
  Máte bolesti, křeče v nohách?
 70. Does this occur when you walk or is it more likely when you sleep at night, lying down?
  Jsou při chůzi nebo spíše v noci, vleže?
 71. After how many metres walk does the pain in your legs appear?
  Po kolika metrech chůze se bolest nohou objeví?
 72. Does it subside when you stop?
  Ustoupí po zastavení?
 73. What’s your appetite like?
  Máte chuť k jídlu?
 74. Do you finish your portion?
  Sníte celou porci?
 75. Do you have indigestion?
  Nemáte obtíže s trávením?
 76. Do you have a stomachache?
  Bolí Vás břicho?
 77. Does it hurt after eating or even on an empty stomach?
  Je bolest po jídle nebo i nalačno?
 78. Do you have regular bowel movements?
  Stolice je pravidelná?
 79. What was the colour of your stool? Consistency?
  Jakou měla barvu? Konzistenci?
 80. Was there any blood or mucus in the stool?
  Nebyla ve stolici krev nebo hleny?
 81. Do you have diarrhea?
  Máte průjem?
 82. How many times a day?
  Kolikrát za den?
 83. Are you constipated?
  Máte zácpu?
 84. When was the last time you had a bowel movement?
  Kdy jste byl naposledy na stolici?
 85. Are you nauseous?
  Máte pocit na zvracení?
 86. Did you vomit?
  Zvracel jste?
 87. How many times?
  Kolikrát?
 88. What did it look like (fresh blood, coffee grinds, bile, stagnant content, intestinal obstruction/constipation/?
  Jak to vypadalo (čerstvá krev, kávová sedlina, žluč, stagnační obsah?)
 89. Did you feel nauseous?
  Měl jste pocit na zvracení?
 90. Have you lost weight recently?
  Zhubl jste za poslední dobu?
 91. How many kilograms?
  Kolik kilogramů?
 92. Have you gained (put on) weight recently?
  Přibral jste za poslední dobu?
 93. Do you get heartburn?
  Míváte pálení žáhy?
 94. Do you have problems with swallowing?
  Máte obtíže s polykáním?
 95. How much liquid do you drink in a day?
  Kolik tekutin za den vypijete?
 96. Do you pass gas?
  Odcházejí Vám větry?
 97. Do you have any problems urinating?
  Máte problémy s močením?
 98. Do you feel burning (sawing, pain) when urinating?
  Pálí (řeže, bolí) vás při močení?
 99. Do you have difficulty emptying your bladder?
  Nemůžete se vymočit?
 100. Do you have problems with your prostate?
  Máte problémy s prostatou?
 101. What color is your urine?
  Jakou barvu má vaše moč?
 102. Do you urinate more often?
  Močíte častěji?
 103. Do you feel that you are urinating less frequently?
  Máte pocit, že močíte méně?
 104. Do you have lower back pain?
  Bolí Vás v kříži?
 105. How many times a night do you urinate?
  Kolikrát močíte za noc?
 106. Do you have any discharge from your vagina?
  Nemáte výtok z pochvy?
Author
Marine
ID
319646
Card Set
Otázky propedeutika
Description
Otázky propedeutika
Updated