psy crime

 1. ซีซาร์ ลอมโบรโซ  เชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การกระทำผิดมาจากอิทธิพล
  สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นพวกที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เกิดมาเพื่อเป็นอาชญากร  (Born criminal)
 2. แบ่งอาชญากรออกเป็น 4 ประเภท
  • 1. โดยกำเนิด
  • 2. วิกลจริต เช่น เมาเหล้า โรคจิต โรคลมชัก 
  • 3. กระทำผิดเป็นครั้งคราว อาศัยโอกาส
  • 4. ทำผิดด้วยอารมณ์กดดัน
 3. Explosive personality
  ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจ อารมณ์ไม่แน่นอน ควบคุมตัวเองไม่ได้
 4. Passive-aggressive personality ก้าวร้าวเงียบ
  ไม่รับผิดชอบงาน ชอบอ้างเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด
 5. Avoidant Personality Disorder คืออะไร มักจะสัมพันธ์กับอะไร
  ตนไม่เหมาะกับสังคม ไม่น่าดึงดูดกลัวขายหน้า กลัวการถูกวิจารณ์ มักจะสัมพันธ์กับ Anxiety Disorder
 6. Dependent Personality Disorder
  ขาดความมั่นใจในตัวเอง ต้องการการดูแล พึ่งพาผู้อื่นให้ช่วยตัดสินใจ ไร้เดียงสาจนอาจถูกล่วงละเมิด
 7. Obsessive–compulsive Personality Disorder
  หมกมุ่นกับรายละเอียดต่างๆ มากเกินไป ย้ำคิดย้ำทำ ชอบสิ่งที่ควบคุมได้ ไม่ยืดหยุ่น มีความอดทนต่ำ
 8. Histrionic Personality Disorder
  ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง คุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับการได้รับความสนใจและยอมรับจากผู้อื่น ชอบเรียกร้องความสนใจ
 9. กลุ่มที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมอาชญากรรมมากที่สุด
  Antisocial Personality Disorder ไม่ใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น ไม่สนกฎระเบียบ
 10. Borderline Personality Disorder ขาด
  Sense of Self รู้สึกว่างเปล่าและกลัวการถูกทิ้ง อารมณ์แปรปรวน ทำร้ายตัวเอง
 11. Paranoid Personality Disorder
  หวาดระแวง ไม่ไว้วางใจผู้อื่น อ่อนไหวต่อความล้มเหลวและการถูกปฎิเสธ รู้สึกขายหน้าได้ง่าย
 12. Schizoid Personality Disorder
  ชอบเก็บตัว ไม่ต้องการผูกพันกับใคร ไม่แสดงออกจนกลายเป็นคนเย็นชา
 13. Schizotypal Personality Disorder
  มีลักษณะพฤติกรรมและคำพูดที่แปลกประหลาด เชื่อว่าตนมีอำนาจวิเศษ เลี่ยงเข้าสังคมเพราะรู้สึกกลัวและกังวล
 14. Paranoid สัมพันธ์กับนักโทษคดี
  ปล้นและแบล็คเมล
 15. Schizotypal มักสัมพันธ์กับคดี
  คดีวางเพลิง
 16. Schizoid -สัมพันธ์กับนักโทษคดี
  คดีลักพาตัว ลักทรัพย์ และโจรกรรม
 17. Avoidant สัมพันธ์กับนักโทษคดี
  อาชญากรรมที่สร้างความเสียหาย
 18. Obsessive–compulsive - สัมพันธ์กับนักโทษคดี
  คดีที่ใช้อาวุธปืน
 19. Dependent -
  คดีที่ใช้อาวุธปืนและความรุนแรง
 20. ไซโคปาธ เป็น บุคลิกลักษณะทาง
  พันธุกรรม
 21. PCL-R คือมาตรวัด
 22. การทดสอบ PCL-R แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
  • ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal)
  • ด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective)
  • รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle)
  • พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Antisocial)
 23. Psychopath VS Sociopath ต่างกันตรงที่
  Psychopath จะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และมักจะมีความเฉยชา ไร้ความรู้สึกกลัว แบบ Sociopath จะเข้าใจว่าอะไรถูกหรือผิด แต่สิ่งที่เขาเหล่านั้นคิดว่าถูกอาจจะแตกต่างจากที่คนส่วนใหญ่คิด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการถูกสั่งสอนหรือวัฒนธรรมกลุ่ม
Author
Anonymous
ID
319590
Card Set
psy crime
Description
psy
Updated