Final - Czech

 1. allergic
  alergický
 2. allergy
  Alergie
 3. while
  • Chvíle
  • Chvilka
 4. heart stroke
  Infarkt
 5. medical folder
  Medical records
  Karta
 6. glandular fever
  Mononukleóza
 7. recently
  Nedávno
 8. immunization book
  Očkovací průkaz
 9. trouble
  problem
  Potíž
 10. to need
  Potřebovat
 11. to re-vaccinate
  Přeocčkovat
 12. to move
  Moving
  Přestěhovat se
 13. occasionaly
  Přiležitostně
 14. pollen
  Pyl
 15. failure
  Selhání
 16. sibling
  Sourozenec
 17. to wait
  Počkat
 18. serious
  Vážný
 19. healthy
  • Zdravý
  • Zdráv
 20. health
  Zdraví
 21. enlarged
  Zvětšena
 22. confirmation
  Potrzení
 23. twist
  vyknout si
 24. paralise
  Ochrnuti
 25. compress
  Obklad
 26. nose bleed
  Krácení z nosu
 27. driver
  • řidič
  • řidička
 28. teacher
  • Učitel
  • Učitelka
 29. shop assistant
  • Prodavač
  • Prodavačka
 30. cleaner
  • Uklízeč
  • Uklízečka
 31. manager
  • Manažer
  • Manažerka
 32. pensioner
  • Důchodce
  • Důchodkyně
 33. motor mechanic
  Automechanik
 34. painter
  housepainter
  • Malíř
  • Malířka pokojů
 35. cook
  • Kuchař
  • Kuchařka
 36. bricklayer
  Zedník
 37. architect
  • Architekt
  • Architektka
 38. waiter
  • číšník
  • číšnice
 39. taxi driver
  • Taxikář
  • Taxikářka
 40. director
  • ředitel
  • ředitelka
 41. business man
  • Podnikatel
  • Podnikatelka
 42. secretary
  • Sekretář
  • Secretářka
 43. baker
  • Pekař
  • Pekařka
 44. nurse
  Zdravotní sestra
 45. scientist
  • Vědec
  • Vědkně
 46. housewife
  žena v domácnosti
 47. journalist
  • Novinář
  • Novinářka
 48. electrician
  Elektrikář
 49. officer
  • úředník
  • úřednice
 50. policeman
  • Policista
  • Policistka
 51. prostitute
  • Prostitut
  • Prostitutka
 52. acountant
  účetní
 53. what is your name?
  Jak se jmenujete?
 54. how old are you?
  • Kolik je vám let?
  • Kolik máte let?
 55. are you allergic to anything?
  Jste na něco alergický?
 56. I have an allergy to...
  • Ano, jsem alergický na...
  • Mám alergii na...
 57. where do you work?
  Kde pracujete?
 58. what is your job?
  Jaké je vaše zaměstnání?
 59. have you had any serious diseases?
  Měl jste nějaké vážné nemoci?
 60. are your parents healthy?
  Jsou vaši rodiče zdraví?
 61. are you having any problems just now?
  Máte teď nějaké potíže?
 62. do you drink alcohol?
  pijete alkohol?
 63. how many beers do you drink in a day?
  Kolik piva vypijete za den?
 64. do you smoke?
  Kouřite?
 65. how many cigarettes a day?
  Kolik cigaret za den?
 66. do you take any medication?
  Berete nějaké léky?
 67. none
  žadnou
 68. exactly here
  • Tady
  • Zde
 69. coming here
  Sem
 70. there
  • tam
  • Támhle
 71. Acute
  Akutní
 72. Without interruption
  Bez přestání
 73. pain
  Bolest
 74. To hurt
  Bolet
 75. Chronic
  Chronický
 76. spasmodic
  cramp like
  Křečovitý
 77. To lie
  Lehnout si
 78. Mild
  Mírný
 79. At first
  Nejdřív
 80. Unbearable
  Nesnesitelný
 81. Sharp
  Ostrý
 82. To bend
  To flex
  Pokrčit
 83. To describe
  Popsat
 84. Constantly
  Pořád
 85. To palpate
  Prohmatat
 86. Shooting
  Pronikavý
 87. severe
  Prudký
 88. Diarrhea
  Průjem
 89. To stop
  Přestat
 90. Cutting
  řezavý
 91. Appendix
  Slepé střevo
 92. Intestine
  Střevo
 93. A little bit
  Trochu
 94. Dull
  stupid
  Tupý
 95. To die
  Umřít
 96. To look like
  Vypadat
 97. Examination
  Vyšetření
 98. Inflammation
  Zánět
 99. Vomiting
  Zvracení
 100. Do you have any pain?
  Bolí vás něco?
 101. Where is the pain?
  Co vás bolí?
 102. Where exactly does it hurt?
  Kde přesně to bolí?
 103. How long has it hurt?
  Jak dlouho to bolí?
 104. How long hast it lasted?
  Jak dlouhou to trvá?
 105. Since when has it hurt?
  Od kdy to bolí?
 106. When did the pain start?
  Kdy ta bolest začala?
 107. When did it start to hurt?
  Kdy to začalo bolet?
 108. Can you describe the pain?
  Můžete tu bolest popsat?
 109. What is the pain like?
  Jaká je ta bolest?
 110. Does pain spread anywhere?
  Šíří se ta bolest někam?
 111. Are you taking any pain killers?
  Berete nějaké léky proti bolesti?
 112. Does any medication help you?
  Pomáhají vám nějaké léky?
 113. Does the pain get better at any time?
  Zlepší se ta bolest někdy?
 114. Does the pain get worse at any time?
  Zhorší se ta bolest někdy?
 115. To hurt
  bolet
 116. only
  Just
  • Jen
  • Jenom
 117. To gargle
  Kloktat
 118. A thing you gargle
  Kloktadlo
 119. type of blood test
  Krevní obraz
 120. laboratory
  Laboratoř
 121. To measure
  Měřit
 122. to rest
  Odpočívat
 123. To swallow
  Polykat
 124. to look at
  Podívat se
 125. order
  Pořádek
 126. ok
  In order
  V pořádku
 127. To prescribe
  Předepsat
 128. rather
  Better
  Raději
 129. fearfully
  Strašně
 130. temperature
  Teplota
 131. to last
  Trvat
 132. lymphnode
  (mízní) uzlina
 133. serious
  Vážný
 134. At all
  In general
  Vůbec
 135. result
  Výsledek
 136. To call
  Zavolat
 137. red
  Inflamed
  Zarudlý
 138. to try
  Zkoušet
 139. elevated
  Zvýšený
 140. To take once
  Vzit
 141. You should eat
  Měl byste se najíst
 142. You should take something to eat
  Měl byste zvrít si něco k jidlu
 143. To turn off
  Zapnout
 144. To turn on
  Vypnout
 145. Drink once
  Napij se
 146. first
  Nejdřiv
 147. then
  Potom
 148. break
  Zlomený
 149. What brings you here?
  Co vás přivádí?
 150. What is bothering you?
  Co vás trápí?
 151. What is going on?
  Co se děje?
 152. How do you feel today?
  Jak se dnes cítíte?
 153. How long does it take?
  How long does it last?
  Jak dlouhou to trvá?
 154. When did it start?
  Kdy to začalo?
 155. How did it start?
  Jak to začalo?
 156. Is it better or worse?
  Je to lepší nebo horší?
 157. I feel weak
  Cítím se slabý
 158. Did you measure the temperature?
  • Měřil jste si teplotu?
  • Měřila jste si teplotu?
 159. To go for a blood test
  Jít na krev
 160. You must have an empty stomach
  Musíte být nalačno
 161. fearfully
  Strašně
 162. terribly
  Děsně
 163. frightfully
  Hrozně
 164. awfully
  Přišerně
 165. madly
  Šileně
 166. A lot
  Hodně
 167. much
  Many x3
  • Moc
  • Velmi
  • Značně
 168. By the way
  Mimo chodem
 169. Chicken pox
  Plané neštovicec
 170. exertion
  Namaha
 171. laugh
  Smála
 172. Get drunk
  Opit
 173. Pub
  Hospody domů
 174. angry
  Zlobila
 175. Without interuption
  Bez přestání
 176. diabetes
  Cukrovka
 177. to do exercises
  Cvičit
 178. to hold
  Držet
 179. to follow a diet
  Držet dietu
 180. surface
  level
  Hladina
 181. to lose weight
  Hubnout
 182. heart attack
  Infarkt
 183. less
  Méně
 184. for example
  Například
 185. obesity
  Obezita
 186. to prescribe
  Předepsat
 187. to put on weight
  Přibrat (na váze)
 188. risk
  Riziko
 189. lowering
  Snížení
 190. to lower
  to reduce
  Snížit
 191. fatty
  Tučný
 192. thing
  Věc
 193. mostly
  Většinou
 194. to mean
  Znamenat
 195. to make
  to cause
  Způsobit
 196. elevated
  Zvýšený
 197. to elevate
  Zvýšit
 198. skinny
  Hubeny
 199. to kill
  Hubit
 200. what is your weight?
  Kolik vážíte?
 201. how tall are you?
  • Kolik měříte?
  • Jak jste vysoký?
 202. you should...
  Měl byste...
 203. you are fat (polite)
  you are obese
  Je obézní
 204. you are fat (polite)
  you are close to your body
  Je při těle
 205. you are fat (polite)
  You are overweight
  Má nadváhu
 206. you are fat (polite)
  you are full slim
  Je plnoštíhlý
 207. you are fat (polite)
  you are corpulent
  Je korpulentní
 208. you are fat (impolite)
  you are fat
  • Je tlustý
  • Je tlustej
 209. you are fat (impolite)
  you are fat as a pig
  Je tlustej jako prase
 210. you are fat (impolite)
  you have bacon
  • Má špeky
  • Je špekatý
 211. you are fat (impolite)
  you are bacon
  Je špekoun
 212. you are fat (impolite)
  you are a double base
  Je jako basa
 213. crazy person
  Blázen
 214. crazy thing
  Bláznivý
 215. take out
  Vynést
 216. to fall
  Spadnout
 217. to climb
  Vylest
 218. to make an appointment
  Objednat
 219. to borrow
  Půjčit si
 220. enough
  Dost
 221. more
  Víc
 222. you should
  Měl byste
 223. you could
  Mohl byste
 224. Is the pain worse in a cold environment?
  Jsou bolesti horší v chladu?
 225. Do your joints swell?
  Otékají vám klouby?
 226. Are your joints stiff?
  Jsou klouby ztuhlé?
 227. Which joints are painful?
  Které klouby vás bolí?
 228. Do you have pain in your back?
  Máte bolesti v zádech?
 229. Is the pain worse in the evening?
  Jsou bolesti večer větší?
 230. Are you able to move your extremities?
  Můžete hýbat končetinami?
 231. Can you walk?
  Můžete chodit?
 232. My joints are swollen
  Otékají mi klouby
 233. Box
  Bedna
 234. Jaw
  čelist
 235. Wood
  • Dříví
  • Dřevo
 236. Chest
  Hrudník
 237. Sternum
  Hrudní kost
 238. To move
  Hýbat
 239. Cottage
  Chata
 240. Clavicle
  collar bone
  Klíční kost
 241. Rest
  calm
  Klid
 242. Joint
  Kloub
 243. Knee
  Koleno
 244. Extremity
  Končetina
 245. Bone
  Kost
 246. Skeleton
  Kostra
 247. Ankle
  Kotník
 248. To snap
  To crack
  Křupnout
 249. Hip joint
  Kyčel
 250. Skull
  Lebka
 251. Elbow
  Loket
 252. Shoulder blade
  Lopatka
 253. Calf
  Lýtko
 254. Ointment
  • Mast
  • Mastička
 255. Spinal cord
  Mícha
 256. Intervertebral disk
  Meziobratlová plotynka
 257. Effort
  Exertion
  Námaha
 258. Suddenly
  Náhle
 259. Vertebra
  Obratel
 260. Swelling
  Otok
 261. Pelvis
  Pánev
 262. Spine
  Páteř
 263. Motion
  Pohyb
 264. Forearm
  Předloktí
 265. Commercial
  Advertising
  Reklama
 266. Thigh
  Stehno
 267. Muscle
  Sval
 268. Sinew
  Tendon
  Šlacha
 269. Wrist
  Zápěstí
 270. Groin
  Tříslo
 271. To get better (perfective)
  Zlepšit
 272. To get better (imperfective)
  Zlepšovat
 273. To get worse (perfective)
  Zhoršit
 274. To get worse (imperfective)
  Zhoršovat
 275. Stiff
  Ztuhlý
 276. Rib
  Costa
  žebro
 277. To turn
  Obrátit
 278. Snake
  Had
 279. Bottom of back
  Kříží
 280. Since then it hurts
  Od té doby to bolí
 281. Long time ago
  Dávno
 282. tonsilitis
  angína
 283. general
  celkový
 284. time
  period
  doba
 285. to recommend
  doporučovat
 286. eardrum
  bubínek
 287. deafness
  hluchota
 288. deaf
  hluchý
 289. to snore
  chrápat
 290. neck
  throat
  krček
 291. tonsil
  krční mandle
 292. hardness of hearing
  nedoslýchavost
 293. adenoid
  nosní mandle
 294. necessary
  nutný
 295. properly
  pořádně
 296. to proceed
  take place
  proběhnout
 297. rhinitis
  cold
  rýma
 298. to hear
  slyšet
 299. audition, hearing
  sluch
 300. to blow nose
  smrkat
 301. to complain
  stěžovat si
 302. blocked
  ucpaný
 303. to notice
  všimnout si
 304. to look like
  vypadat
 305. sinusitis
  zánět dutin
 306. laryngitis
  zánět hrtanu
 307. otitis media
  zánět středního ucha
 308. enlarged
  zvětšený
 309. auditory canal
  zvukovod
 310. Do you have a sore throat?
  • Máte bolesti v krku?
  • Bolí vás v krku?
 311. Have you ever had otitis media?
  Měl jste někdy zánět středního ucha?
 312. Do you have a stuffy nose?
  Máte ucpaný nos?
 313. Open your mouth, please.
  Otevřete ústa, prosím
 314. Stick out your tongue.
  Vyplázněte jazyk
 315. Say aaah.
  Řekněte á
 316. Repeat what you hear.
  Opakujte, co slyšíte
 317. Take a deep breath.
  Zhluboka se nadechněte
 318. Hold your breath.
  Zadržte dech
 319. Breathe out.
  Vydechněte
 320. Cough.
  Zakašlejte
 321. We will take a smear of your nose.
  Uděláme vám výtěr z nosu.
 322. Palpitation
  bušení srdce
 323. Vessel
  Céva
 324. Breathing
  Respiratory
  Dechový
 325. Breathing
  Dýchání
 326. Valve
  Chlopeň
 327. Walk
  Chůze
 328. Chamber
  Ventricle
  Komora
 329. Therapy
  Léčba
 330. Mild
  Mírný
 331. Quantity
  Množství
 332. Exertion
  Námaha
 333. Sick (person)
  Nemocný
 334. To appear
  Objevit se
 335. Area
  Oblast
 336. To wither away
  To die out
  Odumřít
 337. To belong
  Patřit
 338. Arm
  Paže
 339. Feeling
  Pocit
 340. To describe
  Popsat
 341. To sweat
  Potit se
 342. Pill
  Powder
  Prášek
 343. To manifest
  Projevovat se
 344. To stop
  To cease
  Přestat
 345. Symptom
  Příznak
 346. To give
  Podávat
 347. Need
  Potřeba
 348. Therefore
  • Proto
  • Tak
 349. To extend
  To enlarge
  Rozšířit
 350. Dilution
  ředění
 351. To thin
  ředit
 352. Atrium
  Síň
 353. Weakness
  Slabost
 354. To reduce
  To decrease
  Snížit
 355. Heart (noun)
  Srdce
 356. Heart (adjective)
  Srdeční
 357. To spread
  Šířit se
 358. Physical
  • Tělesný
  • Fyzický
 359. To suffer
  Trpět
 360. Blocked
  Ucpaný
 361. To die (perfective)
  Umřít
 362. To die (imperfective)
  Umírat
 363. Coronary artery
  Věnčitá tepna
 364. Put in
  Insert in
  Vložit
 365. Creating
  Vytvoření
 366. Always
  Vždy
 367. At the same time
  Zároveň
 368. Load
  Stress
  Zátěž
 369. To cause
  Způsobit
 370. Stomach
  žaludek
 371. Vein
  žíla
 372. Life threatening status
  Ohrožující stav
 373. Burning pain
  Polívku bolestí
 374. More like
  Spíše
 375. In women
  U žen
 376. According to the need
  Podle potřeby
 377. Among other therapy
  Mezi další léčbu
 378. Oxygenated
  Okysličenou
 379. Thermometer
  Teploměr
 380. Anticoagulant
  Léky na ředění krve
 381. Always (without interruption)
  Pořad
 382. Always (in the morning)
  Vždycky
 383. Do you have chest pain?
  Bolí vás na hrudi?
 384. What is the pain like?
  Jaká je ta bolest?
 385. Where does the pain spread?
  Kam se ta bolest šíří?
 386. Do you sweat when you are in pain?
  Potíte se při bolesti?
 387. What is your breathing like?
  Jak se vám dýchá?
 388. Do you feel as if you are suffocating?
  Máte pocit, že se dusíte?
 389. How often do you have the pain?
  Jak často máte bolesti?
 390. Are you tired?
  Jste unavený?
 391. Do you smoke?
  Kouříte?
 392. How many cigarettes a day?
  Kolik cigaret denně?
 393. What medications do you take?
  Jaké léky berete?
 394. Do you have heart palpitations?
  Míváte bušení srdce?
 395. Do you have high blood pressure?
  Máte vysoký tlak?
 396. Have you ever had an ECG done?
  Byl jste někdy na EKG?
 397. colorblindness
  barvoslepost
 398. sclera
  bělmo
 399. glasses
  brýle
 400. lens
  čočka
 401. farsightedness
  dalekozrakost
 402. distance
  dálka
 403. nearsightedness
  krátkozrakost
 404. diopter
  dioptrie
 405. iris
  duhovka
 406. stye
  ječné zrno
 407. blind
  • nevidomý
  • slepý
 408. intraocular pressure
  nitrooční tlak
 409. to carry
  to wear
  nosit
 410. optic
  ocular
  oční
 411. eyelid
  oční víčko
 412. fundus,
  back of the eye
  oční pozadí
 413. to go blind
  oslepnout
 414. letter
  písmeno
 415. cornea
  rohovka
 416. retina
  sítnice
 417. vitreous
  sklivec
 418. tear
  slza
 419. blindness
  slepota
 420. to tear
  to weep
  slzet
 421. conjuctiva
  spojivka
 422. cataract
  šedý zákal
 423. to have a lazy eye
  šilhat
 424. vision
  • vidění
  • zrak
 425. glaucoma
  zelený zákal
 426. pupil
  zornice
 427. Can you see distant objects well?
  Vidíte dobře do dálky?
 428. Can you see well up close?
  Vidíte dobře na blízko?
 429. Do your eyes hurt?
  Bolí vás oči?
 430. Do your eyes burn?
  Pálí vás oči?
 431. Do you wear glasses?
  Nosíte brýle?
 432. Are you sensitive to light?
  Vadí vám světlo?
 433. Do your eyes water?
  Slzí vám oči?
 434. Did anybody in your family have glaucoma?
  Měl někdo ve vaší rodině zelený zákal?
 435. Do you ever see double?
  Vidíte někdy věci dvakrát?
 436. Is your vision blurred?
  Vidíte rozmazaně?
 437. Did something fall into your eye?
  Nespadlo vám něco do oka?
 438. How many diopters do you have?
  Kolik dioptrií máte?
 439. Protein
  bílkovina
 440. Celiac disease
  celiakie
 441. Vermicular
  červovitý
 442. Accompanied
  doprovázeny
 443. To loose weight
  hubnout
 444. Appetite
  chuť k jídlu
 445. Colic
  kolika
 446. Spicy
  kořeněný
 447. Therapy
  léčba
 448. Gluten
  lepek
 449. folk
  People
  lidový
 450. Greasy
  mastný
 451. Quantity
  Number
  množství
 452. Flatulence (2)
  • nadýmání
  • plynatost
 453. Nausea
  nevolnost
 454. Application
  obklad
 455. To remove
  odstranit
 456. To swell
  otékat
 457. Heartburn
  pálení žáhy
 458. Lower abdomen
  podbřišek
 459. Regular
  pravidelný
 460. Course
  průběh
 461. Diarrhea
  průjem
 462. Putting on
  přikládání
 463. Case
  případ
 464. Appendage
  přívěsek
 465. Well balanced diet
  racionální výživa
 466. Thin
  řídký
 467. Belching
  říhání
 468. To belch
  říhat
 469. Fried
  smažený
 470. To bear
  to tolerate
  snášet
 471. Contraction
  stah
 472. State
  Condition
  stav
 473. Stool
  stolice
 474. Digestion
  • trávení
  • zažívání
 475. Death
  úmrtí
 476. Most
  většina
 477. Fiber
  vláknina
 478. Ulcer
  vřed
 479. But
  však
 480. Nutrition
  výživa
 481. Constipation
  zácpa
 482. Inflammation
  zánět
 483. To loose weight
  zhubnout
 484. Rarely
  zřídka
 485. To vomit
  zvracet
 486. Vomiting
  zvracení
 487. Hepatitis
  žloutenka
 488. Pharynx
  hltan
 489. Duodenum
  dvanáctník
 490. Liver
  játra
 491. Esophagus
  jícen
 492. Rectum
  konečník
 493. Intestine
  střevo
 494. Small intestine
  tenké střevo
 495. Big intestine
  tlusté střevo
 496. Appendix
  slepé střevo
 497. Pancreas
  slinivka břišní
 498. Oral cavity
  Mouth
  ústní dutina
 499. Stomach
  žaludek
 500. Bile
  žluč
 501. Gall bladder
  žlučník
 502. To vomit (impolite - 4)
  • blít (bliju)
  • blinkat (for kids)
  • hodit šavli
  • vrhnout
 503. Diarrhea (impolite - 2)
  • sračka
  • běhavka (rude)
 504. Flatulence (impolite)
  větry
 505. To pass gas (impolite - 3)
  • prdět
  • mít větry
  • mít prdíky (for babies)
 506. To have bowel movement (impolite - 4)
  • jít na velkou
  • chodit na velkou
  • kakat
  • srát
 507. acne
  akné
 508. venous ulcer
  leg ulcer
  bércový vřed
 509. wart
  bradavice
 510. eczema
  ekzém
 511. poison
  jed
 512. other
  jiný
 513. hives
  urticaria
  kopřivka
 514. skin
  kůže
 515. psoriasis
  lupénka
 516. nail
  nehet
 517. to appear
  objevit se
 518. herpes
  opar
 519. to endanger
  ohrozit
 520. nut
  ořech
 521. swelling
  otok
 522. to belong to
  patřit (mezi)
 523. facial skin
  pleť
 524. fungal infection
  plíseň
 525. seafood
  plody moře
 526. epidermis
  pokožka
 527. food
  potravina
 528. probably
  pravděpodobně
 529. course
  průběh
 530. blister
  • puchýř
  • puchýřek
 531. pimple
  pupínek
 532. crust
  scab
  • strup
  • stroupek
 533. hair
  fur
  srst
 534. to itch
  svědit
 535. to annoy
  trápit
 536. cleaning
  úklid
 537. to subside
  ustoupit
 538. follicle
  vesicle
  váček
 539. bee (verb)
  bee (adjective)
  • včela (verb)
  • včelí (adjective)
 540. hair
  • vlas
  • chlup
 541. rash
  vyrážka
 542. to elicit
  vyvolávat
 543. to originate
  vzniknout
 544. reddish
  zarudlý
 545. radiation
  záření
 546. mainly
  zejména
 547. again
  znovu
 548. animal
  zvíře
 549. to disappear
  zmizet
 550. Do you have any skin problems?
  Máte nějaké kožní problémy?
 551. Is it itchy?
  Svědí Vás to?
 552. Do you have a rash?
  Máte nějakou vyrážku?
 553. Do you have an alergy?
  Jste na něco alergický?
 554. How did it start?
  Jak to začalo?
 555. When did it start?
  Kdy to začalo?
 556. To wake up
  budit
 557. Breath
  dech
 558. Childhood
  dětství
 559. Irritating
  dráždivý
 560. Earlier
  dřív
 561. To choke
  dusit se
 562. Dyspnea
  dušnost
 563. To breathe
  dýchat
 564. Immediately
  hned
 565. Sputum
  hlen
 566. Worse
  • horší (adjective)
  • hůř (adverb)
 567. To cough
  kašlat
 568. Cough
  kašel
 569. Check up
  kontrola
 570. To smoke
  kouřit
 571. To inspire
  nadechnout
 572. To catch a cold
  nachladit se
 573. Memory
  paměť
 574. To sweat
  potit se
 575. To recognize
  poznat
 576. Dust
  prach
 577. Dusty
  prašný
 578. To wake up
  probudit
 579. In advance
  předem
 580. Pollen
  pyl
 581. Mite
  roztoč
 582. Cold
  rýma
 583. Hay fever
  senná rýma
 584. To serve
  sloužit
 585. Dry
  suchý
 586. This time
  tentokrát
 587. To fall asleep
  usnout
 588. To expire
  vydechnout
 589. To cough up
  vykašlávat
 590. Attack
  fit
  seizure
  záchvat
 591. Bronchitis
  zánět průdušek
 592. Sinusitis
  zánět dutin
 593. Pneumonia
  zápal plic
 594. To nap
  zdřímnout si
 595. Diaphragm
  bránice
 596. Air passages
  Airways
  dýchací cesty
 597. Lung
  plíce
 598. Vocal cords
  hlasivky
 599. Larynx
  hrtan
 600. Nasopharynx
  nosohltan
 601. Pleura
  pohrudnice
 602. Trachea
  průdušnice
 603. Bronchi
  průduška
 604. Bronchiol
  průdušinka
 605. Alveolus
  plicní sklípek
 606. Pharynx
  hltan
 607. Do you cough?
  • Máte kašel?
  • Kašlete?
 608. Do you cough up any sputum?
  Vykašláváte hleny?
 609. What color is the sputum?
  Jakou barvu mají hleny?
 610. Is the cough dry?
  Je kašel suchý?
 611. Is the cough irritating?
  Je kašel dráždivý?
 612. How high is your temperature?
  Jak vysokou teplotu máte?
 613. Do you slept well?
  Spíte dobře?
 614. Do you cough up blood?
  Kašlete krev?
 615. Have you ever had sinusitis?
  Měl jste někdy zánět dutin?
 616. Have you taken antibiotics?
  Užíval jste antibiotika?
 617. How many times have you had pneumonia?
  Kolikrát jste měl zápal plic?
 618. Are you being treated by an alergologist?
  Léčíte se u alergologa?
 619. To scratch
  Škrabat
 620. To feel worse
  cítím se hůř
 621. Protein
  bílkovina
 622. Vessel
  Céva
 623. Pump
  • čerpadlo
  • Pumpa
 624. To divide
  Dělit se
 625. Important
  Důležitý
 626. Main
  Hlavní
 627. Anemia
  Chudokrevnost
 628. Liver
  Játra
 629. Bone marrow
  Kostní dřeň
 630. To bleed
  Krvácet
 631. Blood group
  Krevní skupina
 632. Oxygen
  Kyslík
 633. To contain
  Obsahovat
 634. To discover
  Objevit
 635. Defensive
  Obranný
 636. To take away
  To remove
  Odvádět
 637. Waste
  Odpadní
 638. To oxygenate
  Okysličovat
 639. Lung
  Plíce
 640. Plasma
  Plazma
 641. Bruise
  Modřina
 642. To call
  to give a name
  Nazývat
 643. Absence
  Lack
  Nedostatek
 644. The most important
  Nejdůležitější
 645. Division
  Rozdělení
 646. To consist
  To be composed
  Skládat se
 647. Part
  Součást
 648. Same
  Stejný
 649. To flow
  Téct
 650. Liquid
  Tekutý
 651. Artery
  Tepna
 652. Tissue
  Tkáň
 653. Fat
  Tuk
 654. To bind
  Vázat
 655. To arise
  To originate
  Vznikat
 656. Back
  Zpět
 657. Vein
  žíla
 658. Nutrient
  živina
 659. Blood cell
  Krvinka
 660. Red blood cell
  červená krvinka
 661. White blood cell
  Bílá krvinka
 662. Platelets
  Krevní destička
 663. Clotting
  Srážlivost
 664. Kidney stones
  ledvinové kameny
 665. kidney
  Ledvina
 666. renal pelvis
  Ledvinová pánvička
 667. urination
  Močení
 668. Urine
  Moč
 669. urethra
  Močová trubice
 670. Urinary bladder
  Močový měchýř
 671. ureter
  Močovod
 672. At the latest
  Nejpozději
 673. Urge
  Nucení
 674. To cut down
  Omezit
 675. To wet oneself (kid - x2)
  • Počůrat se
  • Počůrávat se
 676. Lower abdomen
  Podbřišek
 677. To wet oneself (adult - x2)
  • Pomočit se
  • Pomočovat se
 678. prostate
  Prostata
 679. Intake of fluids
  Příjem tekutin
 680. Cutting
  řezání
 681. still
  Continuously
  Stále
 682. Liquid
  Tekutina
 683. age
  Věk
 684. To pass urine
  Vymočit se
 685. To bear
  to withstand
  Vydržet
 686. To excrete
  Vylučovat
 687. To drink up
  Vypít
 688. Do you have any problems urinating?
  Máte problémy s močením?
 689. Do you feel burning (sawing, pain) when urinating?
  Pálí (řeže, bolí) vás při močení?
 690. Do you have difficulty emptying your bladder?
  Nemůžete se vymočit?
 691. Do you have problems with your prostate?
  Máte problémy s prostatou?
 692. What color is your urine?
  Jakou barvu má vaše moč?
 693. Do you urinate more often?
  Močíte častěji?
 694. Do you feel that you are urinating less frequently?
  Máte pocit, že močíte méně často?
 695. Do you have lower back pain?
  Bolí vás v kříži?
 696. How many times a night do you urinate?
  Kolikrát močíte za noc?
 697. you ever had a urinary tract infection?
  Měl jste někdy zánět močových cest?
 698. To pee
  čůrat
 699. To piss
  Chcát
 700. To go pass water
  Jít na malou
 701. To go to the restroom
  • Jít na záchod
  • Jít na toaletu
 702. To go pee
  Jít čůrat
 703. I have an urge to urinate
  Mam nucení na močení
 704. I want / need to pee
  Chce se mi čůrat
 705. I want to go to the restroom
  • Chce se mi na záchod
  • Chce se mě na toaletu
 706. I want to pass water
  Chce se mi na malou
 707. carrier
  bacilonosič
 708. epidemic
  epidemie
 709. insect
  hmyz
 710. illness
  choroba
 711. flu
  chřipka
 712. innate immunity
  vrozená imunita
 713. infective
  Infectious
  • infekční
  • nakažlivý
 714. infected
  • infikovaný
  • nakažený
 715. to infect
  to contaminate
  • infikovat
  • nakazit
 716. incubation
  inkubační
 717. droplet infection
  kapénková infekce
 718. quarantine
  karanténa
 719. tick borne encephalitis
  klíšťová encefalitida
 720. whooping cough
  černý kašel
 721. malaria
  malárie
 722. plague
  mor
 723. infection
  contagion
  nákaza
 724. vaccination
  očkování
 725. immunity
  • odolnost
  • imunita
 726. protection
  ochrana
 727. to protect
  ochránit
 728. chicken pox
  plané neštovice
 729. to damage
  poškodit
 730. variola
  Smallpox
  pravé neštovice
 731. penetration
  proniknutí
 732. antibody
  protilátka
 733. course
  průběh
 734. object
  item
  předmět
 735. to transmit
  přenášet infekci
 736. booster injection
  přeočkování
 737. mumps
  příušnice
 738. lethal
  Fatal
  smrtelný
 739. scarlet fever
  spála
 740. measles
  spalničky
 741. stage
  stádium
 742. developed
  rozvinutý
 743. tissue
  tkáň
 744. persistent
  trvalý
 745. to subside
  ustupovat
 746. vaccine
  vakcína
 747. viral
  Virus
  virový
 748. rabies
  vzteklina
 749. rubella
  German measles
  zarděnky
 750. diphteria
  záškrt
 751. acquired immunity
  získaná imunita
 752. hepatitis
  žloutenka
 753. contraception
  antikoncepce
 754. to be pregnant
  • být těhotná
  • být „v tom“
 755. caesarean section
  císařský řez
 756. hormone
  hormon
 757. abortion
  interrupce
 758. breast feeding
  kojení
 759. to breast feed
  kojit
 760. pharmacy
  lékárna
 761. menstruation
  menstruace
 762. extra-uterine
  ectopic
  mimoděložní
 763. baby
  • mimino,
  • miminko
 764. new born
  novorozenec
 765. sex
  Gender
  pohlaví
 766. sexual
  Genital
  pohlavní
 767. sexual intercourse
  pohlavní styk
 768. delivery
  porod
 769. maternity hospital
  porodnice
 770. abortion
  miscarriage
  potrat
 771. to abort
  to miscarry
  potratit
 772. to use
  používat
 773. woman in labour
  rodička
 774. to give birth to
  rodit
 775. sperm
  spermie
 776. puerperium
  šestinedělí
 777. pregnancy
  těhotenství
 778. ovum
  vajíčko
 779. discharge
  výtok
 780. to delay
  zpozdit se
 781. ovary
  vaječník
 782. fallopian tube
  vejcovod
 783. uterus
  děloha
 784. vagina
  • pochva,
  • vagina
 785. testicle
  varle
 786. spermatic duct
  chámovod
 787. prostate
  prostata
 788. scrotum
  šourek
 789. spontaneous
  spontánní
 790. delivery with head presentation
  porod hlavičkou
 791. delivery with breech presentation
  porod koncem pánevním
 792. forceps delivery
  klešťový porod
 793. vacuum extraction
  vakuová extrakce
 794. spontaneous miscarriage
  • samovolný,
  • spontánní potrat
 795. abortion
  interrupce
 796. coitus interruptus
  přerušovaná soulož
 797. pesary
  pesar
 798. condom
  kondom
 799. intrauterine device
  nitroděložní tělísko
 800. hormonal contraception
  hormonální antikoncepce
 801. menstruation (polite)
  • perioda,
  • menses,
  • měsíčky
 802. menstruation (impolite)
  krámy
 803. to have sex
  souložit
 804. to make love
  milovat se
 805. to sleep with someone
  spát s někým
 806. to hump
  • šukat,
  • prcat
 807. to fuck
  • šoustat,
  • píchat
 808. when did you start menstruating?
  Od kolika let máte menstruaci?
 809. do you have pain when you have your period?
  Máte při menstruaci bolesti?
 810. how long does your period last?
  Jak dlouho menstruace trvá?
 811. do you use contraception?
  Užíváte nějakou antikoncepci?
 812. how many deliveries have you had?
  Kolik porodů jste měla?
 813. have you had any abortions?
  Měla jste nějaké potraty?
 814. how was the course of your deliveries?
  Jak proběhly vaše porody?
 815. how long did you breastfeed?
  Jak dlouho jste kojila?
 816. do you have any discharge?
  Máte výtok?
 817. what color is it?
  Jakou má barvu?
 818. lump
  bulka
 819. cervix
  děložní čípek
 820. palpable
  hmatný
 821. carcinoma
  karcinom
 822. therapy
  Treatment
  léčba
 823. mammograph
  mamograf
 824. tumor
  nádor
 825. to find
  najít
 826. benign
  • nezhoubný
  • benigní
 827. necessary
  nutný
 828. to take
  odebrat
 829. to remove
  odstranit
 830. operatively
  by operation
  operativně
 831. to detect
  odhalit
 832. radiotherapy
  ozařování
 833. palpation
  pohmat
 834. to palpate
  prohmatávat
 835. to do
  provést
 836. breast
  • prs
  • prsa
 837. cancer
  rakovina
 838. maybe
  snad
 839. to show
  ukázat
 840. feature
  vlastnost
 841. sample
  vzorek
 842. to depend
  záležet
 843. swelling
  zduření
 844. malignant
  • zhoubný
  • maligní
 845. to sound
  znít
 846. unconsciousness
  bezvědomí
 847. to be unconscious
  být v bezvědomí
 848. to manage
  to be able to
  dokázat
 849. cramp
  křeč
 850. faint
  fainting
  mdloba
 851. spinal cord
  mícha
 852. migrain
  migréna
 853. brain
  mozek
 854. stroke
  mrtvice
 855. nerve
  nerv
 856. insomnia
  nespavost
 857. polio
  palsy
  obrna
 858. paralysis
  ochrnutí
 859. to faint
  omdlít
 860. concussion
  otřes mozku
 861. memory
  paměť
 862. to come round
  probrat se
 863. to reach
  sáhnout
 864. weakness
  slabost
 865. to fall down
  spadnout
 866. to press
  stisknout
 867. tip
  špička
 868. multiple sclerosis
  roztroušená skleróza
 869. to shake
  třást
 870. inside
  • uvnitř
  • vevnitř
 871. fit
  attack
  záchvat
 872. encephalitis
  zánět mozku
 873. meningitis
  zánět mozkových blan
 874. dizziness
  závrať
 875. to try
  zkusit
 876. Do you often suffer from headaches?
  Máte často bolesti hlavy?
 877. What part of your head hurts?
  Která část hlavy vás bolí?
 878. Do you suffer from migraines?
  Trpíte migrénami?
 879. Do you feel that an attack is coming on?
  Cítíte, když přichází záchvat?
 880. Have you ever been unconscious?
  Byl jste někdy v bezvědomí?
 881. Have you ever fainted?
  Omdlel jste někdy?
 882. Do you have any other problems associated with headaches?
  Máte nějaké další potíže spojené s bolestí hlavy?
 883. Do you suffer from dizziness?
  Míváte závratě?
 884. Is your head spinning?
  Točí se vám hlava?
 885. Do your hands shake?
  Třesou se vám ruce?
 886. To give
  To administer
  • Poskytnout
  • Poskytnu
 887. To do
  To carry out
  • Provést
  • Provedu
 888. To fix
  To immobilize
  Znehybnit
 889. To sew
  To suture
  • Sešit
  • Sešiju
 890. To guarantee
  To secure
  Zajistit
 891. To restore
  Obnovit
 892. To unblock
  To loosen
  Uvolnit
 893. To put (on)
  Přiložit
 894. To rinse
  • Vypláchnout
  • Vypláchnu
 895. To remove
  Odstranit
 896. To transport (4)
  • Transportovat
  • Převézt
  • Dopravit
  • Přepravit
 897. Unconsciousness
  Bezvědomí
 898. Function
  Activity
  činnost
 899. To disinfect
  Dezinfikovat
 900. Splint
  Dlaha
 901. To get (somewhere)
  Dostat se
 902. Needle
  Jehla
 903. To bleed
  Krvácet
 904. Bleeding
  Krvácení
 905. Pulse rate
  Tepová frekvence
 906. ICU
  JIPka
 907. Bite
  Kousnutí
 908. Acid
  Kyselina
 909. Ointment
  Mast
 910. Place
  Spot
  Místo
 911. Bruise
  Modřina
 912. Acute
  Náhlý
 913. Drug user
  Narkoman
 914. Sticking plaster
  Band aid
  Náplast
 915. Danger
  Nebezpečí
 916. Accident
  Nehoda
 917. Sterile dressing
  Sterilní obvaz
 918. Pressure dressing
  Tlakový obvaz
 919. Scrape
  Graze
  Odřenina
 920. Life threatening situation
  Ohrožení života
 921. Frostbite
  Omrzlina
 922. Scald
  Opaření
 923. Hypothermia
  Podchlazení
 924. Burn
  Popálení
 925. Chemical burn
  Poleptání
 926. Injury
  Poranění
 927. Defect
  Disorder
  Porucha
 928. Cut
  Nicked
  Pořezaný
 929. Cause
  Reason
  Příčina
 930. Wound
  Rána
 931. Plaster
  Cast
  Sádra
 932. Suicide
  Sebevražda
 933. Lethal
  Fatal
  Smrtelný
 934. Condition
  state
  Stav
 935. Shock
  Šok
 936. To flow
  Téct
 937. To drown
  Topit se
 938. Artificial respiration
  Umělé dýchání
 939. Sunstroke
  úpal
 940. Injury
  úraz
 941. Drowning
  Utonutí
 942. Heatstroke
  úžeh
 943. To save
  To rescue
  Zachránit
 944. To cover
  Zakrýt
 945. To use a sticking plaster
  • Zalepit
  • Přelepit
 946. To constrict
  Zaškrtit
 947. Injured
  Zraněný
 948. Fracture
  Zlomenina
 949. Skull wound
  • Rozbit lebku
  • Poranizy lebku
 950. Sweat
  Pot
 951. Careless
  Bezstarostné
 952. Stretch
  Natáhnout
 953. Twist
  Kymknout
 954. Blister
  Puchýře
 955. To cut
  řizmut se
 956. abstinency
  abstinenční
 957. Alzheimer's disease
  Alzheimerova choroba
 958. bipolar
  bipolární
 959. delusion
  blud
 960. dementia
  demence
 961. depression
  deprese
 962. even
  dokonce
 963. phobia
  fóbie
 964. hallucination
  halucinace
 965. behaviour
  chování
 966. To stutter
  koktat
 967. To watch
  koukat se
 968. hysterical
  hysterický
 969. hysteria
  hysterie
 970. claustrophobia
  klaustrofobie
 971. obsession
  obscese
 972. mood
  nálada
 973. mania
  mánie
 974. insomnia
  nespavost
 975. favourite
  oblíbený
 976. Parkinson's disease
  Parkinsonova choroba
 977. disorder
  porucha
 978. To consult
  poradit se
 979. Last time
  posledně
 980. disabled
  postižený
 981. It is said to be
  prý
 982. To break up
  rozejít se
 983. Self-harm
  sebepoškozování
 984. suicide
  sebevražda
 985. schizophrenia
  schizofrenie
 986. sad
  smutný
 987. To commit
  spáchat
 988. fear
  strach
 989. almost
  téměř
 990. to wander
  trajdat
 991. To realize
  uvědomovat si
 992. anxiety
  úzkost
 993. addiction
  závislost
 994. Addicted
  závislý
 995. To break down
  zhroutit se
 996. To change
  změnit
 997. Special
  zvláštní
 998. Do you know what the date is today?
  Víte, jaké je dnes datum?
 999. Do you know where you are?
  Víte, kde jste?
 1000. Has anyone in your family ever had problems with alcohol?
  Měl někdo z rodiny problem s alkoholem?
 1001. Has anyone in your family committed suicide?
  Spáchal někdo z rodiny sebevraždu?
 1002. Do you use any drugs?
  Berete drogy?
 1003. Do you live alone or with family?
  Bydlíte sám, nebo s rodinou?
 1004. Do you have friends?
  Máte přátele?
 1005. Do you have any problems at work?
  Máte v práci nějaké potíže?
 1006. What problems are you having now?
  Jaké potíže máte teď?
 1007. Are you often in a bad mood?
  Máte často špatnou náladu?
 1008. Are you worried?
  Máte pocit úzkosti?
 1009. Are you irritable?
  Jste podrážděný?
 1010. Do you have problems with concentration?
  Máte problémy se soustředěním?
 1011. Have you ever thought about suicide?
  Myslel jste někdy na sebevraždu?
 1012. blouse
  halenka
 1013. sure
  jistý
 1014. to break
  lámat se
 1015. mood
  nálada
 1016. hot flush
  nával horka
 1017. nervous
  nervózní
 1018. even so
  přesto
 1019. put on weight
  přibrat
 1020. sleeve
  rukáv
 1021. pancreas
  slinivka břišní
 1022. reduced
  snížený
 1023. to be related
  souviset
 1024. All the time
  continuously
  stále
 1025. all the same
  stejně
 1026. thyroid gland
  štítná žláza
 1027. elevated
  zvýšený
 1028. to weigh
  vážit
 1029. serious
  vážný
 1030. to lose weight
  zhubnout
 1031. Do you sometimes have heart palpitations?
  Míváte někdy bušení srdce?
 1032. Do you sleep well?
  Spíte dobře?
 1033. Do you sweat a lot?
  Potíte se hodně?
 1034. Does your hair fall out?
  Padají vám vlasy?
 1035. Do you feel tired?
  Cítíte se unavený?
 1036. Do you have diabetes?
  Máte cukrovku?
 1037. How long have you been treated with diabetes?
  Jak dlouho se léčíte s cukrovkou?
 1038. What type of diabetes do you have?
  Jaký typ cukrovky máte?
 1039. Have you had diabetes since childhood?
  Máte cukrovku od dětství?
 1040. Do you use insulin?
  Užíváte inzulín?
 1041. What kind of medication do you use for diabetes?
  Jaké léky na cukrovku užíváte?
 1042. How many times a day do you apply insulin?
  Kolikrát denně aplikujete inzulin?
 1043. What doses of insulin do you take?
  Jaké dávky inzulínu užíváte?
 1044. Can you recognize hypoglycemia?
  Poznáte hypoglykémii?
 1045. Have you ever had hypoglycemia?
  Měl jste někdy hypoglykémii?
 1046. Do you eat regularly?
  Jíte pravidelně?
 1047. Are you on a diabetic diet?
  Držíte diabetickou dietu?
 1048. How long have you known about diabetes?
  Jak dlouho víte o cukrovce?
 1049. abscess
  absces
 1050. dentition
  chrup
 1051. gum
  dáseň
 1052. temporary
  dočasný
 1053. fixed
  fixní
 1054. cavity
  carious defect
  kaz
 1055. to decay
  kazit se
 1056. plastic cup
  paper cup
  kelímek
 1057. forceps
  kleště
 1058. crown
  korunka
 1059. root
  kořen
 1060. milk tooth
  baby tooth
  mléčný zub
 1061. local
  • místní
  • lokální
 1062. bridge
  můstek
 1063. to put on
  to fix
  nasadit
 1064. unpleasant
  nepříjemný
 1065. to be afraid
  obávat se
 1066. to fix
  to repair
  opravit
 1067. to abrade
  obrousit
 1068. to treat
  ošetřit
 1069. imprint
  dental impression
  otisk
 1070. filling
  plomba
 1071. braces
  rovnátka
 1072. incisor
  řezák
 1073. to bite
  to clench
  skousnout
 1074. enamel
  sklovina
 1075. detachable
  snímací
 1076. permanent
  stálý
 1077. molar
  stolička
 1078. canine
  špičák
 1079. premolar
  třenový zub
 1080. artificial
  umělý
 1081. anaesthesia
  umrtvení
 1082. pouch
  váček
 1083. to wobble
  viklat se
 1084. to drill
  vyvrtat
 1085. drill
  vrtačka
 1086. to extract
  vytrhnout
 1087. to heal
  zahojit se
 1088. tooth
  zub
 1089. tartar
  dental calculus
  zubní kámen
 1090. dentures
  • zubní náhrada
  • protéza
 1091. First tooth
  jednička
 1092. second tooth
  dvojka
 1093. third tooth
  trojka
 1094. fourth tooth
  čtyřka
 1095. fifth tooth
  pětka
 1096. sixth tooth
  šestka
 1097. seventh tooth
  sedmička
 1098. eight tooth
  osmička
 1099. upper
  nahoře
 1100. lower
  dole
 1101. right
  napravo
 1102. left
  nalevo
 1103. open your mouth
  Otevřete ústa.
 1104. which tooth is painful?
  Který zub vás bolí?
 1105. do you have pain with cold, warm, sweet things?
  Bolí to na studené, na teplé, na sladké?
 1106. does it hurt when i tap it?
  Bolí to, když na zub zaklepu?
 1107. does it hurt during the day or at night?
  Bolí to ve dne, nebo v noci?
 1108. does it hurt right now?
  Bolí to teď?
 1109. rinse your mouth out
  Vypláchněte si ústa
 1110. bite
  Skousněte
 1111. do not swallow
  Nepolykejte
 1112. do not close your mouth
  Nezavírejte ústa
 1113. take out your dentures
  Vyndejte si umělý chrup
Author
Marine
ID
319521
Card Set
Final - Czech
Description
Final - Czech
Updated