Czech Final - incomplete

 1. allergic
  alergický
 2. allergy
  Alergie
 3. while
  • Chvíle
  • Chvilka
 4. heart stroke
  Infarkt
 5. medical folder
  records
  Karta
 6. glandular fever
  Mononukleóza
 7. recently
  Nedávno
 8. immunization book
  Očkovací průkaz
 9. trouble
  problem
  Potíž
 10. to need
  Potřebovat
 11. to re-vaccinate
  Přeocčkovat
 12. to move
  moving
  Přestěhovat se
 13. occasionaly
  Přiležitostně
 14. pollen
  Pyl
 15. failure
  Selhání
 16. sibling
  Sourozenec
 17. to wait
  Počkat
 18. serious
  Vážný
 19. healthy
  • Zdravý
  • Zdráv
 20. health
  Zdraví
 21. enlarged
  Zvětšena
 22. confirmation
  Potrzení
 23. twist
  vyknout si
 24. paralise
  Ochrnuti
 25. compress
  Obklad
 26. nose bleed
  Krácení z nosu
 27. driver
  • řidič
  • řidička
 28. teacher
  • Učitel
  • Učitelka
 29. shop assistant
  • Prodavač
  • Prodavačka
 30. cleaner
  • Uklízeč
  • Uklízečka
 31. manager
  • Manažer
  • Manažerka
 32. pensioner
  • Důchodce
  • Důchodkyně
 33. motor mechanic
  Automechanik
 34. painter
  housepainter
  • Malíř
  • Malířka pokojů
 35. cook
  • Kuchař
  • Kuchařka
 36. bricklayer
  Zedník
 37. architect
  • Architekt
  • Architektka
 38. waiter
  • číšník
  • číšnice
 39. taxi driver
  • Taxikář
  • Taxikářka
 40. director
  • ředitel
  • ředitelka
 41. business man
  • Podnikatel
  • Podnikatelka
 42. secretary
  • Sekretář
  • Secretářka
 43. baker
  • Pekař
  • Pekařka
 44. nurse
  Zdravotní sestra
 45. scientist
  • Vědec
  • Vědkně
 46. housewife
  žena v domácnosti
 47. journalist
  • Novinář
  • Novinářka
 48. electrician
  Elektrikář
 49. officer
  • úředník
  • úřednice
 50. policeman
  • Policista
  • Policistka
 51. prostitute
  • Prostitut
  • Prostitutka
 52. acountant
  účetní
 53. what is your name?
  Jak se jmenujete?
 54. how old are you?
  • Kolik je vám let?
  • Kolik máte let?
 55. are you allergic to anything?
  Jste na něco alergický?
 56. I have an allergy to...
  • Ano, jsem alergický na...
  • Mám alergii na...
 57. where do you work?
  Kde pracujete?
 58. what is your job?
  Jaké je vaše zaměstnání?
 59. have you had any serious diseases?
  Měl jste nějaké vážné nemoci?
 60. are your parents healthy?
  Jsou vaši rodiče zdraví?
 61. are you having any problems just now?
  Máte teď nějaké potíže?
 62. do you drink alcohol?
  pijete alkohol?
 63. how many beers do you drink in a day?
  Kolik piva vypijete za den?
 64. do you smoke?
  Kouřite?
 65. how many cigarettes a day?
  Kolik cigaret za den?
 66. do you take any medication?
  Berete nějaké léky?
 67. none
  žadnou
 68. exactly here
  • Tady
  • Zde
 69. coming here
  Sem
 70. there
  • tam
  • Támhle
 71. diabetes
  Cukrovka
 72. to do exercises
  Cvičit
 73. to hold
  Držet
 74. to follow a diet
  Držet dietu
 75. surface
  level
  Hladina
 76. to lose weight
  Hubnout
 77. heart attack
  Infarkt
 78. less
  Méně
 79. for example
  Například
 80. obesity
  Obezita
 81. to prescribe
  Předepsat
 82. to put on weight
  Přibrat (na váze)
 83. risk
  Riziko
 84. lowering
  Snížení
 85. to lower
  to reduce
  Snížit
 86. fatty
  Tučný
 87. thing
  Věc
 88. mostly
  Většinou
 89. to mean
  Znamenat
 90. to make
  to cause
  Způsobit
 91. elevated
  Zvýšený
 92. to elevate
  Zvýšit
 93. skinny
  Hubeny
 94. to kill
  Hubit
 95. what is your weight?
  Kolik vážíte?
 96. how tall are you?
  • Kolik měříte?
  • Jak jste vysoký?
 97. you should...
  Měl byste...
 98. you are fat (polite)
  you are obese
  Je obézní
 99. you are fat (polite)
  you are close to your body
  Je při těle
 100. you are fat (polite)
  you are overweight
  Má nadváhu
 101. you are fat (polite)
  you are full slim
  Je plnoštíhlý
 102. you are fat (polite)
  you are corpulent
  Je korpulentní
 103. you are fat (impolite)
  you are fat
  • Je tlustý
  • Je tlustej
 104. you are fat (impolite)
  you are fat as a pig
  Je tlustej jako prase
 105. you are fat (impolite)
  you have bacon
  • Má špeky
  • Je špekatý
 106. you are fat (impolite)
  you are bacon
  Je špekoun
 107. you are fat (impolite)
  you are a double base
  Je jako basa
 108. crazy person
  Blázen
 109. crazy thing
  Bláznivý
 110. take out
  Vynést
 111. to fall
  Spadnout
 112. to climb
  Vylest
 113. to make an appointment
  Objednat
 114. to borrow
  Půjčit si
 115. enough
  Dost
 116. more
  Víc
 117. you should
  Měl byste
 118. you could
  Mohl byste
 119. To hurt
  bolet
 120. only
  just
  • Jen
  • Jenom
 121. To gargle
  Kloktat
 122. A thing you gargle
  Kloktadlo
 123. type of blood test
  Krevní obraz
 124. laboratory
  Laboratoř
 125. To measure
  Měřit
 126. to rest
  Odpočívat
 127. To swallow
  Polykat
 128. to look at
  Podívat se
 129. order
  Pořádek
 130. ok
  In order
  V pořádku
 131. To prescribe
  Předepsat
 132. rather
  better
  Raději
 133. fearfully
  Strašně
 134. temperature
  Teplota
 135. to last
  Trvat
 136. lymphnode
  (mízní) uzlina
 137. serious
  Vážný
 138. At all
  In general
  Vůbec
 139. result
  Výsledek
 140. To call
  Zavolat
 141. red
  inflamed
  Zarudlý
 142. to try
  Zkoušet
 143. elevated
  Zvýšený
 144. To take once
  Vzit
 145. You should eat
  Měl byste se najíst
 146. You should take something to eat
  Měl byste zvrít si něco k jidlu
 147. To turn off
  Zapnout
 148. To turn on
  Vypnout
 149. Drink once
  Napij se
 150. first
  Nejdřiv
 151. then
  Potom
 152. break
  Zlomený
 153. What brings you here?
  Co vás přivádí?
 154. What is bothering you?
  Co vás trápí?
 155. What is going on?
  Co se děje?
 156. How do you feel today?
  Jak se dnes cítíte?
 157. How long does it take?
  How long does it last?
  Jak dlouhou to trvá?
 158. When did it start?
  Kdy to začalo?
 159. How did it start?
  Jak to začalo?
 160. Is it better or worse?
  Je to lepší nebo horší?
 161. I feel weak
  Cítím se slabý
 162. Did you erasure the temperature?
  • Měřil jste si teplotu?
  • Měřila jste si teplotu?
 163. To go for a blood test
  Jít na krev
 164. You must have an empty stomach
  Musíte být nalačno
 165. fearfully
  Strašně
 166. terribly
  Děsně
 167. frightfully
  Hrozně
 168. awfully
  Přišerně
 169. madly
  Šileně
 170. A lot
  Hodně
 171. much
  Many x3
  • Moc
  • Velmi
  • Značně
 172. By the way
  Mimo chodem
 173. Chicken pox
  Plané neštovicec
 174. exertion
  Namaha
 175. laugh
  Smála
 176. Get drunk
  Opit
 177. Pub
  Hospody domů
 178. angry
  Zlobila
 179. Without interuption
  Bez přestání
 180. Is the pain worse in a cold environment?
  Jsou bolesti horší v chladu?
 181. Do your joints swell?
  Otékají vám klouby?
 182. Are your joints stiff?
  Jsou klouby ztuhlé?
 183. Which joints are painful?
  Které klouby vás bolí?
 184. Do you have pain in your back?
  Máte bolesti v zádech?
 185. Is the pain worse in the evening?
  Jsou bolesti večer větší?
 186. Are you able to move your extremities?
  Můžete hýbat končetinami?
 187. Can you walk?
  Můžete chodit?
 188. My joints are swollen
  Otékají mi klouby
 189. Box
  Bedna
 190. Jaw
  čelist
 191. Wood
  • Dříví
  • Dřevo
 192. Chest
  Hrudník
 193. Sternum
  Hrudní kost
 194. To move
  Hýbat
 195. Cottage
  Chata
 196. Clavicle
  Collar Bone
  Klíční kost
 197. Rest
  Calm
  Klid
 198. Joint
  Kloub
 199. Knee
  Koleno
 200. Extremity
  Končetina
 201. Bone
  Kost
 202. Skeleton
  Kostra
 203. Ankle
  Kotník
 204. To snap
  To crack
  Křupnout
 205. Hip joint
  Kyčel
 206. Skull
  Lebka
 207. Elbow
  Loket
 208. Shoulder blade
  Lopatka
 209. Calf
  Lýtko
 210. Ointment
  • Mast
  • Mastička
 211. Spinal cord
  Mícha
 212. Intervertebral disk
  Meziobratlová plotynka
 213. Effort
  Exertion
  Námaha
 214. Suddenly
  Náhle
 215. Vertebra
  Obratel
 216. Swelling
  Otok
 217. Pelvis
  Pánev
 218. Spine
  Páteř
 219. Motion
  Pohyb
 220. Forearm
  Předloktí
 221. Commercial
  Advertising
  Reklama
 222. Thigh
  Stehno
 223. Muscle
  Sval
 224. Sinew
  Tendon
  Šlacha
 225. Wrist
  Zápěstí
 226. Groin
  Tříslo
 227. To get better (perfective)
  Zlepšit
 228. To get better (imperfective)
  Zlepšovat
 229. To get worse (perfective)
  Zhoršit
 230. To get worse (imperfective)
  Zhoršovat
 231. Stiff
  Ztuhlý
 232. Rib
  Costa
  žebro
 233. To turn
  Obrátit
 234. Snake
  Had
 235. Bottom of back
  Kříží
 236. Since then it hurts
  Od té doby to bolí
 237. Long time ago
  Dávno
 238. To give
  To administer
  • Poskytnout
  • Poskytnu
 239. To do
  To carry out
  • Provést
  • Provedu
 240. To fix
  To immobilise
  Znehybnit
 241. To sew
  To suture
  • Sešit
  • Sešiju
 242. To guarantee
  To secure
  Zajistit
 243. To restore
  Obnovit
 244. To unblock
  To loosen
  Uvolnit
 245. To put (on)
  Přiložit
 246. To rinse
  • Vypláchnout
  • Vypláchnu
 247. To remove
  Odstranit
 248. To transport (4)
  • Transportovat
  • Převézt
  • Dopravit
  • Přepravit
 249. Unconsciousness
  Bezvědomí
 250. Function
  Activity
  činnost
 251. To disinfect
  Dezinfikovat
 252. Splint
  Dlaha
 253. To get (somewhere)
  Dostat se
 254. Needle
  Jehla
 255. To bleed
  Krvácet
 256. Bleeding
  Krvácení
 257. Pulse rate
  Tepová frekvence
 258. ICU
  JIPka
 259. Bite
  Kousnutí
 260. Acid
  Kyselina
 261. Ointment
  Mast
 262. Place
  Spot
  Místo
 263. Bruise
  Modřina
 264. Acute
  Náhlý
 265. Drug user
  Narkoman
 266. Sticking plaster
  Band aid
  Náplast
 267. Danger
  Nebezpečí
 268. Accident
  Nehoda
 269. Sterile dressing
  Sterilní obvaz
 270. Pressure dressing
  Tlakový obvaz
 271. Scrape
  Graze
  Odřenina
 272. Life threatening situation
  Ohrožení života
 273. Frostbite
  Omrzlina
 274. Scald
  Opaření
 275. Hypothermia
  Podchlazení
 276. Burn
  Popálení
 277. Chemical burn
  Poleptání
 278. Injury
  Poranění
 279. Defect
  Disorder
  Porucha
 280. Cut
  Nicked
  Pořezaný
 281. Cause
  Reason
  Příčina
 282. Wound
  Rána
 283. Plaster
  Cast
  Sádra
 284. Suicide
  Sebevražda
 285. Lethal
  Fatal
  Smrtelný
 286. Condition
  State
  Stav
 287. Shock
  Šok
 288. To flow
  Téct
 289. To drown
  Topit se
 290. Artificial respiration
  Umělé dýchání
 291. Sunstroke
  úpal
 292. Injury
  úraz
 293. Drowning
  Utonutí
 294. Heatstroke
  úžeh
 295. To save
  To rescue
  Zachránit
 296. To cover
  Zakrýt
 297. To use a sticking plaster
  • Zalepit
  • Přelepit
 298. To constrict
  Zaškrtit
 299. Injured
  Zraněný
 300. Fracture
  Zlomenina
 301. Skull wound
  • Rozbit lebku
  • Poranizy lebku
 302. Sweat
  Pot
 303. Careless
  Bezstarostné
 304. Stretch
  Natáhnout
 305. Twist
  Kymknout
 306. Blister
  Puchýře
 307. To cut
  řizmut se
 308. Palpitation
  bušení srdce
 309. Vessel
  Céva
 310. Breathing
  Respiratory
  Dechový
 311. Breathing
  Dýchání
 312. Valve
  Chlopeň
 313. Walk
  Chůze
 314. Chamber
  Ventricle
  Komora
 315. Therapy
  Léčba
 316. Mild
  Mírný
 317. Quantity
  Množství
 318. Exertion
  Námaha
 319. Sick (person)
  Nemocný
 320. To appear
  Objevit se
 321. Area
  Oblast
 322. To wither away
  To die out
  Odumřít
 323. To belong
  Patřit
 324. Arm
  Paže
 325. Feeling
  Pocit
 326. To describe
  Popsat
 327. To sweat
  Potit se
 328. Pill
  Powder
  Prášek
 329. To manifest
  Projevovat se
 330. To stop
  To cease
  Přestat
 331. Symptom
  Příznak
 332. To give
  Podávat
 333. Need
  Potřeba
 334. Therefore
  • Proto
  • Tak
 335. To extend
  To enlarge
  Rozšířit
 336. Dilution
  ředění
 337. To thin
  ředit
 338. Atrium
  Síň
 339. Weakness
  Slabost
 340. To reduce
  To decrease
  Snížit
 341. Heart (noun)
  Srdce
 342. Heart (adjective)
  Srdeční
 343. To spread
  Šířit se
 344. Physical
  • Tělesný
  • Fyzický
 345. To suffer
  Trpět
 346. Blocked
  Ucpaný
 347. To die (perfective)
  Umřít
 348. To die (imperfective)
  Umírat
 349. Coronary artery
  Věnčitá tepna
 350. Put in
  Insert in
  Vložit
 351. Creating
  Vytvoření
 352. Always
  Vždy
 353. At the same time
  Zároveň
 354. Load
  Stress
  Zátěž
 355. To cause
  Způsobit
 356. Stomach
  žaludek
 357. Vein
  žíla
 358. Life threatening status
  Ohrožující stav
 359. Burning pain
  Polívku bolestí
 360. More like
  Spíše
 361. In women
  U žen
 362. According to the need
  Podle potřeby
 363. Among other therapy
  Mezi další léčbu
 364. Oxygenated
  Okysličenou
 365. Thermometer
  Teploměr
 366. Anticoagulant
  Léky na ředění krve
 367. Always (without interruption)
  Pořad
 368. Always (in the morning)
  Vždycky
 369. Do you have chest pain?
  Bolí vás na hrudi?
 370. What is the pain like?
  Jaká je ta bolest?
 371. Where does the pain spread?
  Kam se ta bolest šíří?
 372. Do you sweat when you are in pain?
  Potíte se při bolesti?
 373. What is your breathing like?
  Jak se vám dýchá?
 374. Do you feel as if you are suffocating?
  Máte pocit, že se dusíte?
 375. How often do you have the pain?
  Jak často máte bolesti?
 376. Are you tired?
  Jste unavený?
 377. Do you smoke?
  Kouříte?
 378. How many cigarettes a day?
  Kolik cigaret denně?
 379. What medications do you take?
  Jaké léky berete?
 380. Do you have heart palpitations?
  Míváte bušení srdce?
 381. Do you have high blood pressure?
  Máte vysoký tlak?
 382. Have you ever had an ECG done?
  Byl jste někdy na EKG?
 383. To wake up
  budit
 384. Breath
  dech
 385. Childhood
  dětství
 386. Irritating
  dráždivý
 387. Earlier
  dřív
 388. To choke
  dusit se
 389. Dyspnea
  dušnost
 390. To breathe
  dýchat
 391. Immediately
  hned
 392. Sputum
  hlen
 393. Worse
  • horší (adjective)
  • hůř (adverb)
 394. To cough
  kašlat
 395. Cough
  kašel
 396. Check up
  kontrola
 397. To smoke
  kouřit
 398. To inspire
  nadechnout
 399. To catch a cold
  nachladit se
 400. Memory
  paměť
 401. To sweat
  potit se
 402. To recognize
  poznat
 403. Dust
  prach
 404. Dusty
  prašný
 405. To wake up
  probudit
 406. In advance
  předem
 407. Pollen
  pyl
 408. Mite
  roztoč
 409. Cold
  rýma
 410. Hay fever
  senná rýma
 411. To serve
  sloužit
 412. Dry
  suchý
 413. This time
  tentokrát
 414. To fall asleep
  usnout
 415. To expire
  vydechnout
 416. To cough up
  vykašlávat
 417. Attack
  fit
  • seizure
  • záchvat
 418. Bronchitis
  zánět průdušek
 419. Sinusitis
  zánět dutin
 420. Pneumonia
  zápal plic
 421. To nap
  zdřímnout si
 422. Diaphragm
  bránice
 423. Air passages
  Airways
  dýchací cesty
 424. Lung
  plíce
 425. Vocal cords
  hlasivky
 426. Larynx
  hrtan
 427. Nasopharynx
  nosohltan
 428. Pleura
  pohrudnice
 429. Trachea
  průdušnice
 430. Bronchi
  průduška
 431. Bronchiol
  průdušinka
 432. Alveolus
  plicní sklípek
 433. Pharynx
  hltan
 434. Do you cough?
  • Máte kašel?
  • Kašlete?
 435. Do you cough up any sputum?
  Vykašláváte hleny?
 436. What color is the sputum?
  Jakou barvu mají hleny?
 437. Is the cough dry?
  Je kašel suchý?
 438. Is the cough irritating?
  Je kašel dráždivý?
 439. How high is your temperature?
  Jak vysokou teplotu máte?
 440. Do you slept well?
  Spíte dobře?
 441. Do you cough up blood?
  Kašlete krev?
 442. Have you ever had sinusitis?
  Měl jste někdy zánět dutin?
 443. Have you taken antibiotics?
  Užíval jste antibiotika?
 444. How many times have you had pneumonia?
  Kolikrát jste měl zápal plic?
 445. Are you being treated by an alergologist?
  Léčíte se u alergologa?
 446. To scratch
  Škrabat
 447. To feel worse
  cítím se hůř
 448. Protein
  bílkovina
 449. Celiac disease
  celiakie
 450. Vermicular
  červovitý
 451. Accompanied
  doprovázeny
 452. To loose weight
  hubnout
 453. Appetite
  chuť k jídlu
 454. Colic
  kolika
 455. Spicy
  kořeněný
 456. Therapy
  léčba
 457. Gluten
  lepek
 458. folk
  People
  lidový
 459. Greasy
  mastný
 460. Quantity
  Number
  množství
 461. Flatulence (2)
  • nadýmání
  • plynatost
 462. Nausea
  nevolnost
 463. Application
  obklad
 464. To remove
  odstranit
 465. To swell
  otékat
 466. Heartburn
  pálení žáhy
 467. Lower abdomen
  podbřišek
 468. Regular
  pravidelný
 469. Course
  průběh
 470. Diarrhea
  průjem
 471. Putting on
  přikládání
 472. Case
  případ
 473. Appendage
  přívěsek
 474. Well balanced diet
  racionální výživa
 475. Thin
  řídký
 476. Belching
  říhání
 477. To belch
  říhat
 478. Fried
  smažený
 479. To bear
  to tolerate
  snášet
 480. Contraction
  stah
 481. State
  Condition
  stav
 482. Stool
  stolice
 483. Digestion
  • trávení
  • zažívání
 484. Death
  úmrtí
 485. Most
  většina
 486. Fiber
  vláknina
 487. Ulcer
  vřed
 488. But
  však
 489. Nutrition
  výživa
 490. Constipation
  zácpa
 491. Inflammation
  zánět
 492. To loose weight
  zhubnout
 493. Rarely
  zřídka
 494. To vomit
  zvracet
 495. Vomiting
  zvracení
 496. Hepatitis
  žloutenka
 497. Pharynx
  hltan
 498. Duodenum
  dvanáctník
 499. Liver
  játra
 500. Esophagus
  jícen
 501. Rectum
  konečník
 502. Intestine
  střevo
 503. Small intestine
  tenké střevo
 504. Big intestine
  tlusté střevo
 505. Appendix
  slepé střevo
 506. Pancreas
  slinivka břišní
 507. Oral cavity
  Mouth
  ústní dutina
 508. Stomach
  žaludek
 509. Bile
  žluč
 510. Gall bladder
  žlučník
 511. To vomit (impolite - 4)
  • blít (bliju)
  • blinkat (for kids)
  • hodit šavli
  • vrhnout
 512. Diarrhea (impolite - 2)
  • sračka
  • běhavka (rude)
 513. Flatulence (impolite)
  větry
 514. To pass gas (impolite - 3)
  • prdět
  • mít větry
  • mít prdíky (for babies)
 515. To have bowel movement (impolite - 4)
  • jít na velkou
  • chodit na velkou
  • kakat
  • srát
 516. Protein
  bílkovina
 517. Vessel
  Céva
 518. Pump
  • čerpadlo
  • Pumpa
 519. To divide
  Dělit se
 520. Important
  Důležitý
 521. Main
  Hlavní
 522. Anemia
  Chudokrevnost
 523. Liver
  Játra
 524. Bone marrow
  Kostní dřeň
 525. To bleed
  Krvácet
 526. Blood group
  Krevní skupina
 527. Oxygen
  Kyslík
 528. To contain
  Obsahovat
 529. To discover
  Objevit
 530. Defensive
  Obranný
 531. To take away
  To remove
  Odvádět
 532. Waste
  Odpadní
 533. To oxygenate
  Okysličovat
 534. Lung
  Plíce
 535. Plasma
  Plazma
 536. Bruise
  Modřina
 537. To call
  to give a name
  Nazývat
 538. Absence
  Lack
  Nedostatek
 539. The most important
  Nejdůležitější
 540. Division
  Rozdělení
 541. To consist
  To be composed
  Skládat se
 542. Part
  Součást
 543. Same
  Stejný
 544. To flow
  Téct
 545. Liquid
  Tekutý
 546. Artery
  Tepna
 547. Tissue
  Tkáň
 548. Fat
  Tuk
 549. To bind
  Vázat
 550. To arise
  To originate
  Vznikat
 551. Back
  Zpět
 552. Vein
  žíla
 553. Nutrient
  živina
 554. Blood cell
  Krvinka
 555. Red blood cell
  červená krvinka
 556. White blood cell
  Bílá krvinka
 557. Platelets
  Krevní destička
 558. Clotting
  Srážlivost
 559. contraception
  antikoncepce
 560. to be pregnant
  • být těhotná
  • být „v tom“
 561. caesarean section
  císařský řez
 562. hormone
  hormon
 563. abortion
  interrupce
 564. breast feeding
  kojení
 565. to breast feed
  kojit
 566. pharmacy
  lékárna
 567. menstruation
  menstruace
 568. extra-uterine
  ectopic
  mimoděložní
 569. baby
  • mimino,
  • miminko
 570. new born
  novorozenec
 571. sex
  gender
  pohlaví
 572. sexual
  genital
  pohlavní
 573. sexual intercourse
  pohlavní styk
 574. delivery
  porod
 575. maternity hospital
  porodnice
 576. abortion
  miscarriage
  potrat
 577. to abort
  to miscarry
  potratit
 578. to use
  používat
 579. woman in labour
  rodička
 580. to give birth to
  rodit
 581. sperm
  spermie
 582. puerperium
  šestinedělí
 583. pregnancy
  těhotenství
 584. ovum
  vajíčko
 585. discharge
  výtok
 586. to delay
  zpozdit se
 587. ovary
  vaječník
 588. fallopian tube
  vejcovod
 589. uterus
  děloha
 590. vagina
  • pochva,
  • vagina
 591. testicle
  varle
 592. spermatic duct
  chámovod
 593. prostate
  prostata
 594. scrotum
  šourek
 595. spontaneous
  spontánní
 596. delivery with head presentation
  porod hlavičkou
 597. delivery with breech presentation
  porod koncem pánevním
 598. forceps delivery
  klešťový porod
 599. vacuum extraction
  vakuová extrakce
 600. spontaneous miscarriage
  • samovolný,
  • spontánní potrat
 601. abortion
  interrupce
 602. coitus interruptus
  přerušovaná soulož
 603. pesary
  pesar
 604. condom
  kondom
 605. intrauterine device
  nitroděložní tělísko
 606. hormonal contraception
  hormonální antikoncepce
 607. menstruation (polite)
  • perioda,
  • menses,
  • měsíčky
 608. menstruation (impolite)
  krámy
 609. to have sex
  souložit
 610. to make love
  milovat se
 611. to sleep with someone
  spát s někým
 612. to hump
  • šukat,
  • prcat
 613. to fuck
  • šoustat,
  • píchat
 614. when did you start menstruating?
  Od kolika let máte menstruaci?
 615. do you have pain when you have your period?
  Máte při menstruaci bolesti?
 616. how long does your period last?
  Jak dlouho menstruace trvá?
 617. do you use contraception?
  Užíváte nějakou antikoncepci?
 618. how many deliveries have you had?
  Kolik porodů jste měla?
 619. have you had any abortions?
  Měla jste nějaké potraty?
 620. how was the course of your deliveries?
  Jak proběhly vaše porody?
 621. how long did you breastfeed?
  Jak dlouho jste kojila?
 622. do you have any discharge?
  Máte výtok?
 623. what color is it?
  Jakou má barvu?
 624. tonsilitis
  angína
 625. general
  celkový
 626. time
  period
  doba
 627. to recommend
  doporučovat
 628. eardrum
  bubínek
 629. deafness
  hluchota
 630. deaf
  hluchý
 631. to snore
  chrápat
 632. neck
  throat
  krček
 633. tonsil
  krční mandle
 634. hardness of hearing
  nedoslýchavost
 635. adenoid
  nosní mandle
 636. necessary
  nutný
 637. properly
  pořádně
 638. to proceed
  take place
  proběhnout
 639. rhinitis
  cold
  rýma
 640. to hear
  slyšet
 641. audition, hearing
  sluch
 642. to blow nose
  smrkat
 643. to complain
  stěžovat si
 644. blocked
  ucpaný
 645. to notice
  všimnout si
 646. to look like
  vypadat
 647. sinusitis
  zánět dutin
 648. laryngitis
  zánět hrtanu
 649. otitis media
  zánět středního ucha
 650. enlarged
  zvětšený
 651. auditory canal
  zvukovod
 652. Do you have a sore throat?
  • Máte bolesti v krku?
  • Bolí vás v krku?
 653. Have you ever had otitis media?
  Měl jste někdy zánět středního ucha?
 654. Do you have a stuffy nose?
  Máte ucpaný nos?
 655. Open your mouth, please.
  Otevřete ústa, prosím
 656. Stick out your tongue.
  Vyplázněte jazyk
 657. Say aaah.
  Řekněte á
 658. Repeat what you hear.
  Opakujte, co slyšíte
 659. Take a deep breath.
  Zhluboka se nadechněte
 660. Hold your breath.
  Zadržte dech
 661. Breathe out.
  Vydechněte
 662. Cough.
  Zakašlejte
 663. We will take a smear of your nose.
  Uděláme vám výtěr z nosu.
 664. colorblindness
  barvoslepost
 665. sclera
  bělmo
 666. glasses
  brýle
 667. lens
  čočka
 668. farsightedness
  dalekozrakost
 669. distance
  dálka
 670. nearsightedness
  krátkozrakost
 671. diopter
  dioptrie
 672. iris
  duhovka
 673. stye
  ječné zrno
 674. blind
  • nevidomý
  • slepý
 675. intraocular pressure
  nitrooční tlak
 676. to carry
  to wear
  nosit
 677. optic
  ocular
  oční
 678. eyelid
  oční víčko
 679. fundus
  back of the eye
  oční pozadí
 680. to go blind
  oslepnout
 681. letter
  písmeno
 682. cornea
  rohovka
 683. retina
  sítnice
 684. vitreous
  sklivec
 685. tear
  slza
 686. blindness
  slepota
 687. to tear
  to weep
  slzet
 688. conjuctiva
  spojivka
 689. cataract
  šedý zákal
 690. to have a lazy eye
  šilhat
 691. vision
  • vidění
  • zrak
 692. glaucoma
  zelený zákal
 693. pupil
  zornice
 694. Can you see distant objects well?
  Vidíte dobře do dálky?
 695. Can you see well up close?
  Vidíte dobře na blízko?
 696. Do your eyes hurt?
  Bolí vás oči?
 697. Do your eyes burn?
  Pálí vás oči?
 698. Do you wear glasses?
  Nosíte brýle?
 699. Are you sensitive to light?
  Vadí vám světlo?
 700. Do your eyes water?
  Slzí vám oči?
 701. Did anybody in your family have glaucoma?
  Měl někdo ve vaší rodině zelený zákal?
 702. Do you ever see double?
  Vidíte někdy věci dvakrát?
 703. Is your vision blurred?
  Vidíte rozmazaně?
 704. Did something fall into your eye?
  Nespadlo vám něco do oka?
 705. How many diopters do you have?
  Kolik dioptrií máte?
 706. unconsciousness
  bezvědomí
 707. to be unconscious
  být v bezvědomí
 708. to manage
  to be able to
  dokázat
 709. cramp
  křeč
 710. faint
  fainting
  mdloba
 711. spinal cord
  mícha
 712. migrain
  migréna
 713. brain
  mozek
 714. stroke
  mrtvice
 715. nerve
  nerv
 716. insomnia
  nespavost
 717. polio
  palsy
  obrna
 718. paralysis
  ochrnutí
 719. to faint
  omdlít
 720. concussion
  otřes mozku
 721. memory
  paměť
 722. to come round
  probrat se
 723. to reach
  sáhnout
 724. weakness
  slabost
 725. to fall down
  spadnout
 726. to press
  stisknout
 727. tip
  špička
 728. multiple sclerosis
  roztroušená skleróza
 729. to shake
  třást
 730. inside
  • uvnitř
  • vevnitř
 731. fit
  attack
  záchvat
 732. encephalitis
  zánět mozku
 733. meningitis
  zánět mozkových blan
 734. dizziness
  závrať
 735. to try
  zkusit
 736. Do you often suffer from headaches?
  Máte často bolesti hlavy?
 737. What part of your head hurts?
  Která část hlavy vás bolí?
 738. Do you suffer from migraines?
  Trpíte migrénami?
 739. Do you feel that an attack is coming on?
  Cítíte, když přichází záchvat?
 740. Have you ever been unconscious?
  Byl jste někdy v bezvědomí?
 741. Have you ever fainted?
  Omdlel jste někdy?
 742. Do you have any other problems associated with headaches?
  Máte nějaké další potíže spojené s bolestí hlavy?
 743. Do you suffer from dizziness?
  Míváte závratě?
 744. Is your head spinning?
  Točí se vám hlava?
 745. Do your hands shake?
  Třesou se vám ruce?
 746. acne
  akné
 747. venous ulcer
  leg ulcer
  bércový vřed
 748. wart
  bradavice
 749. eczema
  ekzém
 750. poison
  jed
 751. other
  jiný
 752. hives
  urticaria
  kopřivka
 753. skin
  kůže
 754. psoriasis
  lupénka
 755. nail
  nehet
 756. to appear
  objevit se
 757. herpes
  opar
 758. to endanger
  ohrozit
 759. nut
  ořech
 760. swelling
  otok
 761. to belong to
  patřit (mezi)
 762. facial skin
  pleť
 763. fungal infection
  plíseň
 764. seafood
  plody moře
 765. epidermis
  pokožka
 766. food
  potravina
 767. probably
  pravděpodobně
 768. course
  průběh
 769. blister
  • puchýř
  • puchýřek
 770. pimple
  pupínek
 771. crust
  scab
  • strup
  • stroupek
 772. hair
  fur
  srst
 773. to itch
  svědit
 774. to annoy
  trápit
 775. cleaning
  úklid
 776. to subside
  ustoupit
 777. follicle
  vesicle
  váček
 778. bee (verb)
  bee (adjective)
  • včela (verb)
  • včelí (adjective)
 779. hair
  • vlas
  • chlup
 780. rash
  vyrážka
 781. to elicit
  vyvolávat
 782. to originate
  vzniknout
 783. reddish
  zarudlý
 784. radiation
  záření
 785. mainly
  zejména
 786. again
  znovu
 787. animal
  zvíře
 788. to disappear
  zmizet
 789. Do you have any skin problems?
  Máte nějaké kožní problémy?
 790. Is it itchy?
  Svědí Vás to?
 791. Do you have a rash?
  Máte nějakou vyrážku?
 792. Do you have an alergy?
  Jste na něco alergický?
 793. How did it start?
  Jak to začalo?
 794. When did it start?
  Kdy to začalo?
 795. carrier
  bacilonosič
 796. epidemic
  epidemie
 797. insect
  hmyz
 798. illness
  choroba
 799. flu
  chřipka
 800. innate immunity
  vrozená imunita
 801. infective
  infectious
  • infekční
  • nakažlivý
 802. infected
  • infikovaný
  • nakažený
 803. to infect
  to contaminate
  • infikovat
  • nakazit
 804. incubation
  inkubační
 805. droplet infection
  kapénková infekce
 806. quarantine
  karanténa
 807. tick borne encephalitis
  klíšťová encefalitida
 808. whooping cough
  černý kašel
 809. malaria
  malárie
 810. plague
  mor
 811. infection
  contagion
  nákaza
 812. vaccination
  očkování
 813. immunity
  • odolnost
  • imunita
 814. protection
  ochrana
 815. to protect
  ochránit
 816. chicken pox
  plané neštovice
 817. to damage
  poškodit
 818. variola
  smallpox
  pravé neštovice
 819. penetration
  proniknutí
 820. antibody
  protilátka
 821. course
  průběh
 822. object
  item
  předmět
 823. to transmit
  přenášet infekci
 824. booster injection
  přeočkování
 825. mumps
  příušnice
 826. lethal
  fatal
  smrtelný
 827. scarlet fever
  spála
 828. measles
  spalničky
 829. stage
  stádium
 830. developed
  rozvinutý
 831. tissue
  tkáň
 832. persistent
  trvalý
 833. to subside
  ustupovat
 834. vaccine
  vakcína
 835. viral
  virus
  virový
 836. rabies
  vzteklina
 837. rubella
  german measles
  zarděnky
 838. diphteria
  záškrt
 839. acquired immunity
  získaná imunita
 840. hepatitis
  žloutenka
 841. abscess
  absces
 842. dentition
  chrup
 843. gum
  dáseň
 844. temporary
  dočasný
 845. fixed
  fixní
 846. cavity
  carious defect
  kaz
 847. to decay
  kazit se
 848. plastic cup
  paper cup
  kelímek
 849. forceps
  kleště
 850. crown
  korunka
 851. root
  kořen
 852. milk tooth
  baby tooth
  mléčný zub
 853. local
  • místní
  • lokální
 854. bridge
  můstek
 855. to put on
  to fix
  nasadit
 856. unpleasant
  nepříjemný
 857. to be afraid
  obávat se
 858. to fix
  to repair
  opravit
 859. to abrade
  obrousit
 860. to treat
  ošetřit
 861. imprint
  dental impression
  otisk
 862. filling
  plomba
 863. braces
  rovnátka
 864. incisor
  řezák
 865. to bite
  to clench
  skousnout
 866. enamel
  sklovina
 867. detachable
  snímací
 868. permanent
  stálý
 869. molar
  stolička
 870. canine
  špičák
 871. premolar
  třenový zub
 872. artificial
  umělý
 873. anaesthesia
  umrtvení
 874. pouch
  váček
 875. to wobble
  viklat se
 876. to drill
  vyvrtat
 877. drill
  vrtačka
 878. to extract
  vytrhnout
 879. to heal
  zahojit se
 880. tooth
  zub
 881. tartar
  dental calculus
  zubní kámen
 882. dentures
  • zubní náhrada
  • protéza
 883. First tooth
  jednička
 884. second tooth
  dvojka
 885. third tooth
  trojka
 886. fourth tooth
  čtyřka
 887. fifth tooth
  pětka
 888. sixth tooth
  šestka
 889. seventh tooth
  sedmička
 890. eight tooth
  osmička
 891. upper
  nahoře
 892. lower
  dole
 893. right
  napravo
 894. left
  nalevo
 895. open your mouth
  Otevřete ústa.
 896. which tooth is painful?
  Který zub vás bolí?
 897. do you have pain with cold, warm, sweet things?
  Bolí to na studené, na teplé, na sladké?
 898. does it hurt when i tap it?
  Bolí to, když na zub zaklepu?
 899. does it hurt during the day or at night?
  Bolí to ve dne, nebo v noci?
 900. does it hurt right now?
  Bolí to teď?
 901. rinse your mouth out
  Vypláchněte si ústa
 902. bite
  Skousněte
 903. do not swallow
  Nepolykejte
 904. do not close your mouth
  Nezavírejte ústa
 905. take out your dentures
  Vyndejte si umělý chrup
 906. lump
  bulka
 907. cervix
  děložní čípek
 908. palpable
  hmatný
 909. carcinoma
  karcinom
 910. therapy
  treatment
  léčba
 911. mammograph
  mamograf
 912. tumor
  nádor
 913. to find
  najít
 914. benign
  • nezhoubný
  • benigní
 915. necessary
  nutný
 916. to take
  odebrat
 917. to remove
  odstranit
 918. operatively
  by operation
  operativně
 919. to detect
  odhalit
 920. radiotherapy
  ozařování
 921. palpation
  pohmat
 922. to palpate
  prohmatávat
 923. to do
  provést
 924. breast
  • prs
  • prsa
 925. cancer
  rakovina
 926. maybe
  snad
 927. to show
  ukázat
 928. feature
  vlastnost
 929. sample
  vzorek
 930. to depend
  záležet
 931. swelling
  zduření
 932. malignant
  • zhoubný
  • maligní
 933. to sound
  znít
 934. blouse
  halenka
 935. sure
  jistý
 936. to break
  lámat se
 937. mood
  nálada
 938. hot flush
  nával horka
 939. nervous
  nervózní
 940. even so
  přesto
 941. put on weight
  přibrat
 942. sleeve
  rukáv
 943. pancreas
  slinivka břišní
 944. reduced
  snížený
 945. to be related
  souviset
 946. all the time
  continuously
  stále
 947. all the same
  stejně
 948. thyroid gland
  štítná žláza
 949. elevated
  zvýšený
 950. to weigh
  vážit
 951. serious
  vážný
 952. to lose weight
  zhubnout
 953. Do you sometimes have heart palpitations?
  Míváte někdy bušení srdce?
 954. Do you sleep well?
  Spíte dobře?
 955. Do you sweat a lot?
  Potíte se hodně?
 956. Does your hair fall out?
  Padají vám vlasy?
 957. Do you feel tired?
  Cítíte se unavený?
 958. Do you have diabetes?
  Máte cukrovku?
 959. How long have you been treated with diabetes?
  Jak dlouho se léčíte s cukrovkou?
 960. What type of diabetes do you have?
  Jaký typ cukrovky máte?
 961. Have you had diabetes since childhood?
  Máte cukrovku od dětství?
 962. Do you use insulin?
  Užíváte inzulín?
 963. What kind of medication do you use for diabetes?
  Jaké léky na cukrovku užíváte?
 964. How many times a day do you apply insulin?
  Kolikrát denně aplikujete inzulin?
 965. What doses of insulin do you take?
  Jaké dávky inzulínu užíváte?
 966. Can you recognize hypoglycemia?
  Poznáte hypoglykémii?
 967. Have you ever had hypoglycemia?
  Měl jste někdy hypoglykémii?
 968. Do you eat regularly?
  Jíte pravidelně?
 969. Are you on a diabetic diet?
  Držíte diabetickou dietu?
 970. How long have you known about diabetes?
  Jak dlouho víte o cukrovce?
 971. What is your name?
  Jak se jmenujete?
 972. How old are you?
  Kolik je Vám let?
 973. What brings you here (today)?
  Co vás sem přivádí?
 974. What is troubling you?
  Co vás trápí?
 975. What kind of problems are you having?
  Jaké máte potíže?
 976. How long has it been troubling you?
  Jak dlouho Vás to trápí?
 977. When did your problems begin?
  Kdy začaly obtíže?
 978. Have you had similar problems in the past?
  Měl jste podobné obtíže v minulosti?
 979. Have you ever been examined because of it?
  Byl jste již někdy proto vyšetřován?
 980. What medication did you take?
  Jaké jste užíval léky?
 981. Did it help you?
  Pomohlo Vám to?
 982. Are you dizzy?
  Točí se Vám hlava?
 983. Did you suffer a blow?
  Uhodil jste se někde?
 984. Were you unconscious?
  Byl jste v bezvědomí?
 985. Do you know where you are?
  Víte, kde jste?
 986. What day is it today?
  Jaký je dnes den?
 987. Are you able to move your extremities?
  Můžete hýbat končetinami?
 988. Can you walk?
  Můžete chodit?
 989. How long have you been unable to walk?
  Jak dlouho už nechodíte?
 990. How long have you had yellow skin?
  Jak dlouho máte žlutou kůži?
 991. Do you have any skin problems?
  Máte nějaké kožní defekty?
 992. Is it itchy?
  Svědí Vás to?
 993. Do you have a rash?
  Máte nějakou vyrážku?
 994. Do you have pain in your muscles/joints?
  Bolí Vás svaly, klouby?
 995. Do your joints swell?
  Otékají Vám klouby?
 996. Where exactly do you have back pain?
  Bolí Vás záda, kde přesně?
 997. Can you see well?
  Vidíte dobře?
 998. Are you in any pain?
  Bolí Vás něco?
 999. Where exactly does it hurt?
  Kde přesně to bolí?
 1000. Just in one place or does it cover a larger surface?
  Jen v jednom bodě, nebo na větší ploše?
 1001. How long have you had the pain?
  Jak dlouho bolest trvá/trvala?
 1002. How long has it hurt?
  Jak dlouho to bolí?
 1003. What were you doing when the pain started?
  Co jste dělal/a, když to začalo bolet?
 1004. Does the pain radiate anywhere?
  Vyzařuje bolest někam?
 1005. Does the pain spread anywhere?
  Šíří se bolest někam?
 1006. Is the pain sharp, cramping, dull, pressing, or stinging?
  Je ostrá, křečovitá, tupá, tlaková, bodavá?
 1007. How strong is it?
  Jak je silná?
 1008. scale of 1-10
  intenzita 1-10
 1009. Is there any position in which you find relief?
  Uleví se Vám v nějaké poloze?
 1010. Is the painful area sensitive to touch/pressure?
  Je bolestivé místo citlivé na dotek/tlak?
 1011. Can you breathe well?
  Dýchá se vám dobře?
 1012. How is your breathing?
  Jak se Vám dýchá?
 1013. Do you have any difficulties with breathing?
  Nemáte obtíže s dechem?
 1014. Do you have difficulties breathing at rest or only when you exert yourself?
  Dýchá se vám špatně v klidu, nebo jen při námaze?
 1015. Are you short of breath after taking a few steps or when you go for a longer walk?
  Zadýcháte se po několika krocích, nebo až po delší chůzi?
 1016. Can you lie flat or do you need to use a number of pillows?
  Můžete ležet na rovině, nebo potřebujete víc polštářů?
 1017. Do you wake up during the night due to dispneoa/shortness of breath?
  Budíte se v noci kvůli dušnosti?
 1018. Do you have a cough?
  Máte kašel?
 1019. Did you have a cough?
  Měl jste kašel?
 1020. Do you cough up any sputum?
  Vykašláváte hleny?
 1021. What colour is the sputum?
  Jakou barvu mají hleny?
 1022. Do you have a sore throat?
  • Škrábe Vás v krku?
  • Bolí Vás v krku?
 1023. Do/Did you have a cold?
  Máte/měl jute rýmu?
 1024. Did/do you have a fever?
  Měl jste/máte horečku?
 1025. Do you have chest pain?
  Bolí vás na hrudi?
 1026. Did you have chest pain?
  Bolelo Vás na hrudi?
 1027. Did you have difficulty breathing while you had chest pain?
  Měl jste při tom potíže s dechem?
 1028. Where exactly does/did it hurt?
  Kde vás to přesně bolí?
 1029. Did the pain radiate anywhere?
  Kde vás to přesně bolelo?
 1030. Did anything relieve the pain?
  Vyzařovala bolest někam?
 1031. Does the pain subside after a short rest?
  Pomáhalo Vám na to něco?
 1032. Can you please show me where it hurts/hurt?
  Ustoupí bolest po krátkém odpočinku?
 1033. Is that place painful to touch?
  Můžete prosím ukázat, kde to bolí (bolelo)?
 1034. Does it hurt at rest or only during exertion?
  Je to místo bolestivé na dotek?
 1035. Does it hurt when you change position, turn?
  Bolí Vás to v klidu, nebo jen při námaze?
 1036. Does the pain get worse when you take a deep breath?
  Bolí Vás to při změně polohy, otočení?
 1037. Does the pain wake you up at night?
  Zhoršuje se bolest při hlubokém nádechu?
 1038. Do you get heart palpitations?
  Vzbudí Vás bolest i v noci?
 1039. Does it feel like your heart beats irregularly on occasion?
  Míváte bušení srdce?
 1040. Do your legs swell?
  Otékají vám nohy?
 1041. Is the swelling getting worse?
  Zhoršují se otoky?
 1042. Do you have pain or cramps in your legs?
  Máte bolesti, křeče v nohách?
 1043. Does this occur when you walk or is it more likely when you sleep at night, lying down?
  Jsou při chůzi nebo spíše v noci, vleže?
 1044. After how many metres walk does the pain in your legs appear?
  Po kolika metrech chůze se bolest nohou objeví?
 1045. Does it subside when you stop?
  Ustoupí po zastavení?
 1046. What’s your appetite like?
  Máte chuť k jídlu?
 1047. Do you finish your portion?
  Sníte celou porci?
 1048. Do you have indigestion?
  Nemáte obtíže s trávením?
 1049. Do you have a stomachache?
  Bolí Vás břicho?
 1050. Does it hurt after eating or even on an empty stomach?
  Je bolest po jídle nebo i nalačno?
 1051. Do you have regular bowel movements?
  Stolice je pravidelná?
 1052. What was the colour of your stool?
  Jakou měla barvu?
 1053. Consistency?
  Konzistenci?
 1054. Was there any blood or mucus in the stool?
  Nebyla ve stolici krev nebo hleny?
 1055. Do you have diarrhea?
  Máte průjem?
 1056. How many times a day?
  Kolikrát za den?
 1057. Are you constipated?
  Máte zácpu?
 1058. When was the last time you had a bowel movement?
  Kdy jste byl naposledy na stolici?
 1059. Are you nauseous?
  Máte pocit na zvracení?
 1060. Did you vomit?
  Zvracel jste?
 1061. How many times?
  Kolikrát?
 1062. What did it look like (fresh blood, coffee grinds, bile, stagnant content, intestinal obstruction/constipation/?
  Jak to vypadalo (čerstvá krev, kávová sedlina, žluč, stagnační obsah?
 1063. Did you feel nauseous?
  Měl jste pocit na zvracení?
 1064. Have you lost weight recently?
  Zhubl jste za poslední dobu?
 1065. How many kilograms?
  Kolik kilogramů?
 1066. Have you gained (put on) weight recently?
  Přibral jste za poslední dobu?
 1067. Do you get heartburn?
  Míváte pálení žáhy?
 1068. Do you have problems with swallowing?
  Máte obtíže s polykáním?
 1069. How much liquid do you drink in a day?
  Kolik tekutin za den vypijete?
 1070. Do you pass gas?
  Odcházejí Vám větry?
 1071. Do you have any problems urinating?
  Máte problémy s močením?
 1072. Do you feel burning (sawing, pain) when urinating?
  Pálí (řeže, bolí) vás při močení?
 1073. Do you have difficulty emptying your bladder?
  Nemůžete se vymočit?
 1074. Do you have problems with your prostate?
  Máte problémy s prostatou?
 1075. What color is your urine?
  Jakou barvu má vaše moč?
 1076. Do you urinate more often?
  Močíte častěji?
 1077. Do you feel that you are urinating less frequently?
  Máte pocit, že močíte méně?
 1078. Do you have lower back pain?
  Bolí Vás v kříži?
 1079. How many times a night do you urinate?
  Kolikrát močíte za noc?
 1080. Do you have any discharge from your vagina?
  Nemáte výtok z pochvy?
Author
Marine
ID
318928
Card Set
Czech Final - incomplete
Description
Czech Final
Updated