IRISH SCHOLARSHIP

 1. hand up
  lámha suas
 2. look
  amharc
 3. Listen
  éist
 4. write
  scriobh
 5. read
  léigh
 6. speak
  abair
 7. say
  labhair
 8. An dtuigeann tú?
  Do you understand?
 9. Tuigim
  I understand
 10. ní thuigim
  I dont understand
 11. Again, please?
  Arís, le do thoil?
 12. Teacher
  a mhúinteoir
 13. Excuse me
  gabh mo leithscéal
 14. Please
  Le do thoil
 15. Give me
  Tabhair dom
 16. show me
  taispeáin dom
 17. Good morning
  Maidin maith
 18. good afternoon/evening
  tráthnóna maith
 19. Good night
  Oíche mhaith
 20. Good bye
  Slán
 21. Cé thusa
  Is mise Tara
 22. Cad é an t-aimn atá ort
  Tara an t-aimn atá orm
 23. Cad is ainm duit
  Tara is ainm dom
 24. Día duit
  God be with you/ hello
 25. J mar/ Cad é mar atá tú?
  Ta me go maith (good), holc/dona (sad), chart go leor (alright), tuirse orm (tired)
 26. Ceathrú
  Leath
  Indiaidh
  Go dtí
  A chlog
  Tá sé...
  • Quarter
  • half
  • past
  • to
  • O' clock
  • it is...
 27. Buí
  Yellow
 28. Liath
  grey
 29. Corcra
  purple
 30. donn
  brown
 31. Dúghorm
  Navy/ dark blue
 32. bándearg
  pink
 33. dearg
  red
 34. Bán
  white
 35. dubh
  black
 36. gorm
  blue
 37. oráiste
  orange
 38. green
  glas
 39. Monday
  An luan
 40. Tuesday
  a mhaírt
 41. wednesday
  an cheadaoin
 42. thursday
  an déardaoin
 43. friday
  An aoine
 44. Saturday
  satharn
 45. sunday
  an domhnach
 46. Jan
  Eanáir
 47. Feb
  feabhra
 48. March
  márta
 49. apr
  aibreán
 50. May
  bealtaine
 51. JUne
  meitheamh
 52. July
  Iúil
 53. August
  lúnasa
 54. Sept
  Meán Fómhair
 55. october
  Deireadh fómhair
 56. Nov
  samhain
 57. Dec
  Nollaig
 58. Spring
  An t-Earrach
 59. summer
  An samhradh
 60. Autumn
  an fómhar
 61. Winter
  An geimhreadh
 62. Cad é an mhí is fearr leat?
  Is fearr liom Iúil
 63. cad é sin/seo?
  What is that/this?
 64. Athair
  Máthair
  Deartháir
  Deirfiúr
  seanathair
  seanmháthair
  • Father
  • MOther
  • Brother
  • sister
  • grandad
  • grandma
 65. I do irish, spanish, english, maths, RE, Science, HE, geography, tech, history, music, art and PE.
  Déanaim gaeilige, spáinnis, béarla, mata, teagasc críostaí, eolaíocht, Eacnamaíocht bhaile, tíreolaíocht, teicneolaíocht, stair, ceol, ealaín agus Corpoideachas
 66. warm
 67. cold
  fuar
 68. windy
  gaofar
 69. dark
  dorcha
 70. bright
  geal
 71. wet
  fliuch
 72. dry
  tirim
 73. sunny
  grainmhar
 74. foggy
  ceomhar
 75. snowing
  ag cur sneachta
 76. scamallach
  cloudy
 77. Cén aois thú?
  Tá mé dhá bhliain déag d'aois
 78. Cérb as duit?
  Is as Béal Feirste mé
 79. Ca bhfuil tú i do chónaí?
  Tá mé i mo chónaí i Éirinn i tuasceart mBeal Feirste
 80. Cad é an dath atá ar do shuile?
  Tá mo shuille glas agus donn
 81. Tá mo gruaige donn díreach
  i have straight brown hair
 82. Spórtúil, aclaí
  sporty, athletic
 83. Cá mhéad duine atá i do theaghlach?
  tá seisear i mo theaghlach
 84. Tá madadh agam
  i have a dog
 85. Rugadh mé i mí Bealtaine
  I was born in the month of may
 86. I am a sporty and musical person.
  Is duine spórtúil agus ceolmhar mé.
 87. I like playing basketball and i love playing gaelic football and camogie.
  Is maith liom ag imirt cispheil agus is aoibhinn liom ag imirt peil gaelic agus ag imirt camogiocht.
 88. i live in north belfast and it has a lot of facilities.
  Ta me i mo chonai tuasceart mBeal feirste agus Ta cuid mhor aseanna ann chomh maith.
 89. Theres six in my family. My dad Paul, my mum ciara, my sister Niamh, my brothers donal and rorai and me.
  Ta seisiúr i mo chlann, Mo athair Paul, mo mhathair Ciara, mo deirfiur Niamh, mo beirt dearthar donal agus rorai agus mé féin.
 90. Niamh is 17, Donal is 14, Rorai is 11 and i am 12.
  Ta niamh seacht deag, ta donal ceathair deag, ta rorai haon deag agus ta mise do dheag.
 91. I have a dog and i have 2 rabbits.
  Ta madadh agam agus ta beirt coinin agam.
Author
taracullen
ID
318893
Card Set
IRISH SCHOLARSHIP
Description
Irish scholarship competition 2016
Updated