Kvėpavimas II dalis

 1. PO2 poveikis Hb jungimuisi su O2 ir disociacijai: plokščioji dalis
  rodo beveik visišką deguonies prisotinimą esant pakankamai dideliam deguonies parcialinio slėgio svyravimui. Alveolėse PO2 slėgis yra 100mmHg, o prisotinamumas- 98%. Deguonies prisotinimas dar vadinamas saturacija. Pablogėjus plaučių difuzinėms savybėms (pvz., dėl amžinių pakitimų) arba sumažėjus O2 kiekiui įkvepiamame ore, oksihemoglobino susidarymas mažai pakinta ir išlieka pakankamai didelis.
 2. PO2 poveikis Hb jungimuisi su O2 ir disociacijai: stačioji dalis
  parodo palankias sąlygas oksihemoglobino oksidacijai audiniuose. Audiniuose PO2 lygus 40mmHg- geros sąlygos disociacijai ir patekimui į ląsteles. Raumenų darbo metu suintensyvėja energijos gamyba, PO2 mažėja, HbO2 atiduoda daugiau O2.
 3. temperatūros įtaka disociacijai
  O2 disociacijos kreivė pasislenka į kairę (geriau vyksta disociacija), kai pakyla kūno temperatūra, o žemesnė temperatūrą disociaciją stabdo. Reikšminga, jei temperatūra sumažėja žemiau kritinės ribos. Sveikame organizme reikmės neturi, tačiau gali būti panaudota operacijų atvejais (sudaromos hipotermijos sąlygos- kraujas prisotintas O2, bet disociacija nevyksta).
 4. Dujų difuzija alveolėse
  • Veninis kraujas:O2 40 mHg; CO2 46 mmHg
  • Alveolių oras: O2 100 mmHg; CO2 40 mmHg
 5. Dujų apykaita tarp audinių ir kraujo
  • priklauso nuo parcialinio slėgio (difunduoja iš didesnio slėgio į mažesnį). Arterinis kraujas virsta veniniu.
  • Arterinis kraujas:O2 100 mHg; CO 40 mmHg
  • Audinių skystis: O2 40 mmHg; CO2 46 mmHg
  • Veninis kraujas: O2 0-5 mmHg; CO2 60-70  mmHg
 6. Kvėpavimo reguliavimas.
  Bazinį kvėpavimo ritmą užtikrina pailgųjų smegenų ir tilto neuronai. Šį procesą gali veikti: impulsai kylantys įvairiuose receptoriuose (ypač svarbūs chemoreceptoriai periferinėse kraujagyslėse ir smegenyse); mechanoreceptoriai – plaučių alveolėse, kvėpavimo takuose, kvėpavimo raumenyse, kraujagyslėse.
 7. Kvėpavimo centras:
  • Pailgosiose smegenyse: Porinis darinys, įnervuojantis tos pačios pusės kvėpavimo raumenis. Kiekvienos pusės centrą sudaro dvi branduolių grupės: įkvėpimo (užpakalinėje dalyje), iškvėpimo (priekinėje dalyje)
  • Pneumotaktinis centras tilte užtikrina ritmišką, tolygų kvėpavimą
 8. Refleksinis kvėpavimo reguliavimas (periferiniai chemoreceptoriai)
  Kraujyje padaugėjus CO2, H+ arba sumažėjus 02, dirginami chemoreceptoriai periferinėse kraujagyslėse. Impulsai sklinda įcentrinėmis skaidulomis ir perduodami į kvėpavimo centrą. Išcentrinėmis skaidulomis nerviniai impulsai perduodami kvėpavimo raumenims, jie stipriai susitraukia ir suintensyvėja ventiliacija (daugiau iškvepiama CO2).
 9. Cheminio poveikio periferinės refleksogenetinės zonos
  karotiniai kūneliai, aortos kūneliai.
 10. Refleksinis kvėpavimo reguliavimas (mechanoreceptoriai):
  Įkvepiant dirginami alveolių mechanoreceptoriai. Impulsai sklinda į kvėpavimo centrą pailgosiose smegenyse. Slopinami inspiraciniai neuronai, aktyvinami – ekspiraciniai, paskatinamas iškvėpimas. Čiaudint aktyvinami ir inspiraciniai, ir ekspiraciniai neuronai.
 11. Humoralinis kvėpavimo reguliavimas
  • (centriniai chemoreceptoriai): Centriniai chemoreceptoriai yra pailgosiose smegenyse.
  • CO2 smegenyse iš kraujo lengvai praeina pro hematoencefalinį barjerą (kraujagyslių epitelis, pamatinė membrana, smegenų ląstelių barjeras), o H+- ne. CO2 patenka į smegenų skystį, jungiasi su vandeniu, susidaro H2CO3, kuris greitai disocijuoja į H+ ir HCO3-, smegenų skystyje didėja H+ jonų koncentracija, dirginami centriniai chemoreceptoriai. Jie per sinapsę susijungia su kvėpavimo centru ir išcentrinėmis skaidulomis aktyvina plaučių ventiliaciją (aktyvina kvėpavimo raumenis).
  • -CO2 + H2O <-> H2CO3 <-> H+ + HCO3-
  • CO2 kaip stimuliatorius veikia, kai PCO2 kraujyje yra tarp 40-60 mmHg. Didesnis ar mažesnis slėgis ventiliaciją blogina.
Author
laura9632
ID
318838
Card Set
Kvėpavimas II dalis
Description
fghgfds
Updated