Instruktionen

 1. sich entkleiden/sich ausziehen
  vyzliecť sa/zobliecť
 2. anziehen
  obliecť
 3. der Oberkörper
  vrchná časť tela
 4. der Unterkörper
  spodná časť tela
 5. strecken (gestreckt)
  vystrieť (vystretý)
 6. abdrehen [zu]
  otočiť
 7. rechtwinklig
  pravouhlo
 8. senkrecht
  kolmo
 9. abspreitzen (abgespreizt)
  odtiahnuť (odtiahnutý)
 10. lagern/ in eine bestimmte Stellung legen
  uložiť/ položiť do istej polohy
 11. mit dem Rücken zum Wandstativ stehen
  stáť chrbtom k snímacej stene
 12. sich stellen
  postaviť sa
 13. sich aufrichten
  vystrieť sa, vzpriamiť sa
 14. sich legen/ sich hinlegen
  lahnut si
 15. der Atemstillstand,-stände
  zastavnie dýchania
 16. atmen
  dýchať
 17. seitlich stehen am Stativ
  stáť bokom k statívu
 18. hochheben/aufnehmen (aufzunehmend)
  zdvihnúť (zodvihnutý)
 19. drehen/sich drehen
  otočiť/otočiť sa
 20. rechts
  doprava
 21. links
  doľava
 22. schräg
  šikmo
 23. leicht
  zľahka, mierne
 24. parallel [zu]
  paralelný k
 25. bedecken
  zakryť
 26. die Bleischürze
  olovená zástera
 27. zum Schutz
  na ochranu
 28. über den Kopf legen
  dať ponad hlavu, na hlavu (napr. ruku)
 29. beugen/biegen/(krümmen)
  ohnúť
 30. gebeugt
  ohnutý
 31. rotieren
  vytočiť
 32. aussenrotieren
  dovonku vytočiť
 33. nach innen rotieren
  vytočiť dovnútra
 34. außen
  vonku, dovonku
 35. innen
  vnútri, dovnútra
 36. die Rückenlage
  poloha ležmo
 37. Schuhe ausziehen
  vyzuť sa
 38. auseinander
  od seba
 39. zueinander
  k sebe
 40. unterlegen
  podložiť
 41. schlucken
  polikať
 42. festhalten
  držať sa
 43. der Schmuck
  šperky
 44. entfernen
  sňať, odstrániť
 45. die Nasenspitze,-n
  špička nosa
 46. die Nasenwurzel,-n
  koreň nosa
 47. sich setzen/sich hinsetzen
  sadnúť si, posadiť sa
 48. die Bauchlage
  poloha ležmo
 49. fiexieren
  upevnenie
 50. Haarzopf öffnen
  rozpustiť si vlasy
 51. anheben
  zdvihnúť, nadvihnúť
 52. nach oben
  dohora
 53. nach unten
  dodola
 54. Mund öffnen
  otvoriť ústa
 55. neigen
  nakloniť, skloniť,nachýliť
 56. nach vorn
  dopredu
 57. nach hinten
  dozadu
 58. anziehen (angezogen)
  natiahnuť, napnúť (natiahnuté,napnuté)
 59. zur gesunden Seite (Gegenseite) drehen
  otočiť na zdravú (opačnú) stranu
 60. die Ausatmung,-en/das Ausatmen
  výdych
 61. die Einatmung,-en/das Einatmen
  nádych
 62. Brust herausstrecken
  vypnúť hruď
 63. dem Körper entlang seitlich anliegen
  položiť po stranách pozdĺž tela
Author
Elvoinne
ID
318454
Card Set
Instruktionen
Description
Instruktionen
Updated