Rujana

The flashcards below were created by user ultrajan on FreezingBlue Flashcards.

 1. Spolková země s Rujanou
  Meklenbursko-Přední Pomořansko
 2. Slovanský kmen na Rujaně
  od století ?
  • Ránové
  • 6.století
 3. rok vpádu Dánů
  zničení svatyně .......,  v  ..........
  • 1168
  • Svantovíta,  v Arkoně
 4. dánský král, přijal křesťanství
  Valdemar I.
 5. Rozloha Rujany
  926 km²
 6. Název lagun na Rujaně
  Bodden
 7. Města na Rujaně
  • Stralsund (hlavní)
  • Bergen
  • Sassnitz
  • Putbus
  • Garz.
 8. přímořská letoviska na Rujaně
  • Binz
  • Baabe
  • Göhren
  • Sellinand
  • Thiessow.
 9. 2 poloostrovy na Rujaně
  na severu
  • Wittow
  • Jasmund
 10. Jižní poloostrovy Rujany
  • Zudar
  • Mönchgut
 11. Nejvyšší body Rujany
  • Piekberg (161 m)
  • Königsstuhl (117 m)
 12. nejsevernější bod Rujany
  Kap Arkona
 13. Nejvýchodnější bod Rujany
  Nordperd
 14. Nejjížnější bod Rujany
  Palmer Ort
Author
ID
317954
Card Set
Rujana
Description
Popisy
Updated
Show Answers