8 C

 1. Mulier, milierem
  Vrouw, echtgenote
 2. Veno, veni (venire)
  Komen
 3. Liber, mv. Libri
  Boek
 4. Fero, tuli (ferre)
  • 1. Dragen, brengen
  • 2. Verdragen
 5. Paratus, parata, paratum
  • 1. Voorbereid, gereed
  • 2. Bereid
 6. Divinus, divina, divinum
  Goddelijk
 7. Pretium
  Prijs
 8. Quaero, quaesivi (quaeręre)
  • 1. Zoeken
  • 2. Vragen
 9. Nimius, nimia, nimium
  Te veel, te groot
 10. Posco, poposci (poscęre)
  Eisen, vragen
 11. Rideo, risi (ridēre)
  Lachen
 12. Puto (putare)
  • 1. Menen
  • 2. (+2 acc.) vinden, beschouwen als
 13. Pono, posui (ponęre)
  Plaatsen, neerleggen
 14. Tres
  Drie (3)
 15. Impono, imposui (imponęre)
  Plaatsen op, leggen op
 16. Reliquus, reliqua, reliquum
  Overig
 17. Emo, emi (emęre)
  Kopen
 18. Idem
  Dezelfde, hetzelfde
 19. Peto, peti(v)i (petęre)
  • 1. Vragen
  • 2. Streven naar
 20. Magnis (bijw.)
  Meer
 21. Eam (acc. Vrl. Ev.)
  • 1. Haar
  • 2. Deze, die
 22. Alius, alia, aliuⓓ
  Ander
 23. Incendo, incendi (incendęre)
  In brand steken
 24. Rursus
  Weer, terug
 25. Tandem
  Tenslotte, (uit)eindelijk
 26. Nusquam
  Nergens
Author
Madeleine
ID
317732
Card Set
8 C
Description
latijn woordjes
Updated