5

 1. Ergo (bijw.)
  Dus
 2. Amittęre (infinitivus)
  Verliezen
 3. Terret
  (Hij) maakt bang, (hij) verschrikt)
 4. Ita
  Zo
 5. Esse (infinitivus)
  (Te) zijn
 6. Nondum
  Nog niet
 7. Super + acc
  Boven (op), over
 8. Sic
  Zo
 9. Incipiunt
  (Zij) beginnen
 10. Nomen (nom./acc. Onz.)
  Naam
 11. Ubi
  1. Waar? 2. Waar (betr. Vnw. Van plaats)
 12. Immortalis, immirtale
  Onsterfelijk
 13. Locus
  Plaats
 14. Periculum
  Gevaar
 15. Duo
  Twee
 16. Bibęre (infinitivus)
  Drinken
 17. iacent
  (Zij) liggen
 18. Audit
  (Hij) hoort
 19. Vult
  (Hij) wil
 20. Fratres (Nom./acc. Mv.)
  Broers
 21. Venit
  (Hij) komt
 22. Tum (bijw.)
  Toen, dan
 23. Enim
  Want, namelijk, immers
 24. Vester, vestra, vestrum
  (Van) jullie
 25. invenit
  (Hij) vindt
 26. Tempus (nom./acc. Onz.)
  Tijd
 27. Portat
  (Hij) draagt
 28. Viviunt
  (Zij) leven
 29. Cognoscęre (infinitivus)
  Leren kennen, vernemen
 30. Dicit
  (Hij) zegt
 31. Tristis, triste
  Droevig, bedroefd
 32. Fortis, forte
  Dapper, sterk
 33. Crudelis, crudele
  Wreed
 34. Incolumis, incolume
  Ongedeerd
 35. Salutant
  (Zij) begroeten (als)
 36. Eius
  1. Van hem, zijn. 2. (Van) haar. 3. Van het, zijn, ervan
 37. Consilium
  Plan, besluit
 38. Faciunt
  1. (Zij) maken. 2. (Zij) doen
 39. Gaudent
  (Zij) zijn blij
 40. Capiunt
  (Zij) pakken, (zij) nemen
 41. Circa + acc
  Rondom, om ... Heen
 42. Altus, alta, altum
  Hoog, diep
 43. Habitare (infinitivus)
  (Be) wonen
 44. Volunt
  (Zij) willen
 45. Omnis, omne
  1. Geheel. 2. ieder, elk
 46. Omnes (nom./acc. Mv.)
  Alle(n)
 47. Amicus, mv. Amici
  Vriend
Author
Madeleine
ID
317727
Card Set
5
Description
latijn woordjes
Updated