4

 1. Rex, regem
  Koning
 2. Mors, mortem
  (De) dood
 3. Regnum
  Heerschappij
 4. Vir, virum
  Man
 5. Bonus, bona, bonum
  Goed
 6. Malus, mala, malum
  Slecht
 7. Frater, fratrem
  Broer
 8. Necat
  (Hij) doodt
 9. Nunc
  Nu
 10. Novus, nova, novum
  Nieuw
 11. Pulcher, pulchra, pulchrum
  Mooi
 12. Puella
  Meisje
 13. In + acc
  Naar, naar binnen
 14. Ducit
  (Hij) leidt, brengt
 15. Facit
  (Hij) maakt
 16. Laetus, laeta, laetum
  Blij
 17. Apud + acc
  Bij
 18. Silva
  Bos
 19. Magnus, magna, magnum
  Groot
 20. Obscurus, obscura, obscurum
  Donker, duister
 21. Fluvius
  Rivier
 22. Parvus, parva, parvum
  Klein
 23. Ambulat
  (Hij) wandelt
 24. Ad + acc
  Naar, bij, tot
 25. Aqua
  Water
 26. Subito (bijw.)
  Plotseling
 27. Videt
  (Hij) ziet
 28. Cupit
  (Hij) verlangt (naar), (hij) begeert
 29. Valde (bijw.)
  Erg, zeer
 30. Lacrimat
  (Hij) huilt
 31. Clarus, clara, clarum
  Helder, beroemd
 32. Gloria
  Roem
 33. Deinde
  Daarna, vervolgens
 34. Non iam
  Niet meer
 35. Morbus
  Ziekte
 36. Verus, vera, verum
  Echt, waar
 37. Causa
  reden, oorzaak
 38. Cognoscit
  (Hij) leert kennen, verneemt
 39. Iratus, irata, iratum
  Boos
 40. Cogitat
  (Hij) denkt aan, overweegt
 41. Miser, misera, miserum
  Ongelukkig
 42. Solus, sola, solum
  Alleen , (als) enige
 43. Timidus, timida, timidum
  Bang
 44. Ubi?
  Waar?
 45. Sunt
  (Zij) zijn
 46. Filii (nom. Mv.)
  Zonen
 47. Quis?
  Wie?
 48. Meus, mea, meum
  Mijn
Author
Madeleine
ID
317726
Card Set
4
Description
latijn woordjes
Updated