Byggteknik2 Ten2 Kap 3:4-3:8

 1. Nämn två sätt att undvika fuktkonvektion.
  1. Ventilation

  2. GÖR INSIDAN SÅ LUFTTÄT SOM MÖJLIGT!!!!!
 2. Ett annat ord för konvektion?
  Medbringande
 3. Vad kan öka ånggenomsläppligheten hos ett material?
  Ökande fukttillstånd. (Det bildas sammanhängande vattensystem i små porer).
 4. Hur ser ånghaltskurvan ut genom en homogen konstruktion vid stationära förhållanden?
  Rätlinjig
 5. Vilka är de dominerande transportsätten för vatten? (I normala fall)
  Diffusion och kapilläruppsugning
 6. Vad kan ske vid invändigt undertryck i en byggnad?
  Uttorkning :) ....och kalldrag :(
 7. Vad är skillnaden mellan diffusion och konvektion när det gäller mängden transporterad fukt?
  Diffusion är i regel en långsam process med relativt små transporterade fuktmängder. De genom konvektion transporterade fuktmängderna kan bli betydligt större.
 8. Vad kan man tänka på när man har ett FT-ventilationssystem för att minska risken för fuktkonvektion?
  Absolut balans mellan från- och tilluft är svårt att uppnå i praktiken. Därför är det bra att frånluftsfläktarna suger ut lite mer luft än vad tilluftsfläktarna släpper in för att förhindra invändigt övertryck.
 9. Vilka tre faktorer inverkar på de totala tryckdifferenserna i en byggnad?
  • 1. Vind
  • 2. Termiska drivkrafter
  • 3. Ventilation
 10. Hur påverkas kapilläruppsugning i ett byggnadsmaterial av porernas storlek?
  Material med fina porer har stor sugkraft och stor maximal sughöjd men med liten sughastighet. För grovporösa material gäller motsatsen.
 11. Hur ser fukttransport i huvudsak ut i små/stora porer?
  I stora porer sker huvudsakligen fukttransport i ångfas. I små porer dominerar kapilläruppsugning.
 12. Vid vilken relativ fuktighet brukar man säga att fukttransport i ett material övergår från att i huvudsak vara i ångfas till att bli kapilläruppsugning?
  Vid 95-98% RF
 13. Nämn fem sätt att undvika skadlig kondens i en konstruktion.
  • 1. Anpassa konstruktionens skikt, tätaste skikten på varma sidan.
  • 2. Ångspärr på varma sidan
  • 3. Luftspalt för att ventilera bort kondensvatten
  • 4. Dränering av kondensvatten
  • 5. Tillåta  tillfällif kondens i porösa material som inte är skadlig och som hinner torka ut mellan kondensperioderna
 14. Beskriv kort de tre faserna för uttorkning.
  • Fas 1: Vätsketransport till ytan är större eller lika med avdunstningshastigheten
  • Fas 2: Vätsketransport till ytan < avdunstningshastigheten, uttorkningshastigheten minskar
  • Fas 3: All kapillärtransport upphör, uttorkningshastigheten är nu låg.
 15. Vilka hälsorisker kan uppstå vid höga fukttillstånd i material?
  Mögelproblem och skadliga emissioner från vissa material (t.ex. emissioner från golvspackel och vissa skivmaterial)
 16. Vad är högsta tillåtna fukttillstånd i trä?
  70% RF (med säkerhetsmarginal)
 17. Kan tryckimpregnering av trä motverka mögelangrepp?
  Nej (men det motverkar rötskador)
 18. Exempel på randeffekter?
  T.ex att kondens främst uppstår i hörnen på fönster
Author
lelo
ID
317395
Card Set
Byggteknik2 Ten2 Kap 3:4-3:8
Description
Sum dank questions mayn
Updated