Szkoła (2/2)

 1. nie chodzić do szkoły
  be off school
 2. prześladować, prześladowca
  bully
 3. prześladowanie
  bullying
 4. kamera monitoringu
  CCTV camera
 5. ściągać, spisywać od kogoś
  copy from
 6. ściągi
  cheat notes/crib sheets
 7. mieś dobre/złe oceny w szkole/na egzaminach
  do well/badly at school/in exams
 8. dysleksia
  dyslexia
 9. dyslektyczny
  dyslexic
 10. wydalić ze szkoły
  expell from school/throw sb out from school
 11. wydalenie
  expulsion
 12. nie osiągnąć czegoś
  fail to achieve sth
 13. mieć słabe wyniki
  get poor results
 14. mieć problemy, trudności
  have a hard time
 15. być beznadziejnym z matematyki
  be hopeless at Maths
 16. indywidualne podejście
  individual approch
 17. przewinienie
  offence
 18. pokonywać problemy
  overcome problems
 19. zajęcia wyrównawcze
  remedial classes
 20. chodzić na wagary
  play truant/ skip lessons/ miss lessons
 21. specjalne potrzeby edukacyjne
  special educational needs
 22. słabe punkty
  weaker areas
 23. brytyjski odpowiednik matury
  A-levels
 24. ocena, ocenianie
  assessment
 25. egzamin wstępny
  entrance exam
 26. arkusz egzaminacyjny
  exam paper
 27. wyniki egzaminu
  exam results
 28. zasady zdawania egzaminu
  examination rules
 29. egzamin wewnętrzny/zewnętrzny
  internal/external exam
 30. niezdać testu
  flunk an exam
 31. brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
  GCSEs
 32. ocena, stopień
  grade
 33. średnia ocen
  grade point average
 34. ocena, stopień wyrażony w punktach
  mark
 35. egzamin próbny
  mock exam
 36. dzienniczk internetowy
  online report
 37. arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
  past papers
 38. zdawać egzamin ponowanie
  retake an exam
 39. egzamin po ukończeniu nauki w szkole
  school-leaving exam
 40. świadectwo szkolne
  school report
 41. otrzymać 100 pkt
  score/get 100 points
 42. przygotowywać egzamin
  set an exam
 43. pisać ezamin
  sit/take an exam
 44. pisać sprawdzian
  take a test
 45. świetlica szkolna
  afterschool club
 46. chodzić na kurs
  attend course
 47. być zostać członkiem
  be/become a member
 48. rozwijać zdolności artystyczne
  develop artistically
 49. rozwijać zdolności przywódcze/interpersonalna
  develop leadership/interpersonal skills
 50. kurs pierwszej pomocy
  first aid course
 51. zapisać się do klubu/na siłownię
  join a club/the gym
 52. kółko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne
  spotrs/drama/chess/photography club
 53. dobrowolny
  voluntary
 54. być nieobecnym
  • be absent from school
  • be off school
 55. nadrobić materiła
  catch up on school work
 56. dogonić resztę klasy
  catch up with the rest of the class
 57. rzucić szkołę
  drop out of school
 58. mieć zaległości w naue
  fall behind with school work
 59. zabrać sie do pracy
  get down to work
 60. oddać pracę domową
  hand in homework
 61. zanotować
  note down
 62. przyswoić informację
  take in information
 63. spóźnić się
  turn up late
 64. łatwizna
  piece f cake
 65. pracować do późna w nocy
  burn the midnight oil
 66. całkowice się pogubić
  feel out of the depth
 67. znać coś na wylot
  know sth inside out
 68. zdać śpiwająco
  pass an exam with flying colours
Author
Jakub
ID
317327
Card Set
Szkoła (2/2)
Description
Vocabulary on school part two
Updated