Byggteknik 2 Tenta 2

 1. Vad är viktigt att tänka på med Rsi och Rse?
  Att kolla i vilken riktning luften färdas.
 2. Hur många procent av alla byggnadsskador är fuktrelaterade?
  ca 80 %.
 3. Vad är skillnaden på en vattenskada och en fuktskada?
  Vattenskada - beror på läcka eller liknande. Fuktskada har mer diffusa orsaker, exempelvis en betongplatta på mark fuktas upp. Vattenskador täcks av försäkring, inte fuktskada!
 4. Vad är Folkhälsomyndighetens maxtal för fukttillskott?
  3 g/m³.
 5. Vad är RF under platta på mark?
  100 %.
 6. Vad är potentialen för fukttransport?
  Skillnad i ånghalt.
 7. Ungefär hur hög fuktkvot har nyinköpt lättbetong?
  30 %.
 8. Beskriv två metoder för att kontrollera fukthalt i trä.
  Gravimetrisk - väg, torka, väg. 

  • Resistiv - två spikar, mät 
  • resistansen mellan dem.
 9. Vad är hysteres?
  Fenomenet att material fuktas upp och torkar ut olika fort.
 10. Vad händer med gipsskivor vid 40-50 grader Celsius?
  De börjar avge sitt kemiskt bundna vatten. Gipset blir poröst och vattensugande.
 11. Vilka egenskaper styr fuktupptaget om vi jämför situationen "Träbit i luft" respektive "Träbit nedsänkt i vatten"?
  Hygroskopiska egenskaper respektive kapilläregenskaper.
 12. Vad är skillnaden mellan absorption och adsorption?
  Absorption är adsorption plus kapillärkondensation. Adsorption är bara den tunna hinnan vatten som binds till ytan och längs porernas väggar. Absorption är samlingsnamnet för allt vatten materialet drar till sig.
 13. Vad är problemet med hysteres?
  Vi kan få felaktiga värden för RF-värden om vi inte vet om materialet är på väg att torkas ut eller fuktas upp.
 14. Är sorptionskurvan beroende av temperatur?
 15. Vad kallas sorptionskurvans tangent, och vad kan vi ha den till?
  Fuktkapacitet. Där kan vi hur mycket vatten vi behöver torka ut för att sänka RF med t ex 2 %. Det viktiga med den är att det går olika fort att höja/sänka RF beroende på om det finns mycket eller lite vatten i materialet.
 16. Vad är övre procentgränsen för praktiskt mätbar RF?
  98 %.
 17. Brukar det gå lika fort att torka ut ett material som att fukta upp det?
  Oh no.
 18. Kan fukt gå från ett material med låg fukthalt till ett material med hög fukthalt?
  Ja, om RF  är högre i det avgivande materialet.
 19. Vilka fyra sätt kan fukt förflytta sig på?
  Diffusion

  Konvektion

  Kapillärtransport

  Tyngdkraften
 20. Vad är påtvingad konvektion?
  Luftförflyttning pga fläktar eller vind.
 21. Vilka två typer av värmeförluster brukar man säga att ett hus kan ha?
  Transmissionsförluster (genom väggar, fönster, etc)

  Ventilationsförluster (luftläckage)
 22. Vad händer med fuktgenomsläppligheten i lättbetong, tegel och trä när RF ökar?
  Den ökar den också!
 23. Är det viktigt att en diffusionsspärr är helt tät?
  Nej, kravet är faktiskt att den ska täcka majoriteten av en area, inte att den ska vara helt tät.
 24. Vilket fel gör studenter oftast när de räknar på under- respektive övertryck vid golvet och taket på ett hus?
  De glömmer att dela h med 2, och får hela tryckskillnaden mellan inomhus och utomhus. Vi vill bara veta mellan jämvikt och övertryck.
 25. Hur räknar man fram andelen reglar i en vägg?
  Regelbredd/cc-avstånd. Lägg gärna på ett par procent för hammarband, syll etc.
 26. Vad är sambandet mellan uttorkningshastighet och fukthalt?
  Ju torrare materialet blir, desto lägre blir uttorkningshastigheten.
 27. Vad är DUT20?
  Dimensionerande Utetemperaturen. Det man får ut är extremfallet av temperatur (det värsta jävla skitvädret det har varit de senaste 20 åren), så att vi kan dimensionera byggnaden för sämsta tänkbara förhållanden.
 28. Definiera värmebehov.
 29. Värmebehov bestäms av transmissionsförluster och förluster av värme via luftväxling.
 30. Definiera energibehov.
  Integration av verkliga effektbehovet över ett år.
 31. Säg tre former av värmetransport.
  Ledning

  Strålning

  Konvektion
 32. Definiera ledning (av värme).
  Energi överförs från en molekyl till en närliggande i en fast ogenomskinlig kropp.
 33. Definiera strålning (av värme).
  Solstrålning och emittans från andra ytor absorberas av materialet.
 34. Definiera konvektion (av värme).
  Medbringande vätska eller gas strömmar och tar med sig värme till en kall yta.
 35. Energiförbrukning är fördelad ungefär så här:
  • 40 %: ?
  • 40 %: ?
  • 20 %: ?
  • 40 %: Bostäder, lokaler och service
  • 40 %: Industrin
  • 20 %: Transporter
Author
Lelzor
ID
317300
Card Set
Byggteknik 2 Tenta 2
Description
Byggteknik
Updated