แพ่ง บรรพ3 ให้ 1/1

 1. การให้
  ม. 521

  โอน, โดยเสน่หา
 2. การให้ทรัพย์สินต้องจดทะเบียน
  ม.525

  ถ้าการซื้อขายต้องทำเป็นหนังสือและจด

  สมบรณ์ ทำเป็น นส. และจด โดยไม่ต้องส่งมอบ
 3. เหตุที่ผู้ให้เรียกคืนเพราะผู้รับประพฤติเนรคุณ
  ม.531

  • 1ผู้รับประทุษร้ายผู้ให้ ความผิดอาญาร้ายแรง
  • 2เสียชื่อเสียง หมิ่นผู้ให้ร้ายแรง
  • 3บอกปัดให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงดูชีวิต
 4. ทายาทของผู้ให้เรียกถอนคืน เพราะประพฤติเนรคุณ
  ม.532

  ทายาทเรียกคืนได้ ผู้รับฆ่าผู้ให้, กีดกันผู้ให้มิให้เรียกคืน

  ผู้ให้ฟ้องคดี ทายาทว่าต่อไปได้
Author
Garnlawyer
ID
317291
Card Set
แพ่ง บรรพ3 ให้ 1/1
Description
แพ่ง บรรพ3 ให้ 1/1
Updated