Vijačne zveze

 1. Vijak
  Je strojni del z zunanjim navojem
 2. Matica
  Je strojni del z notranjim navojem
 3. Kaj je vijačna zveza
  Je razstavljiv spoj dveh ali več delov enakih ali različnih gradiv
 4. Vrste vijačnih zvez
  Nosilne: Uporabljamo za razstavljive zveze  raznih strojnih delov.

  Gibalne: za prenos kroznega gibanja v premočrtno

  Tesnilne: Namenje tesnenju s posebnimi vijaki


  Nastavne: Za nastavljannje raznih naprav

  Merilne: Za merjenje dolžin pri mehanskih merilih
 5. Prednosti vijačnih zvez
  - Med seboj lahko spajamo vsa graviva

  - Omogočajo ponovno razstavljanje in sestavljanje

  - Nizki stroški, poceni menjava

  - Zelo dobro prenašajo dinamične obramenitve
 6. Slabosti vijačnih zvez
  • - oslabitev prerezov zaradi lukenj
  • - visoke napetosti na mestu naleganja vijakov
  • - stalna napetost v okolice vijačne zveze
 7. Vrste navojev
  • - Metrski normalni
  • - Metrski fini
  • - Cevni
  • - trapezni
  • - žagasti
  • - obli
 8. Metrski navoj
  • - enakostranični trikotnik s kotom 60˙
  • - Oznaka normalni M8
  • - Oznaka fine M10x1
 9. Cevni Navoj
  Enakostranični trikotnik s kotom 55˙

  Dobro tesni
 10. Trapezni navoj
  Enakokraki trikotnik s kotom 30´.

  Uporaba za vretena(stiskalnice, dvigalke...)

  Oznaka: Tr 12x3
 11. Žagasti navoj
  Enakokraki trikotnik pri katerem je en blok nagnjen za 3, drugi pa 30˙

  Oznaka: S 12x3
 12. Obli navoj
  Enakokraki trikotnik s kotom 30˙.

  • Uporaba v umazanih okoljih
  • Za žarnice

  Oznaka Rd 12x1/10 (v colah)
 13. Tolerance navojev
  Delimo v 3 razrede:

  • RAZRED A
  • Fina kakovost
  • Uporaba v merilni tehniki

  • RAZRED B
  • Srednja kakovost
  • Uporaba v splošni strojegradnji

  • RAZRED C
  • groba kakovost
  • V tej kakovosti so izdelane matice in vijaki za splošno uporabo
 14. Risanje notranjega navoja
  026bmtr
 15. Risanje zunanjega navoja
  027mtr
Author
wolf
ID
317266
Card Set
Vijačne zveze
Description
ss
Updated