แพ่ง บรรพ2 ลาภมิควรได้ 1/1

 1. ลาภมิควรได้
  ม.406

  ปราศจากมูลเหตุอันจะอ้าง กม. ได้ และเป็นทางให้อีกคนเสียเปรียบ, ต้องคืนทรัพย์นั้น
 2. ชำระหนี้โดยรู้ว่าไม่มีหน้าที่ต้องชำระ
  • ม.407
  • ตามอำเภอใจ, ชำระหนี้โดยรู้ว่าตนไม่มีความผูกพันที่ต้องชำระ, หามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่
 3. ชำระหนี้ที่ผิดกฎหมาย เรียกคืนทรัพย์ไม่ได้
  • ม.411
  • ชำระหนี้ฝ่าฝืนกฎหมาย ศีลธรรมอันดี, เรียกร้องคืนทรัพย์ไม่ได้
Author
Garnlawyer
ID
317182
Card Set
แพ่ง บรรพ2 ลาภมิควรได้ 1/1
Description
แพ่ง บรรพ2 ลาภมิควรได้ 1/1
Updated